Leszek Jaranowski, ur. 25 III 1958 w Krakowie. Ukończył Technikum Hutniczo-Mechaniczne przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 3 w Nowej Hucie (1979).

1974-1975 członek reprezentacji Polski juniorów w koszykówce. 1978-1979 w czasie służby w wojsku przymusowo członek ZSMP. 1979-1980 współpracownik WZZ, przywoził wydawnictwa niezależne z Katowic.

Od 1979 instruktor zawodu w Technikum Hutniczo-Mechanicznym w Nowej Hucie, 1980-1983 operator obrabiarek sterowa nych numerycznie w WSK PZL.

IX 1980-1991 w „S”, współorganizator Komitetu Założycielskiego, nast. przew. Komisji Wydziałowej na Wydziale P-1 WSK PZL, członek KZ. 13-14 XII 1981 organizator i uczestnik strajku w WSK PZL, przew. KS. Od 1982 członek TKZ w WSK PZL, współpracownik MKS Nowa Huta (1982-1984 przedstawiciel zakładu pracy), nast. RKW/RKS Małopolska (pseudonim „Szymek”); 1982-1989 kolporter wydawnictw podziemnych, organizator sieci i punktów kolportażu m.in.: „Serwisu Informacyjnego RKW/RKS”, „Aktualności RKW/RKS”, „Hutnika”, „Solidarności Grzegórzeckiej”, „Małej Polski”, „Solidarności Hutników”, „Paragrafu”, „Bez dekretu”, „Tygodnika Mazowsze”, „Arki”, książek NOWej i Biblioteki Obserwatora Wojennego; redaktor, autor, organizator transportu i lokali, drukarz, dostawca sprzętu poligraficznego; 1982 - 1984 współzałożyciel „Jesteśmy – będziemy” (pismo Ruchu Oporu NSZZ „S” WSK), drukarz, organizator działalności wydawniczej, lokali, transportu, dostawca sprzętu i materiałów poligraficznych oraz 1982 pomysłodawca, założyciel, drukarz, autor artykułów  i redaktor pisma „Miscellanea”; 1982-1983 drukarz „Serwisu Informacyjnego RKW/RKS”, „Aktualności RKW/RKS”, od wiosny 1983 do 1989 „Hutnika” (również redaktor, dostawca sprzętu i materiałów poligraficznych, organizator transportu i lokali, pseudonim „Długi”); założyciel, organizator, pracownik bibliotek wydawnictw podziemnych, m.in. 1982-1983 biblioteki TKZ w WSK PZL, 1985-1989 w PAN, 1985-1989 przy Konfraterni Robotniczej w Krakowie-Mistrzejowicach. 5 XI 1982 – 3 II 1983 powołany do Wojskowego Obozu Specjalnego w Czerwonym Borze k. Łomży, następnie zwolniony z WSK. W 1983 bez zatrudnienia; następ. robotnik w prywatnym zakładzie produkcji pustaków (zatrudniony nieformalnie), sprzedawca w sklepie Veritas, 1984-1985 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Budownictwa Hydrotechnicznego i Wodociągów Energetycznych Hydropol - Oddział Kraków przy budowie zapory w Dobczycach, 1985-1989 pracownik techn. w Instytucie Podstaw Metalurgii PAN. Od 1985 członek Ruchu Odwaga i Prawda im. ks. Jerzego Popiełuszki. 1982-1985 wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany. 1985-1986 współpracował z Pomarańczową Alternatywą, 1987-1989 z Federacją Młodzieży Walczącej. W 1988, po pacyfikacji strajku w HiL, ukrywał członków KS; sygnatariusz Porozumienia Niezależnych Organizacji Małopolski zawartego w kościele oo. Dominikanów w Krakowie.

W 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S” (druk ulotek, plakatowanie); 1989-1990 pracownik Sekcji Informacji ZR Małopolska, 1990 w Sekcji Informacji Komisji Robotniczej Hutników „S”, 1990-1991 Sekcji Informacji KZ „S” Krakowskich Zakładów Przemysłu Tytoniowego. Od 1991 właściciel drukarni Dar-Point. Odznaczony Medalem 25 lecia Solidarności – Zasłużony dla Regionu Małopolska (2007), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009), Medalem Niezłomnym w Słowie (2010), Medalem Lex Veritas Iustitia (2011).

Rozpracowywany przez Wydział V KWMO/WUSW w Krakowie w ramach SOS krypt. Bibułki prowadzonej od 11 V 1983 do 27 XI 1987, od 7 IX 1987  przez Wydział III-1 a od I 1989 Insp. 2 WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. „Majster”, następ.  (brak daty przekwalifikowania) rozpracowywany w ramach SOR krypt. „Bojownik” - do 24 XI 1989.

Magda Grudzińska

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house