Liliana Batko-Sonik, ur. 30 VIII 1954 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek filologia polska (1978). 

Od 1972 działaczka Duszpasterstwa Akademickiego Beczka przy kościele oo. Dominikanów w Krakowie, podczas wakacyjnych obozów przemycała Biblię i książki religijne do Czechosłowacji; od 1974 uczestniczka niezależnych seminariów z filozofii, myśli społecznej i teologii, organizowanych przez o. Jana Andrzeja Kłoczowskiego w krakowskim klasztorze Dominikanów. Od lata 1976 współorganizatorka akcji pomocy dla robotników z Ursusa i Radomia, nast. uczestniczka zbierania podpisów pod apelem o powołanie sejmowej komisji do zbadania przypadków łamania praw obywatelskich, 30 IV/1 V 1977 uczestniczka pierwszego spotkania krakowskich studentów z działaczami KOR w Gorcach; w XI 1976 współinicjatorka akcji petycyjnej w obronie relegowanego ze studiów Bronisława Wildsteina. W V 1977 współorganizatorka bojkotu juwenaliów w zw. ze śmiercią Stanisława Pyjasa – jej mieszkanie było „centrum organizacyjnym” akcji żałobnej, tam też w nocy 14/15 V 1977 zapadła decyzja o utworzeniu SKS, 15 V 1977 współorganizatorka jednego z marszów żałobnych, nast. w składzie delegacji, która oficjalnie poinformowała kard. Karola Wojtyłę i władze UJ o powstaniu SKS; rzeczniczka SKS, współorganizatorka niezależnych obozów samokształceniowych dla licealistów i studentów, uczestniczka najważniejszych akcji SKS dot. m.in. zniesienia ograniczeń w korzystaniu z druków zakazanych w Bibliotece Jagiellońskiej (tzw. Res-ów), ułatwień w otrzymywaniu paszportów, uczestniczka spotkań działaczy SKS (m.in. w II 1978 w Pyzówce, w V 1978 w Ochotnicy Górnej) oraz dyskusji z działaczami opozycji (m.in. Jackiem Kuroniem, Antonim Macierewiczem, Adamem Michnikiem, Leszkiem Moczulskim). W VI 1979, podczas I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, współorganizatorka niezależnego biura prasowego dla dziennikarzy z Zachodu, informującego o celach i działalności opozycji demokratycznej w PRL. Wielokrotnie zatrzymywana, rewizje w mieszkaniu, 12 II 1978 pobita po rozbitym wykładzie A. Michnika, w III 1978 skazana na grzywnę przez Kolegium ds. Wykroczeń. Uczestniczka zdekonspirowania agenta SB w SKS, Mariusza Nowaka. Od 1980, po urodzeniu dziecka, ograniczyła działalność opozycyjną. 

Od 14 XII 1981 w swoim mieszkaniu w Krakowie prowadziła punkt informacyjny dla rodzin osób internowanych (do czasu podjęcia tej działalności przez punkty przykościelne), nast. organizatorka pobytu konwojów z francuską pomocą w Polsce i rozdziału darów w Małopolsce. W VI 1984 wyjechała do Francji, do przebywającego w Paryżu na leczeniu męża, odmówiła przyjęcia paszportu emigracyjnego. W 1987 współzałożycielka w Paryżu (z Iriną Alberti) chrześcijańskiego ekumenicznego radia nadającego po rosyjsku oraz (z Aliną Margolis-Edelman) stowarzyszenia SOS Aide aux Malades Polonais (SOS Pomoc Chorym w Polsce), zajmującego się wysyłką leków i sprzętu medycznego do Polski, pomocą finansową szpitalom, organizowaniem we Francji praktyk dla polskich lekarzy oraz sprowadzaniem na leczenie lub diagnostykę chorych z Polski. Do 1989 organizatorka pomocy charytatywnej dla Polski; współpracowniczka rozgłośni Deutsche Welle i Radio France Internationale oraz „Tygodnika Powszechnego”.

Od 1996 w Polsce. Od 2003 w Stowarzyszeniu Maj 77, członek zarządu. Od 2005 prezes Stowarzyszenia Instytut Dziedzictwa, w ramach którego autorka kampanii społecznych pod hasłem „SOS Kraków - wspierać rozwój; chronić dziedzictwo” (2007-2009). W 2007 dyr. programowy TVP, 2008 – VI 2011 kierowała redakcją publicystki TVP Info, od VI 2011 p.o. zastępcy dyrektora TVP Info. Od 2009 przewodnicząca Komisji Informacji i Inicjatyw Społecznych Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa, od 2009 członek honorowy Stowarzyszenia NZS 1980. Współautorka serii edukacyjnej Wielcy Malarze. Publikowała w „Rzeczpospolitej”, „Dzienniku Polskim”, „Gazecie Wyborczej”, „Znaku”.

Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (1999).

Ewa Zając

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house