Krzysztof Maciej Krzysztofiak, ur. 2 VI 1958 w Krakowie. 1978-1982 student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Matematyczno-Fizyczny.

1965-1972 członek ZHP.

Od 1980 w kontakcie ze środowiskami uniwersyteckimi w Warszawie, Wrocławiu i na Wybrzeżu, od IX 1980 członek NZS, pierwszej Komisji Uczelnianej NZS UJ; organizator, koordynator kolportażu wydawnictw niezależnych, w tym książek (punkt kolportażowy przy ul. Gołębiej, wydawnictwa: Krakowska Oficyna Studentów, NOWa, Głos). 2 I 1982 zatrzymany w miejscu spotkania NZS (z Aleksandrem Nelickim i Jackiem Rakowieckim), nast. internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, we IX 1982 zwolniony, 9 III 1982 oskarżony (z Bogdanem Klichem, Zbigniewem Solakiem i Jerzym Piekarskim) w tzw. procesie śpiewaków, prowadzonym przez Sąd Wojskowy w Rzeszowie, 7 X 1982 uniewinniony. 1983-1987 student UJ, Wydz. Historyczno-Filozoficzny. Od 1983 ponownie w NZS; kolporter wydawnictw podziemnych, w tym książek, organizator działalności wydawniczej, transportu (wydawnictwa: Oficyna Literacka, Wydawnictwo X, NOWa, CDN, Przedświt); kilkakrotnie poddawany rewizjom. 1987-1989 administrator kamienicy.

1990-1993 dyr. Oficyny Literackiej. W 1994 z-ca kierownika Księgarni Naukowej Elefant. 1995-1998 kierownik ds. projektów NBS Public Relations Sp. z o.o., 1999-2006 prezes Zarządu Centrum Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o., zarządzającego krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną (od 2003 Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.). 1999 – III 2001 w SKL, od I 2001 w PO. Od 2006 prezes Zarządu Małopolskich Parków Przemysłowych Sp. o.o. Od 2007 prezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Tomasz Kalita

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house