Krzysztof Smolarski, ur. 17 II 1956 w Krakowie. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Geologii (1984).

1965-1976 członek ZHP, drużynowy.

Od IX 1980 członek NZS w AGH, przew. Komitetu Założycielskiego, nast. szef Biura organizacji uczelnianej; organizator kolportażu niezależnych wydawnictw, współtwórca legalnego punktu sprzedaży w AGH pn. Sklep wydawnictw nielegalnych. W V 1981, po zamachu na Jana Pawła II, współorganizator tzw. białego marszu; XI/XII 1981 współorganizator i uczestnik strajku na AGH solidarnościowego ze studentami radomskiej WSI. Po 13 XII 1981 współinicjator strajku, do 15/16 XII uczestnik wraz z grupą studentów strajku w Hucie im. Lenina; do VI 1982 w ukryciu (m.in. w klasztorze oo. jezuitów); do 1985 działacz podziemnych struktur NZS; organizator kolportażu wydawnictw niezależnych, przemytu z zagranicy książek i materiałów drukarskich, uczestnik odbioru pomocy z zagranicy oraz dystrybucji darów kościelnych dla potrzebujących; współorganizator i uczestnik demonstracji w Krakowie i Nowej Hucie, m.in. 3-Majowych. 1985-1998 prezes Vamp Surfing, od 1987 prezes Consultronix.

W 1989 członek Małopolskiego KO, uczestnik kampanii wyborczej, organizator spotkań i plakatowania. 1990-1992 wiceprezes Małopolskiej Izby Gospodarczej, 1992-2000 wiceprezydent Izby Przemysłowo-Handlowej, w 1994 prezydent krajowy Junior Chaber International. 1994-2002 współtwórca i organizator prezydenckich balów pn. Bal Królewskiego Miasta Krakowa, z których dochód przekazywano na cele charytatywne. 2006-2008 prezes Klubu Krakowskiego. Członek Rady Fundacji Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. ks. Józefa Tischnera. Od 2003 wydawca kwartalnika medycznego „CX News”.

Jan Szpil

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house