Łączek Benon Stanisław, ur. 8 V 1944 w Łachowie k. Włoszczowy. Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Kielcach (1970) oraz Studium Ochrony Środowiska (1979).

1962–1963 frezer w Jeleniogórskiej Fabryce Narzędzi, w 1964 w Zakładach Remontowych Zremb w Jeleniej Górze, 1965–1968 monter obiektów, frezer w Zakładach Przemysłu Wapienniczego Bukowa, 1968–1988 monter maszyn, pracownik biura gł. mechanika w Zakładach Stolarki Budowlanej we Włoszczowie.

Od XI 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego, nast. KZ, współorganizator strajków, akcji protestacyjnych w ZSB i we Włoszczowie, w VI i VII delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego, od VII 1981 członek ZR, przew. Delegatury we Włoszczowie. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, zwolniony 7 IV 1982; 6 VI 1982 uczestnik ingresu bp. Mieczysława Jaworskiego w bazylice katedralnej Wniebowzięcia NMP w Kielcach z udziałem zwolnionych z internowania zgromadzonych pod transparentem „S”, 9 VI ponownie internowany (wraz z kilkunastoma uczestnikami ingresu), przetrzymywany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach i w Nowym Łupkowie, zwolniony 7 VII 1982. Po powrocie do pracy do 1988 otrzymywał najniższe pobory; wielokrotnie przesłuchiwany. 1988–1989 kierownik budowy w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Flamal w Kielcach.

W 1989 członek KO „S” we Włoszczowie; 1990–1994 radny gminy Włoszczowa z listy wyborczej KO, 1994–1998 z listy wyborczej Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Włoszczowskiej. 1990–1996 naczelnik Wydz. Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Komunikacji w Urzędzie Gminy, 1998–2003 prezes zarządu w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; 2004–2008 świadczenie przedemerytalne, od 2008 na emeryturze.

5 VII 1983 – 7 V 1985 rozpracowywany przez p. V RUSW we Włoszczowie w ramach KE krypt. „Lider”.

Marzena Grosicka

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house