Józef Jungiewicz, ur. 7 II 1936 w Połańcu (woj. świętokrzyskie). Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kier. górnictwo (1966).

1957-1959 pracownik fizyczny w KWK Sosnowiec w Sosnowcu, Bolesław Chrobry w Wałbrzychu, Bierut w Jaworznie; 1967-1986 kolejno technolog, kierownik działu technologicznego w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych w Nowym Sączu.

W 1980 z-ca przewodniczącego w Komitecie Założycielskim „S” przy SZEW w Nowym Sączu, nast. przewodniczący KZ. 9-11 I 1981 współorganizator strajku w Ratuszu, dostawca żywności; w III 1981 prowadził przygotowania do strajku po kryzysie bydgoskim. 10-12 VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, IX-X 1981 delegat na I KZD; od IX 1981 członek KK „S”. 14 XII 1981 – 27 II 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. 1982-1989 działacz podziemnych struktur „S”, organizator akcji ulotkowych, zbiórek pieniędzy i pomocy materialnej dla represjonowanych, zaangażowany w pomoc dla rodzin wielodzietnych; aktywny uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy i Mszy za Ojczyznę. W 1982 po uwolnieniu z internowania pozbawiony kierowniczego stanowiska; 1982-1984 wielokrotnie wzywany na przesłuchania, również do Warszawy (przesłuchania b. członków KK „S”). 1986-1989 nauczyciel w SP w Tęgoborze.

1989-1991 poseł na Sejm RP; 1993-1994 wojewoda w Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu. 23 III 1989-1991 członek KO „S” w Nowym Sączu, współorganizator wyborów. 1989-1991 członek PSL „S”. W 1990 założyciel PC w Nowym Sączu (organizator I spotkania). 1992-1993 w RdR Jana Olszewskiego. Od 1994 na emeryturze; prowadzi działalność charytatywną, w szczególności dla ubogich wielodzietnych rodzin. Współautor 7 opatentowanych wynalazków, m.in. wielokomorowego pieca kręgowego do wypalania wyrobów elektrodowych (25 XI 1981). Uhonorowany monetami pamiątkowymi Prezesa NBP dla członków OKP (2009).

Sławomir Chmura

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house