Krzysztof Bzdyl, ur. 4 III 1950 w Krakowie. Ukończył III LO w Krakowie (1968). 1972-1975 student Wydz. Ekonomiki Handlu Wewnętrznego na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

1969-1981 pracownik m.in. Krakowskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Gastronomicznego, Zakładu Transportu, Krakowskiego Przedsiębiorstwa Handlu Artykułami Technicznymi ?Elmet?, Dzielnicowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Kraków-Śródmieście, MPK. W XII 1970 organizator manifestacji w Krakowie popierających strajkujących na Wybrzeżu robotników. Od I 1979 współpracownik SKS w Krakowie; w 1979 działacz ROPCiO; 25 VII 1979 współzałożyciel Ruchu Porozumienia Polskich Socjalistów w Krakowie; kolporter wydawnictw niezależnych. 1979-1984 członek założyciel KPN, w kierownictwie Obszaru II Południe, 1983-1984 kierownik tego obszaru (ps. Jan Godebski), w ramach KPN inicjator i organizator poligrafii, drukarz, kolporter, organizator manifestacji 11 XI 1979, akcji ulotkowych i plakatowych, malowania na murach, zbierania składek na pomoc represjonowanym, założyciel struktur podziemnych KPN. W 1976 przeniesiony na niższe stanowisko, w Krakowskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Gastronomicznego, za wypowiedzi antypezetpeerowskie; kilkakrotnie zwalniany z pracy z powodu działalności politycznej, m.in. w 1976 dyscyplinarnie za zorganizowanie strajku w Zakładzie Transportu, a także w 1979; 1979-1980 kilkadziesiąt razy zatrzymywany, poddawany przeszukaniom, 10 XII 1979 i 14 I 1980 skazany na grzywny przez Kolegia ds. Wykroczeń łącznie na 6400 zł za noszenie znaczka KPN.   

Od IX 1980 w ?S?, wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego w Dzielnicowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Kraków-Śródmieście; 6 XII 1980 aresztowany, osadzony w AŚ w Warszawie-Mokotowie, 2 VI 1981 zwolniony. Od VII 1981 członek KOWzP, od XI 1981 we władzach krajowych.

13-15 XII 1981 organizator strajku w zajezdni MPK w Łagiewnikach, przew. KS; 15 XII 1981 internowany, 22 XII 1981 aresztowany, skazany w trybie doraźnym przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 3 lata więzienia, osadzony w ZK w Raciborzu, Strzelcach Opolskich, Kłodzku, Strzelinie, 3 VIII 1983 zwolniony na mocy amnestii. 1984-2006 na emigracji W USA, nadal współpracownik KPN, jako przedstawiciel KPN wydawca pisma ?Wolna Polska? w St. Louis (do V 1989); w 1991 absolwent księgowości na Sanford Brown College w St. Louis. W 1999 współzałożyciel, od 2006 działacz stowarzyszenia Związek Konfederatów Polski Niepodległej 1979-1989, od 2010 prezes.

Do 29 V 1982 rozpracowywany przez Wydz. III-1 KW MO w Krakowie w ramach SOR krypt. Epsilon.

Dorota Nowok, Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house