Jerzy Surdykowski, ur. 14 III 1939 w Warszawie. Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydz. Elektroniki (1962). Dziennikarz, pisarz, publicysta, reporter.

1963-1967 pracownik naukowy na Politechnice Gdańskiej, nast. pracownik Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 1968-1969 dziennikarz ?Głosu Stoczniowca?, 1969-1972 ?Perspektyw?, 1972-1981 ?Życia Gospodarczego?, 1973-1981 ?Życia Literackiego?, w 1981 ?Zdania?. 1979-1981 i 1989-1990 wykładowca dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. 1967-1982 w PZPR. Od 1971 w SDP, 1980-1990 wiceprezes.

W VIII 1980 obecny wśród strajkujących w SG, autor w ?Strajkowym Biuletynie Informacyjnym ?Solidarność??; redaktor niezależnych ?Wiadomości Krakowskich?. Po 13 XII 1981 członek podziemnego SDP, organizator pomocy i stypendiów dla dziennikarzy pozbawionych możliwości wykonywania zawodu. W 1982 wyrzucony z PZPR, objęty zakazem pracy w państwowych środkach masowego przekazu. W 1983 (ze Stanisławem Brodzkim i grupą młodych współpracowników) przygotował ?Raport o stanie komunikacji społecznej? (poza fragmentami nieopublikowany). Współpracownik prasy podziemnej, autor m.in. w ?Hutniku?, ?Tymczasem?, ?Vakacie?, ?Bez Dekretu?, ?Krytyce?, ?Moście?, ?Arce? i ?Biuletynie Małopolskim?. Współpracował z pismami emigracyjnymi: londyńskim ?Aneksem?, paryską ?Kulturą?, 1982-1990 z ?Kontaktem?, od 1985 z nowojorskim ?Nowym Dziennikiem?, także z ?Tygodnikiem Powszechnym?.

V-VI 1989 redaktor nacz. ukazującego się w czasie kampanii wyborczej ?Głosu Wyborczego Solidarności? (pismo wyborcze Małopolskiego KO); 1989-1990 członek redakcji ?Tygodnika Solidarność?, w 1990 ?Rzeczpospolitej?. 1990-1996 konsul generalny RP w Nowym Jorku. W 1997 wykładowca w Międzynarodowej Szkole Dziennikarskiej UJ w Krakowie. 1997-1999 członek redakcji ?Wprost?. 1999-2003 ambasador RP w Królestwie Tajlandii, Birmie i na Filipinach.

Autor tekstów eseistycznych w miesięczniku ?Znak? oraz cotygodniowego felietonu Advocatus Diaboli w ?Gazecie Krakowskiej?. Członek SPP i polskiego Pen Clubu. W podziemiu wydał: Notatki gdańskie (pierwodruk w londyńskim Aneksie, 1982), Partię stanu wojennego (pod ps. Kappa, Unia, Warszawa 1984), Nie bez końca? (memoriał dla władz PRL) (Most, Warszawa 1987), autor sztuki teatralnej Horoskop (po wystawieniu w 1976 w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku i Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu zdjęta przez cenzurę), powieści: Powracający z morza (1966), Oblężenie (1981, napisana w 1975, objęta zapisem cenzury), S.O.S. (2005), zbioru esejów Duch Rzeczypospolitej (Nowy Jork 1989), rozprawy filozoficznej Wołanie o sens (2006), książki Dokąd zmierza Ameryka (2001), scenariusza do filmu W każdą pogodę (1969).

Odznaczony m.in. nagrodą im. Bolesława Prusa przyznaną przez Zarząd Oddziału Warszawskiego SDP (1986).

Od 14 II 1984 rozpracowywany przez Wydz. III WUSW w Krakowie w ramach SOS krypt. Porozumienie.

Ewa Zając

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house