Lipiec Krzysztof Bogdan, ur. 11 X 1959 w Starachowicach. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach, Instytut Fizyki (1985).

1985–1999 nauczyciel w SP nr 11 w Starachowicach, od 1999 w Gimnazjum nr 3 tamże.

1978–1979 członek SZSP.

Od jesieni 1980 przew. Komitetu Założycielskiego NZS w WSP w Kielcach, w 1981 członek Prezydium Komisji Uczelnianej NZS, współzałożyciel studenckiego KOWzP przy NZS WSP (z Krzysztofem Kasprzykiem, Januszem Kędrackim, Tadeuszem Pawłowskim), szef Sekcji Turystyki NZS WSP, współredaktor pisma NZS WSP „Reflektor” i „Strajkowego Biuletynu Informacyjnego NZS WSP w Kielcach «Kabel»”; do XII 1981 kolporter wydawnictw niezależnych NZS, KPN; 9 XII 1981 delegat NZS WSP w Kielcach na Ogólnopolską Konferencję KS NZS w Poznaniu. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, zwolniony 3 VII 1982; 1982–1983 organizator pomocy internowanym i aresztowanym, 1982–1985 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego, 1982–1989 Duszpasterstwa Ludzi Pracy.

Od IV 1989 członek KZ i Prezydium „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Starachowicach; w 1989 delegat na II WZD Regionu Świętokrzyskiego, w 1990 na II KZD. 1997–2001 senator RP z listy AWS; 1998–2002 radny sejmiku woj. świętokrzyskiego, 2002–2005 radny powiatu starachowickiego z listy RS AWS; od 2005 poseł na Sejm RP z listy PiS; 1998–2001 w RS AWS; od 2002 w PiS, członek Rady Politycznej. W 1998 założyciel i prezes Stowarzyszenia Dolina Kamiennej.

Odznaczony m.in. Złotą Odznaką Solidarności Nauczycielskiej (2005), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006).

1980–1985 rozpracowywany przez Wydz. III KWMO/WUSW w Kielcach w ramach SO krypt. „Alfa”; 1981–1985 rozpracowywany przez Wydz. III KWMO/WUSW w Kielcach w ramach SOR krypt. „Aktyw”.

Marek Jończyk

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house