Ksawery Bogacz, ur. 27 VI 1948 w Kietrzu k. Raciborza. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek elektronika (1982).

W 1965, w liceum w Nowym Targu, wystąpił jawnie ze sprzeciwem wobec akcji władz potępiającej list biskupów polskich do niemieckich, odmówił podpisania petycji w tej sprawie, nakłaniał innych uczniów do tego, nast. zagrożony relegowaniem ze szkoły w związku z naciskami SB.   

1968-1972 konserwator elektronicznych maszyn cyfrowych w Zakładzie Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Krakowie. 1972-2005 szef zespołu serwisowego na AGH. W 1977 uczestnik demonstracji po śmierci Stanisława Pyjasa.

Od IX 1980 w ?S?, współinicjator i członek Komitetu Założycielskiego na AGH, nast. członek prezydium uczelnianej KZ AGH; współpracownik Sekcji Informacji przy MKZ w Krakowie; w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie. 1981-1989 współtwórca nieformalnej struktury wydawniczej (jednej z wielu działających przy AGH), redaktor, autor, organizator działalności wydawniczej, we współpracy z Anną Wierzbicką, Tadeuszem Rudkowskim, Haliną i Andrzejem Gudowskimi, Barbarą Szumską, Katarzyną Waksmundzką; pisma i książki (np. Dramatyczny rok 1945 Tadeusza Żenczykowskiego, Wielka czystka Alexandra Weissberg-Cybulskiego, poezje ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, przedruki z paryskiej Kultury) wydawane były pod różnymi nazwami wydawnictw, m.in. Wydawnictwo Historyczne, Wydawnictwo Orła Białego, Wydawnictwo V, Wydawnictwo Rota; od 1982 wydawca m. in. ?Kroniki Małopolskiej? (we współpracy z Dorotą Stec, Danutą Suchorowską-Śliwińską, Magdaleną Migałą, Robertem Kaczmarkiem, Piotrem Zawiślakiem, Anną Wierzbicką, braćmi Adamem i Andrzejem Charkiewiczami) i ?Krakusa?.

14-16 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego na AGH po wprowadzeniu stanu wojennego. Kolporter wydawnictw podziemnych; uczestnik demonstracji antyreżimowych; kilkakrotnie zatrzymany i przesłuchiwany przed manifestacjami rocznicowymi, przeszukania w domu i pracy; skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny za uczestnictwo w manifestacji.

Od 1989 ponownie w reaktywowanej ?S? na AGH, dwukrotnie prowadził zjazdy regionalne związku, przez dwie kadencje członek senatu AGH z ramienia ?S?. W l. 90. członek zarządu Towarzystwa Przyjaciół Kardiologii i Kardiochirurgii. Od 1992 współwłaściciel firmy komputerowej.

Mateusz Konczal, Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house