Józef Sawa, ur. 19 V 1926 w Podłężu (obecnie powiat wielicki), zm. 18 VIII 1987 w Krakowie. Absolwent Technikum Zawodowego (1977).

1941–1945 na robotach przymusowych w Niemczech. W 1945 zatrudniony w  KWK Rozbark-Dymitrow jako wozak pod ziemią; w 1946 członek Grupy Operacyjnej Ochrony Przemysłu Mieroszów-Wałbrzych; 1946–1947 pracownik Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego w Mieroszowie. 1947–1948 zasadnicza służba wojskowa. 1949–1951 pracownik Zakładów Budowy Maszyn i Aparatury im. Ludwika Zieleniewskiego w Krakowie; 1951–1952 słuchacz Wojewódzkiej Szkoły PZPR. 1952–1953 zatrudniony w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krakowie, nast. kierownik organizacyjny Terenowej Obrony Przeciwlotniczej w ramach dzielnicowej Rady Narodowej w Nowej Hucie. 1953–1954 zatrudniony w Hucie Bobrek w Bytomiu. W 1954 uczestnik 3-miesięcznego szkolenia w ZSRR. Od 1954 pracownik Huty im. Lenina. Od IV 1982 na emeryturze. Do 1959 w PZPR; do 1980 w ZZ Hutników, członek Plenum Rady Zakładowej. 27–28 IV 1960 uczestnik demonstracji w obronie nowohuckiego krzyża, 23 VI skazany na karę 1,5 roku więzienia, po odbyciu 3/4 kary zwolniony za dobre sprawowanie.

W VIII 1980 organizator strajku na Wydziale Walcownia Wstępna Huty im. Lenina, członek Komitetu Strajkowego, usunięty z tegoż w wyniku działań dezintegracyjnych SB. Dzięki kontaktom na Wybrzeżu (syn pracował w Przedsiębiorstwie „Dalmor” w Gdyni) od VIII 1980 przywoził i kolportował w HiL niezależne wydawnictwa i ulotki dotyczące strajków i NSZZ. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Robotniczego Hutników; od II 1981 wiceprzewodniczący, od IV przewodniczący Komisji Wydziałowej „S” na Wydziale Walcownia Wstępna Huty; inicjator umieszczenia krzyża w pomieszczeniach związkowych oraz zakupu sztandaru dla Komisji Wydziałowej „S”. Od III 1981 odpowiedzialny za funkcjonowanie na Wydziale Walcownia Zgniatacz Centrum-2. Inicjator akcji usunięcia z Wydziału niepopularnych przełożonych, poprawy zaopatrzenia w stołówce i ujednolicenia cen posiłków. 14 V 1981 organizator spotkania z Adamem Michnikiem na terenie swojego Wydziału. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Załężu k. Rzeszowa, zwolniony 9 III 1982 ze względu na wiek i stan zdrowia.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (1981).

18 XII 1980 – 25 III 1981 rozpracowywany  przez Wydz. IIIA KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Kęsy,  następnie do 13 XII 1982 kontrolowany przez Wydz. IIIA/V KW MO w Krakowie w ramach KE krypt. Marynarz.

Ewa Zając

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house