Kania Aleksander, ur. 1 XII 1945 w Bruśniku k. Tarnowa. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek matematyka (1975).

1975–1982 st. asystent w Instytucie Mechaniki Stosowanej Wydz. Mechanicznego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

1971–1975 uczestnik spotkań Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego Beczka w Krakowie; 15 XII 1977 organizator spotkania sympatyków SKS, wielokrotnie przesłuchiwany, grożono mu wyrzuceniem z pracy; od 1977 kolporter wydawnictw niezależnych, m.in. „Robotnika”, „Sygnału”, uczestnik spotkań organizowanych w Krakowie przez SKS i TKN.

Od XI 1980 w „S”; współzałożyciel i przew. KZ „S” na PŚ; 10 I 1981 współorganizator (z Ryszardem Gawrońskim) strajku części pracowników PŚ walczących o 40-godzinny tydzień pracy i wolne soboty, autor rezolucji strajkujących do ministrów pracy, płac i spraw socjalnych oraz nauki, szkolnictwa wyższego i techniki; w 1. poł. 1981 członek prezydium MKZ Regionu Świętokrzyskiego; 27 III 1981 członek KS podczas strajku ostrzegawczego na PŚ w zw. z kryzysem bydgoskim; w 1981 organizator wykładów TKN na PŚ z udziałem m.in. Andrzeja Drawicza, Jacka Kuronia i Adama Michnika; delegat na I KZD. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, zwolniony 2 VII 1982.

Od VIII 1982 na emigracji w Kanadzie.

1977–1982 kontrolowany przez Wydz. III KWMO w Kielcach w ramach SO krypt. „Bem”.

Edyta Krężołek

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house