Józef Smaga, ur. 9 II 1937 w Stróży k. Myślenic. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (1959), w 1967 doktorat, w 1980 habilitacja na UJ, od 1994 profesor. Rusycysta, kulturoznawca, historyk Rosji.

1980-2007 zatrudniony w WSP (od 1999 Akademia Pedagogiczna im. KEN) w Krakowie. W 1956 uczestnik demonstracji poparcia dla Powstania Węgierskiego. 1956-1959 w ZSP, członek Prezydium; 1963-1973 w PZPR. W III 1968 uczestnik strajku studenckiego.

Od IX 1980 w „S”, organizator Komitetu Założycielskiego, nast. członek Prezydium Komisji Uczelnianej w WSP, mąż zaufania. W 1981 członek związkowego zespołu przygotowującego projekt ustawy o szkolnictwie wyższym. 2. poł. XII 1981-1987 członek konspiracyjnej Komisji Uczelnianej „S” w WSP. W I 1982 zatrzymany i przesłuchiwany. Od 1982 kolporter paryskiej „Kultury”, pism podziemnych „Myśli Nieinternowanych” i miesięcznika „Sygnał”, do 1987 redaktor, autor i tłumacz w „Myślach Nieinternowanych” i „Sygnale”; w 1983 uczestnik akcji samokształceniowych, koordynator i wykładowca w Krakowie .

4 VI 1989 mąż zaufania w jednej z Komisji Wyborczych w Krakowie. Przew. Komisji Słowianoznawstwa Oddziału Krakowskiego PAN, nast. członek; wiceprzew. Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności. Do 2007 wykładowca Akademii Pedagogicznej. Od 2007 na emeryturze. Autor książek: Narodziny i upadek imperium, Rosja w XX stuleciu, Dekadentyzm w Rosji, współautor leksykonu Kto jest kim w Rosji. Laureat nagrody Polcul Foundation (1990).

Helena Szczodry

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house