Jerzy Petlicki, ur. 25 XI 1948 w Chojnicach. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny, kierunek chemia (1972), w 1980 doktorat z chemii.

1972-1981 asystent i st. asystent w Instytucie Chemii UJ, 1981-1985 adiunkt w Zakładzie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie.

Od 13 XII 1981 współpracownik kierowniczych struktur ?S? Małopolska, w ramach RKW Małopolska odpowiedzialny za kolportaż wydawnictw podziemnych w Polsce płd.; w 1982 reorganizator i szef siatki kolportażowej poza RKW, zaopatrującej zakłady we wszystkie tytuły prasy wychodzącej w Krakowie i Nowej Hucie; na potrzeby działalności udostępniał swój samochód. 13 IX 1982 ok. godz. 24 aresztowany w swoim mieszkaniu (wraz z bratem Januszem Petlickim), 17 II 1983 skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Krakowie na 2 lata więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz przepadek samochodu. 29 IV 1983 na skutek rewizji prokuratora wojskowego Sąd Najwyższy uchylił orzeczenie o warunkowym zawieszeniu kary, 3 VIII 1983 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie darował resztę kary na mocy amnestii. Wielokrotnie wzywany na przesłuchania, rewizje w domu i miejscu pracy. 1983-1986 drukarz (wraz z bratem) pism podziemnych.

Od 1986 na emigracji w Kandzie, organizator wsparcia finansowego dla polskich artystów i satyryków. Od 1986 senior research associate na McGill University w Montrealu w Kanadzie.

Paweł Goleń

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house