Jerzy Ostałowski, ur. 14 IV 1944 w Sosnowcu. Wykształcenie podstawowe.

1960-1961 zatrudniony jako depeszowy na Poczcie Głównej w Sosnowcu, w 1962 tokarz w Fabryce Tokarek we Wrocławiu, 1962-1997 pracownik Huty im. Lenina (później Sendzimira) na stanowiskach: kontroler jakości, walcownik, operator urządzeń. W 1968 uczestnik demonstracji studenckiej w Krakowie.

W 1980 uczestnik robotniczych strajków w HiL; członek Komitetu Robotniczego Hutników HiL. 1980-1989 organizator biblioteki niezależnych wydawnictw w tej hucie. 1980-2005 członek Komisji Wydziałowej ?S? Walcowni Drobnej Drutu, wiceprzewodniczący i przewodniczący; przewodniczący Komisji Rewizyjnej HiL, członek sekcji Hutnictwa Metalowców; delegat na zjazdy regionalne ?S? (oprócz jednej kadencji). 1981-1989 kolporter wydawnictw II obiegu. W 1982 współzałożyciel ?Hutnika?, drukarz; 1982-1989 organizator podziemnej działalności oraz autor artykułów do pism II obiegu. 1 IX 1982 ? 24 XI 1982 internowany. W 1982 współzałożyciel i członek Komitetu Ocalenia ?S?; w związku z działalnością podziemną zatrzymywany, przesłuchiwany, aresztowany i przeszukiwany. W 1988 współorganizator i członek KS podczas strajku w HiL.

W 1997 współzałożyciel PPChD. 1997-2005 przewodniczący ZZ w Zakładzie Walcowniczym w Spółce Profil S.A. Od 2005 roku na emeryturze.

Helena Szczodry

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house