Kazimierz Bryś, ur. 1 XI 1946 r. w Jaśle, wykształcenie podstawowe.

1973–1984 zatrudniony w PKP w Jaśle, kolejno jako konduktor, kierownik składu pociągu, robotnik układający podkłady kolejowe i ponownie konduktor.

We IX 1980 założyciel „S” w PKP Jasło, nast. wiceprzew. KZ, współorganizator solidarnościowych akcji protestacyjnych z innymi strajkującymi zakładami regionu (oflagowanie stacji PKP i nienoszenie mundurów służbowych podczas pracy). 16 XII 1981 aresztowany przez funkcjonariuszy SB podczas pełnienia służby w Sanoku i przesłuchiwany. 10 V – 19 XI 1982 r. internowany, osadzony w Ośr. Odosobnienia w Rzeszowie-Załężu, nast. w Nowym Łupkowie. Po wyjściu na wolność bez zatrudnienia, w II 1983 przywrócony do pracy w PKP. Zatrzymany 27 III 1984, nast. oskarżony o udział w nielegalnych strukturach byłej „S”, aresztowany i osadzony w AŚ w Jaśle, zwolniony w VII 1984 na mocy amnestii, 24 tm. Sąd Wojewódzki w Krośnie umorzył postępowanie. Po wyjściu z więzienia zwolniony z pracy. Działacz Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Jaśle; uczestniczył w wydawaniu nielegalnych druków, ulotek i znaczków okolicznościowych, współwydawca „Biuletynu Informacyjnego «Solidarność»”, kolporter; 1982 współzałożyciel zespołu „Młody Las” (nazwę zespołu wymyślił Jan Henzel, jego członkami byli uczniowie jasielskich szkół średnich, a opiekunem ks. Stanisław Marczak), który występował w kościołach z zakazanym repertuarem: recytacja poezji, koncerty pieśni patriotycznych, seanse filmowe oraz zapewniał oprawę muzyczno-recytatorską podczas uroczystości niepodległościowych na terenie Jasła i Krosna. Od VIII 1986 na emigracji w Szwecji.

26 IV 1982 – 9 IX 1985 rozpracowywany przez Wydział V KW MO/WUSW Krosno w ramach SOS krypt. Agitator,  13 IX 1985 – 17 XI 1987 rozpracowywany przez Wydział V WUSW Krosno w ramach SOR krypt. Bankruci.

Stanisław Fryc

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house