Leonard Łącki, ur. 30 XI 1938 w Siemiechowie (woj. małopolskie). Ukończył Zasadniczą Szkołę Metalową przy Zakładach Mechanicznych w Tarnowie (1954).

1954-1980 tokarz, nast. mistrz w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie (od l. 70. Fabryka Obrabiarek Specjalizowanych Ponar Tarnów); 1980-1981 mechanik w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wojniczu. W VI 1956 uczestnik akcji protestacyjnej w ZM (wstrzymanie się od pracy) w ramach solidaryzowania się z robotnikami w Poznaniu. W XII 1970 aktywny uczestnik protestu (odejście od stanowisk pracy) przeciwko naruszaniu godności robotników i wyrażającego poparcie dla robotników na Wybrzeżu. 1979-1989 współorganizator społecznie działającego w Tarnowie Ośr. Dokumentacji Czynu Niepodległościowego Tarnina.

26 VIII 1980 organizator (z Tadeuszem Krysą) i uczestnik strajku solidarnościowego w ZM. Od IX 1980 w ?S?. We IX 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego ?S? przy Spółdzielni Kółek Rolniczych w Wojniczu; X 1980 ? III 1981 przewodniczący KZ. 1981 współzałożyciel (z Ryszardem Strachem, Wacławem Mojkiem, Ryszardem Kacerem) KOWzP w Tarnowie. 1981-1982 pracownik FOS Ponar/Zakłady Mechaniczne Ponar Tarnów). 14-16 XII 1981 uczestnik strajków okupacyjnych w ZM. Wiosną 1982 współtwórca i członek Tymczasowej Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej ?S?/Tarnowskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej ?S? Robotników i Chłopów. 9 IX 1982 ? VI 1987 inicjator krzyża kwietnego na placu katedralnym. Od 1982 na rencie nast. emeryturze. W 1982 założyciel i wydawca pisma ?Wolni i Solidarni?, współzałożyciel ?Tarniny?. 1982-1989 organizator kolportażu i kolporter w Tarnowie i regionie pism i książek, m.in.: ?Bez dekretu?, ?Tygodnika Mazowsze?, ?Hutnika?, ?Kurierka B?, ?Tarniny?. Zaopatrywał się u: Anny Jamróz-Gastoł, Jerzego Lizaka, Grażyny Zielińskiej, Władysławy Szmit (punkty kolportażowe przy ul. Szczepanika i Pułaskiego; wymiana publikacji z Krakowem i Wrocławiem; odbiorcy: ZM, Zakłady Azotowe, Tamel, Pralfa, osoby fizyczne). Wielokrotnie zatrzymywany, przeszukiwany, 4-krotnie skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na kary grzywny za organizowanie i uczestnictwo w rocznicowych zgromadzeniach i kolportaż niezależnych wydawnictw. 26 VIII 1983 zatrzymany, od 29 VIII aresztowany tymczasowo, oskarżony o publiczne znieważanie organów państwowych i nawoływanie do nieposłuszeństwa, osadzony w AŚ w Tarnowie, 15 IX 1983 zwolniony, w wyniku nakazu sądu poddany dozorowi milicyjnemu. 23 II ? 28 VII 1984 powtórnie aresztowany, osadzony w ZK Tarnów, od 10 IV w ZK Rzeszów-Załęże; uwolniony na mocy amnestii, 25 VIII postępowanie umorzono. 1983-1989 współorganizator Mszy za Ojczyznę; organizator manifestacji rocznicowych: 11 XI, 15 VIII, IV, 3 V. W II 1985 uczestnik głodówek: w tarnowskim kościele pw. Miłosierdzia Bożego (współorganizator), nast. rotacyjnej w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. 1985-1987 zbierał informacje na temat osób pomordowanych w Katyniu i in. obozach. 1985-1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy; organizator i dostawca produktów spożywczych represjonowanym i ich rodzinom. W 1986 członek zespołu redakcyjnego ?Nadziei? (z Karolem Krasnodębskim i Jerzym Szmidem, ukazały się 2 n-ry). VII 1987 ? 15 VII 1992 członek KPN, 1988-1992 wiceszef Obszaru Tarnowskiego, odpowiedzialny za sprawy polityczne. Współorganizator manifestacji rocznicowych i happeningów, akcji ulotkowych i plakatowania; uczestnik spotkania dot. historii Polski w Makowie Podhalańskim; kolporter ?Opinii? i ?Opinii Krakowskiej?.

We IX 1988 członek Komitetu Założycielskiego ?S? ZM ds. ponownej rejestracji ?S? (z K. Krasnodębskim, Tadeuszem Kurlejem, M. Pamułą). 1989-1991 aktywny członek KO ?S? w Tarnowie: organizator spotkań, akcji plakatowania i ulotkowych. Od 1989 przewodniczący lub wiceprzewodniczący Koła Emerytów i Rencistów ?S? ZM Ponar. W 1995 organizator struktur ROP w Tarnowie. 1997-2001 organizator struktur AWS tamże. Współautor Solidarność Tarnowska. Kalendarium 1981-1989 (2010). Odznaczony Medalem Solidarności ? Za Zasługi dla Małopolskiej ?S? (2010), Medalem Niezłomnym w Słowie (2010).

13 VIII 1982 ? 22 XI 1984 rozpracowywany przez Wydział V KW MO/WUSW w Tarnowie w ramach SOR krypt. Struktura,  30 XI 1984 ? 3 VII 1985 w ramach KE, 28 II 1985 ? 3 XII 1985  w ramach SOR krypt. Skrzynka;  od 7 V 1987 rozpracowywany przez Wydział III WUSW w Tarnowie w ramach SOR krypt. Veto.

Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house