Jerzy Polak, ur. 6. I. 1953 w Jaśle. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, Wydz. Konstrukcji.

Od 1975 specjalista konstruktor w filii Krośnieńskich Hut Szkła w Jaśle; od 1980 w Zakładach Tworzyw Sztucznych Gamrat Erg tamże (przeniesiony za pomoc w organizowaniu w końcu VIII strajku solidarnościowego z postulatami robotników Wybrzeża).

Od X 1980 w ?S?, w Sekcji Interwencji KZ Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w ZTS, w której prowadził wspólnie z Maryną Czeszyk Rozgłośnię Zakładową Radia ?S?, od 1981 w Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej ?S? w Jaśle, przewodniczący zespołu organizującego wybory do przyszłych samorządów terytorialnych i przedstawiciel Sekcji Kulturalno-Oświatowej. 14 XII 1981 organizator strajku w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym ZTS Gamrat Erg, wysłany na urlop okolicznościowy, nast. dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Od tego czasu działacz podziemnych struktur ?S? w Jaśle; po przeszukaniu mieszkania w ukryciu, poszukiwany przez funkcjonariuszy SB; utrzymywał się z prac dorywczych, wspomagany przez przyjaciół; kolporter ?Biuletynu Informacyjnego? Komisji Koordynacyjnej ?S?. 19 III 1983 aresztowany, poddany 5-tygodniowemu śledztwu, podczas którego przesłuchiwany i dręczony psychicznie; zwolniony z AŚ, po kolejnych 3 tyg. odpowiadał z wolnej stopy, uznany za winnego. W VI 1983 uwolniony na mocy amnestii. 7 X 1984 włączył się do pomocy przy wyemitowaniu na falach UKF przez działaczy KK ?S? 10-minutowej audycji radiowej, podczas której odczytano fragment Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz podano nazwiska osób internowanych i represjonowanych z regionu jasielskiego. Jako fotograf ?S? pomagał Wiesławowi Tomasikowi i Stanisławowi Kuligowi w uruchomieniu sitodruku na potrzeby podziemnych publikacji. Nie mogąc dostać pracy jako inżynier, pracował dorywczo jako niewykwalifikowany pracownik fizyczny. Wielokrotnie odmawiano mu wydania paszportu.

W 1988, po naradzie z przyjaciółmi z podziemnych struktur jasielskiej ?S?, wyemigrował wraz z rodziną do USA.

Stanisław Fryc

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house