Krzysztof Witowski, ur. 19 III 1958 w Nowym Sączu. 1976 ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu.

1976-1982 zatrudniony jako kierowca w Nowosądeckim Kombinacie Budowlanym w Nowym Sączu.

Od 1980 w NSZZ „S” NKB w Nowym Sączu. 1981-1989 właściciel księgozbioru wydawnictw II obiegu. Po 13 XII 1981 w podziemnych strukturach „S” (wraz z Tadeuszem Piaseckim, Zdzisławem Saczko, Jerzym Janikiem); zaangażowany w pomoc na rzecz represjonowanych. W latach 1983-1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy oraz mszy za Ojczyznę. Zatrzymany 25 III 1982, przetrzymywany w KW MO w Nowym Sączu i AŚ w Krakowie; skazany 6 V 1982 w trybie doraźnym przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na karę 3 lat pozbawienia wolności i 2 lat pozbawienia praw publicznych za uczestnictwo w zawieszonym związku i sporządzanie matryc „do powielania nielegalnego pisma związkowego pt. Nowosądeckie Wiadomości zawierającego fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Osadzony w ZK w Hrubieszowie. 14-19 IX 1982, wraz z grupą współwięźniów, prowadził głodówkę o przyznanie statusu więźnia politycznego. Zwolniony warunkowo 26 V 1983, następnie objęty amnestią z 1983. 1983-1992 wydawca magazynowy w Nowosądeckim Kombinacie Budowlanym.

23 III 1989 - 1991 w KO „S” w Nowym Sączu; czynnie pomagał przy organizacji działań związanych z wyborami 4 VI. 1989-1992 w reaktywowanej „S”. 1993-1997 magazynier/kierowca w Hurtowni Spożywczej „KIER” w Nowym Sączu. 1997-2004 zagraniczne wyjazdy zarobkowe. 2005-2008 glazurnik w Technobud Polska w Warszawie.

Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house