Krzysztof Maciej Krzysztofiak, ur. 2 VI 1958 w Krakowie. 1978-1982 student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydz. Matematyczno-Fizyczny.

1965-1972 członek ZHP.

Od 1980 w kontakcie ze środowiskami uniwersyteckimi w Warszawie, Wrocławiu i na Wybrzeżu, od IX 1980 członek NZS, pierwszej Komisji Uczelnianej NZS UJ; organizator, koordynator kolportażu wydawnictw niezależnych, w tym książek (punkt kolportażowy przy ul. Gołębiej, wydawnictwa: Krakowska Oficyna Studentów, NOWa, Głos). 2 I 1982 zatrzymany w miejscu spotkania NZS (z Aleksandrem Nelickim i Jackiem Rakowieckim), nast. internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, we IX 1982 zwolniony, 9 III 1982 oskarżony (z Bogdanem Klichem, Zbigniewem Solakiem i Jerzym Piekarskim) w tzw. procesie śpiewaków, prowadzonym przez Sąd Wojskowy w Rzeszowie, 7 X 1982 uniewinniony. 1983-1987 student UJ, Wydz. Historyczno-Filozoficzny. Od 1983 ponownie w NZS; kolporter wydawnictw podziemnych, w tym książek, organizator działalności wydawniczej, transportu (wydawnictwa: Oficyna Literacka, Wydawnictwo X, NOWa, CDN, Przedświt); kilkakrotnie poddawany rewizjom. 1987-1989 administrator kamienicy.

1990-1993 dyr. Oficyny Literackiej. W 1994 z-ca kierownika Księgarni Naukowej Elefant. 1995-1998 kierownik ds. projektów NBS Public Relations Sp. z o.o., 1999-2006 prezes Zarządu Centrum Zaawansowanych Technologii Sp. z o.o., zarządzającego krakowską Specjalną Strefą Ekonomiczną (od 2003 Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.). 1999 ? III 2001 w SKL, od I 2001 w PO. Od 2006 prezes Zarządu Małopolskich Parków Przemysłowych Sp. o.o. Od 2007 prezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Tomasz Kalita

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house