Kazimierz Poniatowski, ur. 20 VIII 1950 w Wojtkowicach (woj. podlaskie). Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Instytut Matematyki (1973).

Od 1973 nauczyciel matematyki w I LO im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. 1969–1973 w ZSP.

Od 25 X 1980 członek MKZ w Jaśle, od 28 II 1981 wiceprzew. Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej w Jaśle; nast. wiceprzew. Międzyzakładowej Komisji Porozumiewawczej w Jaśle; od IV 1981 przew. KZ Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaśle; w V 1981 uczestnik Zjazdu KZ „S” POiW w Krośnie, członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiej Sekcji Oświaty i Wychowania „S”. W VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Krakowie i Tarnowie, nast. na I KZD. Po 13 XII 1981 związany z jasielskimi strukturami podziemnymi „S”; 13 XII 1981 uczestnik akcji ulotkowej; współorganizator pomocy dla represjonowanych, kolporter wydawanego przez jasielską Komisję Koordynacyjną „S” „Biuletynu Informacyjnego”; 5 XI 1982 – 4 II 1983 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze. Autor tekstu audycji radiowej wyemitowanej 7 X 1984 na falach UKF przez działaczy jasielskiej KK „S”. 3 XI 1984 uczestniczył w pogrzebie ks. Jerzego Popiełuszki, był w składzie pocztu sztandarowego jasielskiej „S”. W 1987 pomysłodawca napisu na tablicy pamiątkowej, umieszczonej na ścianie kaplicy gimnazjalnej kościoła św. Stanisława w Jaśle, poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszce.

W IV 1989 reaktywował „S” POiW w I LO; w 1990, 1994 i 2002 przew. Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaśle w wyborach samorządowych; 1991–1993 senator RP z listy PC. 1999–2004 przew. Rady Szkoły w I LO, od 2004 z-ca dyr. Od 2001 pomysłodawca i organizator Jasielskiego Konkursu Matematycznego im. Hugona Steinhausa. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1993), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1995), Złotym Krzyżem Zasługi (2004), Odznaką NSZZ „S” (2005), Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (2008) i Medalem Polskiego Towarzystwa Matematycznego za wybitny wkład w kształcenie olimpijczyków (2010).

Do 12 X 1989 kontrolowany przez pion III SB RUSW w Jaśle w ramach KE krypt. Matematyk.

Stanisław Fryc

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house