Krzysztof Michalik, ur. 8 VIII 1957 w Ptaszkowej (woj. małopolskie). Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydz. Inżynieria Środowiska (1986).

1978-1986 laborant, samodzielny referent techniczny, sekretarz Rady Pracowniczej w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych w Nowym Sączu.

W 1980 wiceprzewodniczący Komitetu Założycielskiego ?S? w SZEW, nast. członek KZ i przewodniczący Komisji Wydziałowej (Wydz. Wyrobów Drobnych). Od 8 X 1980 członek Komitetu Koordynacyjnego przy MKZ w Nowym Sączu. 1980-1981 współtwórca (z Krzysztofem Pawłowskim i Jerzym Jachimowiczem) biuletynów wewnątrzzwiązkowych (SZEW), autor tekstów i kolporter na terenie zakładu. 9-11 I 1981 współorganizator i uczestnik strajku w nowosądeckim Ratuszu. 14-15 XII 1981 współorganizator i uczestnik kilkugodzinnych przerw w pracy w SZEW. Od 1981 wielokrotne zatrzymywany (np. 6-8 III 1984), rewizje w mieszkaniu, uniemożliwiano podjęcie lepszej pracy. 15-22 XII 1981 aresztowany, 22 XII 1981 ? 26 IV 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. 1982-1989 współorganizator i aktywny uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz Mszy za Ojczyznę. I 1983 ? IV 1984 członek MKS (przedstawiciel SZEW) w Nowym Sączu (we współpr. m.in. z Andrzejem Szkaradkiem, Grzegorzem Sajdakiem, Henrykiem Najduchem). Kolporter na terenie SZEW i wśród znajomych, m.in.: ?Wiadomości Nowosądeckich?, ?Krakusa?, ulotek (wydawnictwa odbierał od Alicji Szkaradek i za pośrednictwem zakonników w Krakowie). Uczestnik zbierania składek na pomoc represjonowanym. 5 VI 1984 zatrzymany i postawiony w stan oskarżenia za działalność w nielegalnym związku, przetrzymywany w aresztach WUSW w Nowym Sączu i w Krakowie, nast. w AŚ w Krakowie; 25 VII 1984 zwolniony na mocy amnestii, 12 IX 1984 śledztwo umorzono. Od 1986 członek Polskiego Klubu Ekologicznego, współzałożyciel i sekretarz koła w Nowym Sączu. 1986-1992 doradca w Duszpasterstwie Rodzin. 1987-1991 specjalista ds. technicznych, inspektor nadzoru inwestorskiego w Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej w Krakowie, Inspektorat Eksploatacji Wód w Nowym Sączu.

23 III 1989-1991 członek KO ?S? w Nowym Sączu, od V 1989 sekretarz; organizator sieci mężów zaufania w gminach Grybów i Kamionka Wielka. 1990-2006 radny z list: KO ?S?, AWS, Sądeckiego Ruchu Samorządowego; 1990-1991 przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie; w 1991 delegat na zjazd założycielski PChD. 1991-1998 wójt Grybowa. Od 1993 członek Parafialnej Rady Duszpasterskiej. 1997-2001 w AWS: szef zarządu powiatowego, członek ZR. 1999-2002 wicestarosta powiatu nowosądeckiego, 2002-2006 członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego. Od 2007 dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grybowie. Od 2008 członek Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Wyróżniony Odznaką Honorową Ministra Edukacji Narodowej za Zasługi dla Oświaty (1998), odznaczony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa (2004), Srebrnym Medalem za Zasługi dla LOK (2006), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).

Od 24 X 1980 rozpracowywany przez Wydział IIIA KWMO w Nowym Sączu w ramach SO krypt. ?Związkowcy?, od 12 V 1982 rozpracowywany w ramach KE prowadzonego przez Wydział V KWMO/WUSW w Nowym Sączu, od 28 II 1984 rozpracowywany przez Wydział V WUSW w Nowym Sączu w ramach SOR krypt. ?Ogniwo?, następ. od 24 I 1985 kontrolowany przez pion V SB RUSW Nowy Sącz w ramach KE krypt. ?Student?, a od 26 V 1987 do 19 IX 1989 przez Wydział VI WUSW w Nowym Sączu.

Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house