Jerzy Wyskiel, ur. 8 VIII 1945 w Biczycach Dolnych (woj. małopolskie). Ukończył ZSZ w Nowym Sączu (1963).

1963-1975 elektromechanik, mistrz, kontroler jakości w Spółdzielni Pracy im. 1 Maja w Nowym Sączu; 1975-1983 kierowca w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Nowym Sączu. W 1975 współorganizator (z Władysławem Krzakiem) strajku okupacyjnego na tle płacowym w SP w Nowym Sączu. 1979-1981 współpracownik KPN, uczestnik spotkań.

27 VIII 1980 organizator strajku okupacyjnego w WPK (poparcie strajkujących na Wybrzeżu, wysuwanie własnych postulatów: powołanie niezależnych związków, przywrócenie nauki religii w szkołach). Od 30 VIII 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego Organizacji Zakładowej NSZZ w WPK. 10-14 IX 1980 przewodniczący KS podczas strajku okupacyjnego w WPK (postulat odwołania wojewody nowosądeckiego Lecha Bafii za arogancką postawę wobec kard. Franciszka Macharskiego podczas przygotowań do wizyty Jana Pawła II). 23 IX 1980 ? 6 VI 1981 członek MKZ Kraków, nast. MKZ Małopolska, 1 X 1980 ? 13 XII 1981 przewodniczący KZ ?S? przy WPK; 8 X 1980 ? 6 VI 1981 członek Komitetu Koordynacyjnego w Nowym Sączu (obok Józefa Jareckiego, Jerzego Gwiżdża, Jerzego Staszaka, Tadeusza Piaseckiego, Magdaleny Kroh); 14 X 1980 ? 9 I 1981 wiceprzewodniczący Niestałej Komisji ds. Postulatów przy wojewodzie nowosądeckim. 1980-1981 kolporter książek i prasy niezależnej, m.in. ?Robotnika?, ?Gazety Chłopskiej?, ?Gońca Małopolskiego?; pomagał organizacyjnie przy tworzeniu biblioteki wydawnictw niezależnych w WPK. 9-11 I 1981 współorganizator (m.in. z Gabrielem Derkowskim, Romanem Kałyniukiem, Józefem Grzybem) i przewodniczący KS podczas okupacji Ratusza; 19-20 I 1981 przewodniczący w rozmowach dot. niezrealizowanych postulatów między MKZ Małopolska a Komisją Rządową. 10-12 VII 1981 delegat na I WZD RM w Tarnowie. 7 VIII 1981 współorganizator demonstracji pod Urzędem Wojewódzkim przeciwko zubożeniu społeczeństwa. W 1981 organizator (wraz ze Stanisławem Cichońskim ZNTK) pomocy ze strony WPK dla strajkujących przedstawicieli Służby Zdrowia. 13 XII 1981 ? 17 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa (podczas internowania uniemożliwiano mu skorzystanie z bieżącej pomocy medycznej i leczenia, pobity na komendzie MO w Dębicy). V 1982 ? 1989 przewodniczący TKZ w WPK w składzie: Tadeusz Jung, Zdzisław Leśniak, Wacław Leśniak, Marian Karpiel, Władysława Zwolennik (obec. Podmańska), Piotr Szczurek, Mieczysław Wójtowicz, Stanisław Szufa, Adam Janik. Organizator (z ks. Ignacym Piwowarskim) pomocy prawnej i materialnej dla osób represjonowanych i ich rodzin; aktywny uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Mszy za Ojczyznę; uczestnik prelekcji działaczy opozycji na plebani przy kościele oo. Jezuitów; uczestnik spotkań (również w swoim domu) z działaczami opozycji ogólnopolskiej, m.in. Jerzym Kropiwnickim, Andrzejem Gwiazdą, Grzegorzem Pałką, Anną Walentynowicz, ks. Stanisławem Małkowskim, Zbigniewem Romaszewskim; kolporter w WPK i wśród znajomych niezależnych wydawnictw: książek Józefa Mackiewicza, paryskiej ?Kultury?, ?Wiadomości Nowosądeckich?, ?Hutnika?, ?Tygodnika Mazowsze?, ?Wiadomości Łódzkich? (otrzymywanych m.in. od Grażyny Bartochy z Łodzi i w kościele w Krakowie-Mistrzejowicach). W 1983 zwolniony z pracy; 2 IX 1983 uprowadzony z domu przez funkcjonariuszy SB i ciężko pobity na zamku w Nawojowej, nast. wyrzucony z samochodu pod nadjeżdżający inny pojazd. 1983-1986 wielokrotne zatrzymywany przy próbie wejścia na teren WPK (groźby wobec rodziny i presję psychiczną). Od 1983 na rencie. W 1987 uczestnik spotkania z Z. Romaszewskim, po przyznaniu mu nagrody Praw Człowieka Fundacji Aurora; organizator (z Alicją Derkowską) obrony herbu miasta z postacią św. Małgorzaty przed zmianą na sesji Rady Miasta (przywróconego w 1980). 25-27 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka i Obywatela w Krakowie-Mistrzejowicach (we wszystkich działaniach wspierany przez żonę Elżbietę).

23 III 1989 ? 1991 w KO ?S?, wiceprzewodniczący z ramienia KZ. W 1989 przewodniczący KZ ?S? przy WPK. 1993-1997 przewodniczący BBWR w woj. nowosądeckim. Wyróżniony: Dyplomem Z Podziękowaniem Za Działalność i Odwagę w Czasie Stanu Wojennego 1981 oraz w Dalszych Latach Konspiracyjnych, na Terenie Całego Kraju od NSZZ ?S? ?80 (1991); Honorową Odznaką: Zasłużony dla Transportu RP (1998), Dyplomem: Zasłużony dla Małopolskiej Solidarności (2000), Odznaką Honorową: Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej (2005), Złotą Odznaką za Zasługi dla Miasta i Gminy Stary Sącz (2005), Złotą Odznaką za Działalność na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz (2008).

Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house