Jerzy Zacharko, ur. 23 IV 1951 w Mszanie Dolnej. Ukończył Technikum Budowy Instrumentów Lutniczych w Nowym Targu (1970).

1974?1992 zatrudniony w PSS Społem w Zakopanem. 1975?1981 w PZPR (wyrzucony). Od 1974 współzałożyciel, członek Tatrzańskiego Klubu Kolekcjonerów.

Od IX 1980 w ?S?, współorganizator (m.in.  z Beatą Łukowicz) oraz  przew. Komitetu Organizacyjnego ?S? w  Woj. Spółdzielni Spożywców Społem w Zakopanem (ukonstytuował się 24 X 1980); od 31 X 1980 członek założyciel Miejskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ ?S? w Zakopanem, wybrany wraz z Jerzym Lewcunem na koordynatora jej działalności , faktycznie jej przewodniczący. 26-27  XI 1980 delegat z Zakopanego (wraz z Wojciechem Gachem) na  I Zjazd NSZZ ?S? Pracowników Społem w Gdyni, wiceprzew. Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ ?S?  Pracowników Społem, od 13 II 1981 p.o. przew., od II Zjazdu NSZZ ?S? Pracowników Społem (26-28 X 1981, Zakopane) przewodniczący; członek zespołu do opracowania raportu Warunki pracy handlu dla sejmowej Komisji Handlu i Usług oraz zespołu prowadzącego negocjacje z rządem; III 1981, podczas kryzysu bydgoskiego wiceprzewodniczący Miejskiego Komitetu Strajkowego NSZZ ?S? w Zakopanem. VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, nast. szef sekcji interwencji Delegatury ZR Małopolska w Zakopanem. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, w Kielcach-Piaskach, Uhercach, w Załężu założyciel (z Krzysztofem Gołowskim, Stanisławem Piechotą, Wacławem Mojkiem i Wacławem Kostrzewskim) Poczty Obozowej, 22 XI 1982 zwolniony. Po wyjściu drukarz wydawnictw podziemnych, organizator kolportażu, kolporter m.in. ?Biuletynu Podhalańskiego? (1986 - 1989), uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych.

Od 19 IV  1989 członek KO ?S?, organizator kampanii wyborczej, członek Grupy Roboczej (ciało wykonawcze KO ?S? w Zakopanem). Od 19 IX 1989 przewodniczący KO ?S? w Zakopanem. Od 4 V 1989 wiceprzew. Tymczasowej Komisji Miejskiej ?S?, od 1989 przew. Miejskiej Komisji Koordynacyjnej ?S:, 1990 szef Delegatury ?S? w Zakopanem. Od 24 III 1990 prezes Fundacji Ochrony Tatr i Rozwoju Regionu w Zakopanem. 1992?2002 współzałożyciel, współwłaściciel, szef Agencji Reklamowo-Poligraficznej. 1998-2002 przew. Rady Nadzorczej w PSS Społem. 1998?2002 radny, wiceprzew. Rady Miasta Zakopane, przew. Komisji Oświaty. 2002?2006 wiceburmistrz miasta Zakopane. Od 21 XI 2010 radny m. Zakopanego (z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Solidarne Zakopane), od 30 XI 2010 przewodniczący rady, członek Komisji, Urbanistyki i Rozwoju oraz Komisji Kultury. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Od 20 I 1981 rozpracowywany przez Wydział III A KWMO w Nowym Sączu w ramach SO krypt. Związkowcy;  7 I 1983 ? 22 XI 1985 kontrolowany przez SB RUSW pion V w Zakopanem w ramach KE (bez kryptonimu);  12 V 1986 ? 9 IX 1987 kontrolowany przez Insp. 2 WUSW w Nowym Sączu w ramach KE krypt. Kolekcjoner.

Jan Szpil

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house