Krzysztof Budziakowski, ur. 24 V 1958 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Filozofii (1986).

1975-1978 członek ZHP. W 1979 salowy w PSK w Krakowie.

Od IX 1980 członek Grupy Inicjatywnej NZS na UJ, współzałożyciel pisma społeczno-kulturalnego NZS UJ ?Bez Tytułu? (od wiosny do XI 1981 wyszły 3 nr., ostatni: podwójny), wydawca, redaktor prowadzący; w III-IV 1981 założyciel, szef niezależnego wydawnictwa NZS UJ Jagiellonia; wiosną 1981 współzałożyciel wydawnictwa ABC (powstało w wyniku rozłamu w Wydawnictwie Kos); członek Klubu Myśli Patriotycznej Jagiellonia; w 1981 organizator kolportażu i kolporter pism niezależnych, m.in. ?Gońca Małopolskiego?, ?Tygodnika Solidarność?, książek wydawnictwa Jagiellonia i in.

13-20 XII 1981 w ukryciu, organizator druku ulotek w akcji protestacyjnej na UJ; kolporter pism podziemnych: ?Obserwatora Wojennego?, ?Zomorządności?, ?Tygodnika Mazowsze?, ?Arki?, ?Tędy??13 Grudnia?, książek m.in. wydawnictw: Głos, Oficyna Literacka. W 1982 założyciel podziemnego Krakowskiego Towarzystwa Wydawniczego, wydawca co najmniej 20 książek, m.in. Demokracja a ideał społeczny. Wybór tekstów (pod red. J. Ostaszewskiego, 1982), Witolda Gombrowicza Ferdydurke (1983), Alaina Besançona Krótki traktat sowietologiczny na użytek władz cywilnych, wojskowych i religijnych (1986), Józefa Czapskiego Na nieludzkiej ziemi (1987), pism, m.in. w 1983 nr. 1 ?Arki?, 1983-1985 ?Tędy?, w 1984 i 1987 ?Zeszytów Historycznych? (w ramach współpracy z Instytutem Literackim w Paryżu). 1983-1987 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom.

1989-1990 prezes spółki Arka Press, od 1990 właściciel i prezes firmy KB Projekt. 1991-1992 w UD, członek Zarządu Regionu Krakowsko-Sądeckiego, skarbnik. Od 11 XI 2008 właściciel i redaktor nacz. internetowego portalu ogólnoinformacyjnego netbird.pl.

Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000).

19 X 1985 ? 25 I 1989 rozpracowywany przez Wydz. III-1 WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Noe.

Jan Szpil

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house