Koruba Kazimierz, ur. 25 XI 1952 w Zwierzyńcu k. Buska-Zdroju. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek psychologia (1978). 1977–1984 psycholog w Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Skawinie, nast. w Busku-Zdroju. W 1977 sygnatariusz Petycji student UJ ws. wydarzeń Czerw ca ’76. Od 1977 członek SKS, uczestnik demonstracji po śmierci Stanisława Pyjasa. W VIII 1979 współorganizator spotkań SKS dla młodzieży w swoim domu w Zwierzyńcu. 1979–1980 członek założyciel Młodzieżowego Studia Folksong w Busku. Od IX 1980 w „S”; inicjator i przew. MKZ w Busku; w III 1981 kierował strajkiem ostrzegawczym w PKS Busko-Zdr; w VI i VII delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskie go, od VII 1981 członek ZR, przew. Delegatury w Busku. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, nast. w Załężu k. Rzeszowa i Nowym Łupkowie, zwolniony 11 XII 1982. 1983–1987 prowadził bibliotekę wydawnictw pod ziemnych, w 1984 kol por ter; śledztwo prowadzone w tej sprawie przez Prokuraturę Rejonową w Busku umorzono na mocy amnestii. 1984–1988 katecheta w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Busku. W 1984 skazany przez kolegium ds. wykroczeń na 1 mies. aresztu za popieranie prawnie nie istniejącej organizacji, po odwołaniu w Sądzie Rejonowym zamienione go na karę grzywny. Od 1986 członek Tymczasowej Rady „S” Regionu Świętokrzyskie go (z Marianem Jaworskim, Bogdanem Rysiem, Jerzym Stępniem), 1988–1989 RKW.

W1989 członek KO „S” w Busku. 1988–2006 psycholog w Pracowni Pomocy Psychologicznej w Busku i Kielcach, Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy, Stowarzyszeniu Psychoedukacji i Promocji Zdrowia w Kielcach, Poradni Wychowawczo -Zawodowej w Połańcu, Stowarzyszeniu Psychoprofilaktyki Szkolnej Spójrz Inaczej w Starachowicach, 2006–2008 terapeuta uzależnień w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Wspłóuzależnienia w Kielcach.

Od 29 VIII 1979 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW w Kielcach w ramach SOR krypt. Kaseta.

Edyta Krężołek

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house