Kwaśniewski Maciej Antoni, ur. 24 II 1962 w Pińczowie. Ukończył Technikum Geologiczne w Kielcach (1982), student Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek filologia polska (1984–1990).

1969–1976 w ZHP.

W 1981 współpracownik ZR Świętokrzyskiego ”S”, pracownik techniczny „Biuletynu Informacyjnego Regionu Świętokrzyskiego NSZZ «Solidarność»”; od XI 1981 członek Komitetu Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania w Kielcach. Do 1989 działacz podziemnego ruchu wydawniczego i kolporter: po 13 XII 1981 współorganizator (we współpr. z Ireneuszem Kocelą i Robertem Kulakiem) grupy wydającej ulotki i pisma (m.in. „Bez tytułu”, „Kruk”), redaktor i drukarz, w 1982 założyciel struktury KOS 997, drukującej m.in. pismo „BIS. Biuletyn Informacyjny Solidarności”, oraz Wydawnictwa Wolne Słowo (działało 1982–1984 w Pińczowie), autor i redaktor tekstów, odpowiedzialny także za stronę techniczną, 1982–1984 autor tekstów, drukarz i łącznik pisma „Agencja Informacyjna Solidarności” wydawanego w Warszawie; 1987–1989 autor tekstów do krakowskiego podziemnego pisma PPS „Robotnik”; 1988–1989 w PPS, członek Rady Naczelnej i Centralnego Komitetu Wykonawczego. Od 1982 kilkakrotnie zatrzymany do 48 godz., poddawany rewizjom, w 1983 oskarżony o kolportaż podziemnych wydawnictw, w 1984 sprawę umorzono na mocy amnestii.

1991–1997 redaktor, szef działu miejskiego w „Czasie Krakowskim”, w 1997 szef działu informacji w „Nowym Czasie Krakowskim”, 1997–1998 redaktor w firmie Convector S.A., 1998–1999 właściciel Biura Informacji i Marketingu, 1999–2007 redaktor, z-ca redaktora nacz. „Gazety Krakowskiej”, od 2007 z-ca redaktora nacz. „Dziennika Polskiego”.

1982–1986 rozpracowywany przez KWMO w Kielcach w ramach SOR krypt. „Kos”, „Kos bis”.

Marzena Grosicka

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house