(13 XII 1981- 31 XII 1982)

Prezentowana lista internowanych została zrekonstruowana w oparciu o dokumenty przejęte przez Oddział Krakowski Instytutu Pamięci Narodowej. Jej podstawą są materiały byłych Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie z lat 1981-1982. Wykaz obejmuje internowanych działaczy NSZZ „Solidarność” i opozycji politycznej z województw miejskiego krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego. Pominięto w nim 67 osób osadzonych w obozach na zlecenie Wydziałów Kryminalnych i Pionów Gospodarczych poszczególnych KW MO w ramach tzw. akcji spokój. Na liście brak jest też uwięzionych związkowców z Delegatury NSZZ „Solidarność” w Jaśle, która należała do Regionu Małopolska, ale administracyjnie pozostawała w granicach województwa krośnieńskiego. Lista została przygotowana przez nieżyjącego już historyka – także internowanego – dr. Zbigniewa Solaka (1953-2004).

Województwo Krakowskie

Antosz Andrzej Augustyn (ur. 5 XII 1943), zatrudniony w OTV  Kraków, z-ca przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 17 XII 1981, Nowy Wiśnicz, zwolniony 24 XII 1981.

 

Apanowicz Kazimierz (ur. 1 II 1956), pracownik Zarządu Regionu (referent odpowiedzialny za obsługę Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania), internowany 15 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982 .

 

Bajer Irena (ur. 13 III 1921, zm. 30 VI 2010), filolog, profesor, prorektor Uniwersytetu Śląskiego,  członek NSZZ „Solidarność”, działaczka Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, internowana 13 XII 1981, zwolniona 18 XII 1981.

 

Baluch Jacek (ur. 17 III 1940), pracownik naukowy Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ, (bohemista), internowany 31 XII 1981, Załęże, zwolniony 7 IV 1982 .

 

Banaś Marian (ur. 13 VII 1955), prawnik, pracownik etatowy Sekcji Interwencji ZR Małopolska, internowany 17 XII 1981, 22 XII aresztowany, 5 II 1982 skazany przez Sąd Wojskowy na 4 lata pozbawienia wolności.

 

Bant Stanisław Marian (ur. 9 VIII 1939),  dyżurny ruchu PKP, stacja Kraków-Nowa Huta, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”,  internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 19 I 1982.

 

Barzyk Wacław (ur. 23 IX 1947), dyspozytor w Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, wiceprzewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 14 XII 1981, Nowy Wiśnicz,  zwolniony 29 XII 1981.

 

Batko Jerzy Leszek (ur. 14 V 1957), rolnik (Ochojno), członek  NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 27 III.

 

Bąk Andrzej (ur. 9 V 1960), student AGH, działacz NZS, internowany 16 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 22 I 1982.

 

Billik Barbara (ur. 15 X 1937), nauczycielka geografii IV LO, członek MKZ  „Solidarność” Małopolska, internowana 16 XII 1981, zwolniona 24 XII 1981.

 

Blicharz Jan (ur. 8 XII 1942, zm. 6 II 2011), ślusarz-konserwator w Krakowskich Zakładach Armatur, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, członek ZR Małopolska, internowany 15 XII 1981, Nowy Wiśnicz, aresztowany 23 XII 1981, skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.

 

Bocian Ryszard (ur. 18 VII 1939), prawnik, pracownik Domu Pomocy Społecznej w Kobierzynie, członek NSZZ „Solidarność” i KPN, internowany 29 X 1982, Kielce, zwolniony 6 XII 1982.

 

Bodziuch Janina (ur. 8 XI 1953), radca prawny w Krakowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Drogowego, członek NSZZ „Solidarność”, internowana 20 XII 1981, zwolniona 7 I 1982.

 

Boroń Piotr Maria (ur. 6 VIII 1955), prawnik, pracownik Sekcji Kultury w ZR Małopolska, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 24 III 1982.

 

Bortnowska Halina (ur. 23 IX 1931), dziennikarka, członek redakcji „Znak”, internowana 16 XII 1981, zwolniona 24 XII 1981.

 

Borzęcki Andrzej Tadeusz (ur. 1 VI 1932, zm. 27 X 2003), romanista, pracownik PWN Oddz. w Krakowie, członek Prezydium ZR Małopolska, kierownik Sekcji Programowej, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów, internowany 13 XII 1981,  N. Wiśnicz, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

 

Brancewicz Henryk (ur. 16 IX 1943), inżynier fizyk, adiunkt AGH, członek KZ NSZZ „Solidarność”,  internowany 16 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 7 IV 1982.

 

Brniak Jerzy (ur. 7 IV 1954), inżynier, pracownik Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych., internowany 22 XII 1981, Załęże, zwolniony 5 I 1982.

 

Bryniarski Krzysztof (ur. 10 IX 1955), ekonomista, pracownik Zakładu Budowy Maszyn i Aparatury im. Stanisława Szadkowskiego, internowany 19 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 III 1982.

 

Budner Romuald Marian (ur. 4 XII 1935), kolejarz, dyspozytor w lokomotywowni Kraków-Płaszów, internowany 15 XII 1981, Nowy Wiśnicz, zwolniony 29 XII 1981.

 

Budyń Jerzy (ur. 10 VI 1953), student filozofii UJ, członek NZS, internowany 19 XII 1981, Załęże, zwolniony 14 IV 1982.

 

Bzdyl Krzysztof Kazimierz (ur. 4 III 1950), pracownik MPK w Krakowie, członek KPN, przewodniczący Komitetu Strajkowego MPK, internowany 15 XII 1981, Nowy Wiśnicz, aresztowany 22 XII 1981, skazany na 3 lata pozbawienia wolności.

 

Chabowski Łukasz (ur. 18 VII 1953), pracownik etatowy ZR Małopolska,  zatrzymany 17 XII 1981 na Rynku Głównym w Krakowie podczas pacyfikacji manifestacji, internowany 20 XII 1981, zwolniony 5 I 1982.

 

Ciastoń Jerzy (ur. 15 IV 1948), pracownik Sekcji Interwencji ZR Małopolska, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

 

Ciesielski Andrzej Maksymilian (ur. 7 VII 1947), pracownik etatowy w Sekcji Informacji ZR Małopolska, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 23 VII 1982.

 

Czajowski Edward Stanisław (ur. 24 V 1925), ekonomista, pracownik Zakładów Teleelektrycznych „Telkom-Telos”, członek NSZZ „Solidarność”, internowany 15 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 I 1982.

 

Czechowski Adam (ur. 15 VIII 1948), technik-mechanik w HiL – Zakład Stalowniczy, internowany 13 V 1982, Załęże, Kielce, zwolniony 23 VII 1982.

 

Dadał-Afenda Emilia (ur. 20 III 1942 – zm. 18 I 1985), inżynier geofizyk w Przedsiębiorstwie Geofizyki Górnictwa Naftowego, członkini KZ NSZZ „Solidarność” oraz  KPN, internowana 13 XII 1981, Kielce, Gołdap,  Darłówek, zwolniona 23 VII 1982.

 

Dawidowicz Krzysztof Jerzy  (ur. 6 IV 1955), polonista, filmoznawca, członek SKS, członek Zarządu NZS UJ, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 26 V 1982.

 

Dąbrowski Józef (ur. 9 III 1949), inżynier mechanik w Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, przewodniczący KZ NSZZ  „Solidarność”, internowany 19 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

 

Domagała Ryszard Stanisław (ur. 9 V 1934), kierowca w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym  Czyżyny,  z-ca przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność”,  internowany 15 XII 1981, Nowy Wiśnicz, aresztowany 18 XII 1982 za kierowanie strajkiem 13-14 XII 1981, 13 I 1982 skazany na 2 lata więzienia.

 

Donimirski Jerzy Maria (ur. 12 IX 1960), student III roku architektury PK, członek NZS,  internowany 28 VIII 1982, Uherce, zwolniony 8 XI 1982.

 

Drechsler Tadeusz (ur. 28 X 1952), pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego  w Krakowie, internowany 1 IX 1982, Uherce, zwolniony 22 XI 1982.

 

Drwal Tadeusz (ur. 22 VIII 1958), internowany 8 IV 1982, Załęże, zwolniony 14 VI 1982.

 

Dyląg Stanisław Tadeusz (ur. 26 II 1943, zm. 11 X 1999), ślusarz w  MPK Czyżyny, wiceprzewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, organizator strajku w MPK, internowany 15 XII 1981, Nowy Wiśnicz, aresztowany 19 XII 1981, skazany w trybie doraźnym na 4 lata pozbawienia wolności.

 

Dzido Ludwik (ur. 12 XII 1938), maszynista z lokomotywowni PKP Kraków-Prokocim, członek KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 15 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

 

Dziewulski Lech (ur. 17 XI 1951), plastyk, etatowy pracownik Sekcji Kultury ZR Małopolska, internowany 15 V 1982, Załęże, Kielce, Łupków (od 26 V 1982), zwolniony 15 X 1982.

 

Filosek Stanisław Roman (ur. 2 I 1941), walcownik w HiL – Walcownia Zgniatacz, internowany 16 XII 1981, Nowy Wiśnicz, zwolniony 31 XII 1981.

 

Franczyk Jan Leszek (ur. 24 VI 1956), psycholog, członek Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy, redaktor „Krzyża Nowohuckiego”, pracownik Sekcji Informacji ZR Małopolska, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

 

Fricze Jan Krzysztof (ur. 9 VI 1956), rolnik (Miłocice k. Słomnik), wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Krakowie, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 20 I 1982.

 

Fugiel Kazimierz (ur. 30 III 1941), tokarz w HiL – Zakład Mechaniczny, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, członek Komisji Robotniczej Hutników, internowany 13 V 1982, Załęże, Kielce, Łupków, zwolniony 18 XI 1982.

 

Gajdarski Piotr Antoni (ur. 25 VII 1954), pracownik HiL, instruktor kulturalno-oświatowy, członek NSZZ „Solidarność”, internowany 15 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VI 1982.

 

Galus Anna (ur. 11 VI 1938), zatrudniona w Krakowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego „Krakbud”, przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność”, internowana 19 XII 1981,  Kielce, zwolniona 18 III 1982.

 

Gądek Kazimierz (ur. 1 III 1945), elektryk, pracownik Nowohuckiego Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „Montin”, członek NSZZ „Solidarność”, internowany 18 XII 1981, Nowy Wiśnicz,  24 XII 1981 aresztowany za zorganizowanie strajku w zakładzie pracy, 18 I 1982 uniewinniony.

 

Gąsiorowski Krzysztof (ur. 22 III 1935),  członek kierownictwa KPN - Obszar Południe, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 23 VII 1982.

 

Głowacki Kazimierz (ur. 13 I 1945), inżynier górnik w Instytucie Górnictwa Naftowego i Gazownictwa,, przewodniczący KZ NSZZ„Solidarność”,  internowany 30 IV 1982, aresztowany 3 V1982, następnie oskarżony o kontynuowanie działalności związkowej i rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój społeczny, 9 VIII 1982 uniewinniony.

 

Godlewski Jan Piotr (ur. 14 IX 1949), inżynier w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CeBeA, członek Prezydium KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 15 XII 1981, Nowy Wiśnicz, aresztowany 23 XII 1982, 15 II 1982 skazany za organizowanie strajku na rok więzienia  w zawieszeniu na trzy lata.

 

Gołąbek Marian (ur. 26 X 1934), ksiądz (proboszcz parafii Niegardów), internowany 16 XII 1981, zwolniony 20 XII 1981.

 

Gorazd-Zawiślak Hanna Danuta (ur. 26 III 1932), dziennikarka, redaktorka „Głosu Nowej Huty”, internowana. 16 XII 1981, Kielce, Gołdap, zwolniona 1 II 1982.

 

Görlich Krzysztof (ur. 5 III 1950), (Kraków), oceanograf w Instytucie Geologii PAN, członek KZ NSZZ „Solidarność”,  delegat na I KZD „S”, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, zwolniony 24 XII 1981.

 

Góral Stanisław (ur. 23 IV 1944), suwnicowy w HiL – Zakład Stalowniczy,  członek Komisji Robotniczej Hutników, członek Prezydium ZR Małopolska, internowany 6 I 1982, Załęże, zwolniony 28 VI 1982.

 

Górczyk Tadeusz (ur. 16 X 1961), student AGH, członek NZS, internowany 16 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 1 III 1982.

 

Górski Ryszard (ur. 22 VII 1953), drukarz w  Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem”, internowany 22 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 13 I 1982.

 

Gromow Aleksander (ur. 15 XI 1932), technik w Przedsiębiorstwie Transportu Samochodowego Łączności Nr 5, internowany 15 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

 

Grudziński Adam Jerzy (ur. 15 IV 1946, zm. 24 IX 1982),  pracownik AGH, drukarz w Sekcji Informacji ZR Małopolska, internowany 8 I 1982, Załęże, zwolniony 14 VI 1982.

 

Grzechynka Barbara (ur. 9 XI 1939), ekonomistka w Zakładach Przemysłu Gumowego „Stomil”,  przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność”,  członek ZR Małopolska, internowana 13 XII 1981, Gołdap, Darłówek, zwolniona 10 III 1982.

 

Grzywacz Zbylut Franciszek (ur. 4 VI 1939, zm. 16 VII 2004), prof. ASP, członek NSZZ “Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, zwolniony 24 XII 1981.

 

Gubernat Jerzy Alojzy (ur. 22 V 1950), technik mechanik w  Zakładach Budowy Maszyn i Aparatury im. Stanisława Szadkowskiego, członek KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, zwolniony 2 I 1982.

 

Gunkiewicz Tadeusz Kazimierz (3 V 1956), elektryk w HiL, członek NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 23 I 1982.

 

Heilig Ryszard (ur. 3 X 1923), zatrudniony w Drukarni Narodowej, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, zwolniony 30 XII 1981.

 

Hnatowicz Roman (ur. 14 IV 1931), inżynier w Krakowskiej Fabryce Aparatów Pomiarowych MERA KFAP, rzecznik patentowy, kierownik Sekcji Informacji KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 15 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 15 III 1982.

 

Hobrzyk Zbigniew (ur. 22 II 1951), technik mechanik, pracownik etatowy ZR Małopolska (Centrala Kolportażu – System ABC), internowany 29 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże i Uherce, zwolniony 13 VII 1982.

 

Hudaszek Andrzej (ur. 1 VII 1943, zm. 25 X 2001), piecowy w HiL - Walcownia Drobna i Drutu, członek prezydium Komisji Robotniczej Hutników, przewodniczący Sekcji Interwencji,  od października 1981 członek Krajowej Komisji Rewizyjnej, internowany 16 XII 1981, Nowy Wiśnicz, zwolniony 24 XII 1981.

 

Huget Bożena (ur. 26 X 1958), działaczka KPN, internowana 13 XII 1981, Kielce, Gołdap, Darłówek, zwolniona 2 VII 1982.

 

Huget Radosław (ur. 29 VI 1960), student UJ, członek KPN, 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, Łupków, zwolniony 24 XI 1982.

 

Jachimski Józef (ur. 16 V 1936), docent na Wydziale Geologicznym AGH, z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska, internowany 16 XII 1981, Nowy Wiśnicz,  zwolniony 24 XII 1981.

 

Jarzmik Kazimierz Józef (ur. 4 III 1943), inżynier odlewnik w Krakowskich Zakładach Armatur,, rzecznik patentowy, członek KZ NSZZ „Solidarność”,  delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów, internowany 14 XII 1981, Nowy Wiśnicz, zwolniony 5 II 1982.

 

Jeziorny Lech Marian (14 III 1959), student PK, działacz RMP, pracownik Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”, Nowy Wiśnicz, Załęże, internowany 14 XII 1981, zwolniony 23 VII 1982.

 

Jurczak Stefan (ur. 15 XI 1938), technolog obróbki skrawaniem, v-ce przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego w Bochni,  v-ce przewodniczący ZR Małopolska,  internowany 13 XII 1981, Iława, zwolniony 20 XII 1982.

 

Jurek Jan (ur. 2 VI 1935) (Kraków), operator w HiL - Walcownia Rur Zgrzewanych, członek plenum Komisji Robotniczej Hutników, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, zwolniony 21 XII 1981.

 

Jurkowski Zdzisław (ur. 19 IV 1959), student fizyki UJ, działacz NZS, internowany 5 I 1982, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

 

Kaczmarek Robert Józef (ur. 29 III 1947), inżynier elektryk, wykładowca AGH, członek NSZZ  „Solidarność”, członek ZR Małopolska, szef Sekcji Informacji, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 20 I 1982.

 

Kahl-Stachniewicz Romana (ur. 10 II 1943), ekonomistka, członek KPN, internowana 13 XII 1981, Kielce, Gołdap, zwolniona 8 III 1982.

 

Kalisz Janusz (ur. 1 X 1953), pracownik Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego nr 3, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarnośc”, internowany 22 XII 1981, aresztowany od 6 I 1982 do 26 VII 1982, 12 I 1983 skazany na rok  pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata (za kierowanie strajkiem w HPR w dniach 13-16 grudnia 1981).

 

Kanciruk Bohdan Marian (ur. 24 IV 1943), inżynier, pracownik stacji RTV w Chorągwicy, z-ca przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz,  Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

 

Kania Marian (ur. 8 IX 1942), inżynier w HiL, wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych Komisji Robotniczej Hutników, internowany 16 XII 1981, Nowy Wiśnicz,  zwolniony 20 XII 1981, internowany ponownie 1 IX 1982, Uherce, zwolniony 24 XI 1982.

 

Karkosza Henryk (ur. 25 V 1953), prawnik, pracownik PKO, kierownik niezależnego Wydawnictwa KOS, członek NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Jaworze, zwolniony 26 V 1982.

 

Kawalec Anna (ur. 23 XI 1955), filmoznawca, pracownik etatowy Sekcji Kultury ZR Małopolska, internowana 13 XII 1981, zwolniona 24 XII 1981, ponownie internowana 18 V 1982, Gołdap, zwolniona 9 VII 1982.

 

Kleszczyńska Barbara (ur. 20 XI 1937), historyk sztuki w Pracowni Konserwacji Zabytków, przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność”, internowana 15 XII 1981, zwolniona 24 XII 1981.

 

Kleszczyński Zdzisław (ur. 20 VIII 1957), student AGH, członek NZS, internowany 16 XII 1981, Nowy Wiśnicz,  Załęże, zwolniony 7 IV 1982.

 

Klich Bogdan (ur. 8 V 1960), student III roku Akademii Medycznej w Krakowie, przewodniczący NZS w AM, internowany 12 I 1982, Załęże, aresztowany 9 III 1982, oskarżony „o publiczne lżenie, wyszydzanie i poniżanie Narodu Polskiego, Polski Rzeczpospolitej Ludowej, jej ustroju i naczelnych organów poprzez śpiewanie piosenek o treściach antypaństwowych i antysocjalistycznych w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Załężu”, 7 X 1982 uniewinniony przez Sąd Wojskowy w Rzeszowie.

 

Kłoczowski Andrzej Jan (ur. 5 VII 1937), ksiądz dominikanin, internowany 17 XII 1981 z wezwania, zwolniony 22 XII 1981.

 

Koch Eugeniusz (ur. 5 I 1951), funkcjonariusz KD MO Nowa Huta (do VI 1981), internowany 25 I 1982, Załęże, zwolniony 13 VII 1982, ponownie internowany w listopadzie 1982.

 

Komorek Władysław (ur. 16 II 1946), inżynier mechanik w Przedsiębiorstwie Budowy Elektrowni i Przemysłu „Energoprzem”, internowany 16 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 1 II 1982.

 

Kornhauser Julian (ur. 20 IX 1946), literat, docent w Inst. Filologii Słowiańskiej UJ, członek NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, zwolniony 24 XII 1981.

 

Kozieł Andrzej (ur. 6 IV 1953), ślusarz HiL, internowany 16 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załężę, zwolniony 8 I 1982.

 

Kozień Zdzisław (ur. 22 II 1952), operator w HiL - Walcownia Slabing, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarnośc”, członek plenum Komisji Robotniczej Hutników, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, zwolniony 30 XII 1981.

 

Krupiarz Władysław (ur. 12 I 1927, zm.  26 XII 1996), inżynier w Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, członek Prezydium KZ NSZZ „Solidarność”, Sekcja Spraw Pracowniczych, członek Prezydium ZR Małopolska, internowany 14 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 6 II 1982.

 

Krynke Krzysztof Jan (ur. 3 VIII 1950), inżynier konstruktor w  Przedsiębiorstwie Państwowym  „Żegluga Krakowska”, członek NSZZ „Solidarność”, internowany 14 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże zwolniony 16 I 1982.

 

Krzysztofiak Krzysztof (ur. 2 VI 1958), student fizyki UJ, członek NZS, internowany 5 I 1982, Załęże, aresztowany 9 III 1982, oskarżony „o publiczne lżenie, wyszydzanie i poniżanie Narodu Polskiego, Polski Rzeczpospolitej Ludowej, jej ustroju i naczelnych organów poprzez śpiewanie piosenek o treściach antypaństwowych i antysocjalistycznych w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Załężu”, 7 X 1982 uniewinniony przez Sąd Wojskowy w Rzeszowie.

 

Kuc Jerzy Stefan (ur. 31 I 1955), elektryk w HiL  - Wydział  Remontów Elektrycznych, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, członek plenum Komisji Robotniczej Hutników, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 23 I 1982.

 

Kucia Marek (ur. 16 II 1957), student prawa UJ, pracownik Zarządu Regionu, internowany 20 XII 1981, następnie aresztowany, zwolniony 24 XII 1981.

 

Kuczera Jerzy (ur. 13 I 1938), elektryk HiL – Zakład Stalowniczy, członek Plenum Komisji Robotniczej Hutników, przewodniczący Krakowskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 14 VI 1982.

 

Kukla Wiesław Marek (ur. 20 XI 1945), technik plastyk w Przedsiębiorstwie  Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Mostostal 5, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

 

Kuś Ryszard Czesław (ur. 22 VIII 1959), technik mechanik w Wojskowych Zakładach Remontowych, sekretarz KZ NSZZ „Solidarność”, członek KPN, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, Kielce, zwolniony 13 VII 1982, ponownie internowany 23 X 1982, zwolniony 27 XI 1982.

 

Kuś Stanisław Marian (ur. 2 II 1940), inżynier informatyk w Krakowskim Biurze Projektów Dróg i Mostów „Transprojekt”, sekretarz Zarządu Regionu Małopolska, członek KPN, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, Kielce, zwolniony 23 VII 1982, ponownie internowany 29 X 1982, zwolniony 6 XII 1982.

 

Kwiatkowski Krzysztof (ur. 5 XI 1961), introligator w Drukarni Narodowej w Krakowie, członek KPN, internowany 29 X 1982, Kielce, zwolniony 18 XI 1982.

 

Lassota Józef (ur. 24 X 1943), inżynier mechanik w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CeBeA, sekretarz KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 15 XII 1981, Nowy Wiśnicz, 23 XII 1981 aresztowany, 12 II 1982 skazany na 1 rok w zawieszeniu na trzy lata, internowany ponownie 14 V 1982, zwolniony 6 VII 1982.

 

Lebiest Ryszard (ur. 20 I 1942), linotypista w Prasowych Zakładach Graficznych, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, członek ZR Małopolska, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 III 1982.

 

Luberacka Maria Hanna (ur. 25 IV 1942), pracownik Domu Kultury HiL, przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” Oddział Hoteli, internowana 13 V 1982, zwolniona 2 VII 1982.

           

Lusiński Zbigniew (ur. 4 V 1952), prawnik, pracownik Sekcji Interwencji ZR Małopolska, internowany 20 XII 1981, areszt KW MO Mogilska, 24 XII 1981.

 

Łenyk Zygmunt Stanisław (ur. 13 II 1950), psycholog w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej, członek KPN, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 III 1982.

 

Łoziński Edward Franciszek (ur. 3 XII 1943), murarz w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym  nr 3, członek NSZZ „Solidarność”, internowany 23 XII 1981, zwolniony 26 I 1982.

 

Łuczywo Bronisław Kacper (ur. 1 I 1933), rolnik (Wawrzeńczyce), przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego  NSZZ  Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Krakowie, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 11 II 1982.

 

Macedoński Adam Jan (ur. 29 I 1931), artysta grafik, członek KPN oraz Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy, założyciel Instytutu Katyńskiego, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

 

Machowski Jerzy (ur. 16 VI 1958) operator w HiL, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 31 XII 1981.

 

Machowski Józef (ur. 26 V 1943), laborant w HiL – Walcownia Karoseryjna, internowany 18 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 I 1982.

 

Maciejowski Krzysztof Antoni (ur. 2 X 1949), pracownik MPK, członek KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 15 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

 

Majdzik Mieczysław (ur. 20 II 1929, zm. 3 IX 2002), rencista, członek KPN, inicjator powołania NSZZ „Solidarność” w Elektrowni Skawina, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 23 VII 1982.

 

Majdzik Ryszard (ur. 20 VII 1958), tokarz w Zakładzie Konstrukcji Stalowych „Elbudzie”, członek KPN, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, członek Prezydium Zarządu Regionu, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów, internowany 13 XII 1981 Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 27 IX 1982.

 

Maleszka Lesław (ur. 15 XI 1952), pracownik Biblioteki Jagiellońskiej, pracownik Sekcji Informacji ZR Małopolska, internowany 26 I 1982, Jaworze, Darłówek, zwolniony 14 VI 1982.

 

Marchewczyk Wojciech (ur. 23 IV 1951), mgr inż. leśnik, pracownik naukowy AGH, członek NSZZ „Solidarność”, internowany 25 XI 1982, zwolniony 6 XII 1982.

 

Marzec Piotr (ur. 20 VI 1954), technik elektryk w Kopalni Soli w Wieliczce, przewodniczący KZ  NSZZ „Solidarność”, internowany 6 I 1982, Załęże, zwolniony 14 VI 1982.

 

Maślanka Franciszek (ur. 18 V 1943), rolnik  (Wola Radziszewska), sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Krakowie, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 11 II 1982.

 

Mazurkiewicz Wiesław (ur. 6 IV 1939), pracownik HiL – Walcowania Blach Karoseryjnych, członek Prezydium Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność”, internowany 18 XII 1981, Nowy Wiśnicz,  Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

 

Mędrek Stanisław (ur. 9 XI 1934), nauczyciel VII LO w Krakowie, członek NSZZ „Solidarność”, internowany 18 XII 1981, zwolniony 13 I 1982.

 

Mielnik Julian (ur. 10 VII 1929, zm. 25 III 1996), ślusarz-rusznikarz w Wojskowych Zakładach Remontowych, członek KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 1 II 1982.

 

Mikulec Waldemar Józef (ur. 18 III 1962, zm. 17 XI 1994), student UJ, członek NZS, internowany 15 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

 

Miodowicz Konstanty Bronisław (ur. 9 I 1951), etnograf, przewodniczący Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania na UJ, członek KU NZS UJ, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 VII 1982.

 

Mirowski Marian (ur. 8 IX 1953), elektronik, pracownik HiL – Walcownia Slabing, członek Sekcji Informacji Komisji Robotniczej Hutników, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 III 1982.

 

Miśkowiec Paweł (ur. 30 IX 1953), dyżurny ruchu PKP - Stacja Kraków Płaszów, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, członek ZR Małopolska, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załężę, zwolniony 29 I 1982.

 

Modelski Wojciech (9 I 1960),  student prawa UJ, członek NZS, internowany 29 I 1982, Załęże, Kielce, zwolniony 7 VII 1982.

 

Mohl Jerzy (ur. 9 XI 1963), uczeń IV klasy XIV LO, internowany 15 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 28 V 1982.

 

Motyka Teresa (ur. 3 X 1944), sekretarka, pracownik etatowy Sekcji Kultury ZR Małopolska, internowana 13 XII 1981, Kielce, Gołdap, zwolniona 1 III 1982.

 

Mróz Adam (ur. 8 VI 191955), technik elektryk, pracownik etatowy ZR Małopolska, internowany 1 IX 1982, Uherce, zwolniony 16 IX 1982.

 

Muniak Anna (ur. 9 VII 1951), zatrudniona w Drukarni Narodowej, przewodnicząca KZ NSZZ „Solidaność”, internowana 14 XII 1981, Kielce, Gołdap, zwolniona 28 IV 1982.

 

Murzewski Władysław Zbigniew (ur. 26 XI 1955), inżynier elektronik, pracownik HiL, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Komisji Robotniczej Hutników, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 14 VI 1982.

 

Mytnik Halina (ur. 20 IV 1935), bibliotekarka w AGH, sekretarz Uczelnianej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, internowana 16 XII 1981 po pacyfikacji strajku w AGH, Kielce, Gołdap, Darłówek (od 3/4 III 1982), zwolniona 7 VI 1982.

 

Naruszewicz Krzysztof (ur. 23 VII 1955), inżynier mechanik HiL – Walcowna Zimna Blach, inspektor BHP, członek Komisji Robotniczej Hutników, internowany 18 XII 1981, Nowy Wiśnicz,  Załęże, zwolniony 4 VI 1982.

 

Nelicki Aleksander Józef (ur. 24 II 1958), student psychologii UJ, członek NZS, internowany 5 I 1982 w  Załężu, zwolniony 26 VI 1982.

 

Niżnik Antoni (ur. 30 VII 1947), inżynier w Spółdzielni Inwalidów im. Manifestu Lipcowego, członek NSZZ „Solidarność”, internowany 1 X 1982, Kielce, zwolniony 1 XII 1982.

 

Nosalski Kazimierz (ur. 13 IX 1943), tokarz, pracownik HiL – Wydział Remontów Maszyn i Urządzeń, przewodniczący Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność”, członek plenum Komisji Robotniczej Hutników, internowany 26 VI 1982, zwolniony 13 VII 1982.

 

Nowacki Wieńczysław Jacek (ur. 2 X 1951),  rolnik (Dwernik, gm. Lutowiska, województwo krośnieńskie), współorganizator strajku ustrzycko-rzeszowskiego, sygnatariusz porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, członek Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 13 VII 1982.

 

Nowak Edward Zbigniew (ur. 17 I 1956), walcownik HiL, internowany 16 XII 1981, Nowy Wiśnicz, brak daty zwolnienia, omyłkowo internowany zamiast Edwarda Edmunda Nowaka (przewodniczącego Komitetu Założycielskiego Samorządu Pracowniczego Kombinatu HiL, przedstawiciela Komisji Robotniczej Hutników w „Sieci wiodących zakładów pracy” oraz delegata na I Krajowy Zjazd Delegatów).

 

Nowak Jan Wojciech (ur. 28 III 1920), rolnik, członek Zarządu Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego  NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Krakowie, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, szpital Montelupich, zwolniony 24 XII 1981.

 

Oberc Wojciech (ur. 11 II 1960), pracownik Biura Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK, członek KPN, internowany 29 X 1982, Kielce, zwolniony 24 XI 1982.

 

Ogorzałek Krzysztof Aleksander (ur. 6 VIII 1954), motorniczy w MPK, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VI 1982.

 

Osika Adam Kazimierz (ur. 3 III 1953), inżynier mechanik” w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, członek KZ  NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, zwolniony 29 I 1982.

 

Osika Piotr (ur. 28 X 1923), pracownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego, internowany 15 XII 1981, Nowy Wiśnicz, zwolniony 30 XII 1981.

 

Ostałowski Jerzy (ur. 14 IV 1944, operator w HiL - Walcownia Drobna Drutu, przewodniczący Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność”, członek plenum Komisji Robotniczej Hutników, internowany 1 IX 1982, Uherce, zwolniony 24 XI 1982.

 

Pakoński Krzysztof (ur. 20 IX 1948), inż. mechanik, pracownik Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, przewodniczący Regionalnej Komisji Rewizyjnej, internowany 15 XII 1981, Nowy Wiśnicz, areszt 23 XII 1981, 12 X 1982 skazany na rok i sześć miesięcy  więzienia w zawieszenie na dwa lata.

 

Palczewski Stanisław Władysław (ur. 21 VI 1935), likwidator szkód w PZU, członek KPN,  internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, Kielce, zwolniony 23 VII 1982.

 

Paluch Jan Roman (ur. 10 II 1943), inżynier w Krakowskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981,Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 I 1982.

 

Pawlak Danuta (ur. 12 II 1957, zm. 12 X 2002), studentka V roku filologii polskiej UJ, członek NZS, internowana 17 XII 1981, zwolniona 24 XII 1981.

 

Pawlik Jerzy (ur. 14 VIII 1930), pracownik Przedsiębiorstwa Budowy Elektrowni i Przemysłu „Energoprzem" Kraków-Łęg, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 16 XII 1981, Nowy Wiśnicz, aresztowany 4 I 1982, 5 II 1982 skazany na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata.

 

Petlic Edward Władysław (ur. 11 IX 1924), operator w HiL – Walcownia Zgniatacz, członek Prezydium Komisji Robotniczej Hutników, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 1 III 1982.

 

Petlicki Janusz (ur. 2 I 1954), inżynier, pracownik działu kontroli Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego – Państwowe Zakłady Lotnicze w Krakowie, członek NSZZ „Solidarność”, internowany 16 IX 1982, Kielce, zwolniony 6 XII 1982.

 

Piecuch Aleksander (12 XII 1961), student II roku Wydziału Maszyn Górniczo-Hutniczych AGH, działacz NZS, zatrzymany w HiL, internowany 18 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 9 I 1982, ponownie internowany 12 V 1982, zwolniony 7 VII 1982.

 

Piekałkiewicz Antoni (ur. 9 X 1949), pracownik MPK, członek KPN, internowany 11 XI 1982, Kielce, zwolniony 24 XI 1982.

 

Piekarski Jerzy Roman (21 I 1954, zm. 30 VII 2003), dziennikarz, w red. „Głosu Nowej Huty”, red. nacz. „Obserwatora Robotniczego”, internowany 16 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, aresztowany 9 III 1982, oskarżony „o publiczne lżenie, wyszydzanie i poniżanie Narodu Polskiego, Polski Rzeczpospolitej Ludowej, jej ustroju i naczelnych organów poprzez śpiewanie piosenek o treściach antypaństwowych i antysocjalistycznych w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Załężu”, 7 X 1982 uniewinniony przez Sąd Wojskowy w Rzeszowie,  emigrował do USA i zmarł w Kalifornii.

 

Piekarz Tadeusz (ur. 27 X 1941, zm. 1 III 2005), ekonomista w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego  - Państwowe Zakłady Lotnicze w Krakowie,  członek Prezydium ZR Małopolska, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów, internowany 13 V 1982, Załęże, Kielce, aresztowany 6 XI 1982, 9 XI 1982 postawiony w stan oskarżenia za działalność w okresie 13 XII 1981 - 13 V 1982, 28 III 1983 Prokuratura Wojewódzka w Krakowie  warunkowo umorzyła postępowanie karne.

 

Pierzchała Janusz (ur. 4 V 1954), absolwent filologii polskiej, organizator Ruchu Młodej Polski w Krakowie, etatowy pracownik (drukarz) w Komisji Robotniczej Hutników, internowany 26 II 1982, Kielce, zwolniony 23 VII 1982.

 

Pilch Józef (ur. 6 III 1949,  zm. 19 VIII 1994), zatrudniony w Nowohuckim Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych „Montin”, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 23 XII 1981, aresztowany 24 XII 1981, 18 I 1982 skazany na rok więzienia.

 

Piwek Władysław (ur. 15 II 1938), zatrudniony w Wojskowych Zakładach Remontowych, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 1 II 1982.

           

Polkowski Jan Kazimierz (ur. 10 I 1953), polonista, członek NSZZ „Solidarność”, pracownik etatowy Ośrodka Prasowo-Wydawniczego ZR Małopolska, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

 

Pyrczak Roman (ur. 16 VI 1938), dziennikarz, pracownik Kombinatu Budownictwa Mieszkaniowego „Zachód”, internowany 19 XII 1981,Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 10 III 1982.

 

Pyzik Ryszard (ur. 9 I 1960), student I roku Akademii Ekonomicznej, członek KPN, internowany 3 IX 1982, Uherce, zwolniony 22 IX 1982.

 

Rakowiecki Jacek (ur. 28 XI 1959), student teatrologii UJ, członek SKS, pracownik etatowy ZR Małopolska, internowany  4 I 1982, Załęże, zwolniony 26 V 1982.

 

Rapff Tadeusz (ur. 15 I 1925), lekarz mikrobiolog, Państwowy Szpital Kliniczny, członek NSZZ „Solidarność”, internowany 22 XII 1981, zwolniony 24 XII 1981.

 

Rey Paweł (ur. 1 XI 1954), inżynier mechanik, członek NSZZ „Solidarność”, internowany 28 VIII 1982, Uherce, zwolniony 25 X 1982.

 

Robotycki Czesław (ur. 2 XI 1944), pracownik naukowy Katedry Etnografii UJ, internowany 15 IX 1982, Kielce, zwolniony 6 XII 1982.

 

Rokita Jan Maria (ur. 18 VI 1959), student IV roku prawa UJ, członek KU NZS, internowany 23 I 1982, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

 

Ropska-Karbowniczek Halina (ur. 7 VII 1937), pracownik AGH, członek KZ NSZZ „Solidarność”, internowana 16 XII 1981, zwolniona 24 XII 1982.

 

Rospond Marek (ur. 3 VII 1957), student matematyki UJ, internowany 20 I 1982, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

 

Rupiński Dariusz (ur. 28 XI 1960), student III roku Wydziału Elektrycznego AGH, członek NZS, uczestnik strajku w HiL, podczas pacyfikacji strajku internowany 16 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

 

Sackiewicz-Steckiewicz Włodzimierz (ur. 13 V 1955, zm. 27 X 1987), pracownik etatowy Sekcji Kultury ZR Małopolska, internowany 13 V 1982, Załęże, zwolniony 23 VII 1982.

 

Sajboth Krzysztof (ur. 17 VIII 1949), pracownik HiL, członek Sekcji Informacji Komisji Robotniczej Hutników, internowany 15 V 1982, Kielce, zwolniony 13 VII 1982.

 

Sawa Józef (ur. 19 V 1926, zm. 18 VIII 1987), pracownik HiL – Walcownia Zgniatacz, przewodniczący Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Wiśnicz, szpital Montelupich, Załęże, zwolniony 9 III 1982.

 

Schoen Tomasz Karol (ur. 7 X 1956), socjolog, pracownik etatowy Sekcji Informacji ZR Małopolska, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Jaworze, zwolniony 28 IV 1982.

 

Serwan Ireneusz (ur. 6 X 1925), nauczyciel akademicki AGH, członek KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 16 XII 198, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 1 III 1982.

 

Siatka Adam (ur. 30 V 1953) (Kraków), pracownik HiL - Zakład Koksochemiczny, członek NSZZ „Solidarność”, internowany 1 IX 1982, Uherce, zwolniony 15 X 1982.

 

Siciński Michał (ur. 23 III 1948), filozof, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych AGH, członek KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 16 XII 1981, Nowy Wiśnicz,  Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

 

Sieja Witold Jan (ur. 17 XII 1920 , zm. 10 III 2002), rolnik (Żydów gm. Igołomia), członek Zarządu Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ  Rolników Indywidualnych „Solidarnośc” w Krakowie, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, szpital Montelupich, zwolniony 24 XII 1981.

 

Sierotwińska-Rewicka Maria (ur. 12 VI 1947, zm. 13 X 2011), polonistka, nauczycielka w XIII LO, pracowniczka Sekcja Informacji ZR, członkini  redakcji “Gońca Małopolskiego”, internowana 13 XII 1981, Kielce, Gołdap, Darłówek, zwolniona 9 VII 1982.

 

Sikora Wacław (ur. 5 VI 1948), elektromechanik aparatury kontrolno-pomiarowej w Mieleckich Zakładach Rejonowych Gazów Technicznych Polgaz, Wytwórnia Gazów Technicznych w Tarnowie, przewodniczący ZR Małopolska, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów, internowany 13 XII 198, Iława, Załęże, Łupków,  zwolniony 20 XII 1982.

 

Skóra Jan Zbigniew (ur. 31 V 1956), członek SKS, inżynier w Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowych, członek KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, 26 V 1982.

 

Skrobotowicz Jacek (ur. 18 VI 1944), plastyk, współpracownik SKS oraz KPN, internowany 13 XII 1981, szpital na Montelupich, Załęże, zwolniony 1 II.

 

Smagowicz Jacek (ur. 8 VII 1943), pracownik PP „Polmozbyt”, przewodniczący  KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 21 IV 1982, Załęże, zwolniony 1 X 1982.

 

Solak Zbigniew Adam (ur. 28 I 1953, zm. 13 XI 2004), historyk, pracownik Archiwum Państwowego w Krakowie, z-ca przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, aresztowany 9 III 1982, oskarżony „o publiczne lżenie, wyszydzanie i poniżanie Narodu Polskiego, Polski Rzeczpospolitej Ludowej, jej ustroju i naczelnych organów poprzez śpiewanie piosenek o treściach antypaństwowych i antysocjalistycznych w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Załężu”, 7 X 1982 uniewinniony przez Sąd Wojskowy w Rzeszowie.

 

Sonik Bogusław Andrzej (ur. 3 XII 1953), prawnik, współpracownik KSS KOR, współzałożyciel SKS, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Małopolska, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, Kielce, zwolniony 15 X 1982.

 

Sotwin Zenon (ur. 20 IV 1961), student AGH, członek NZS, internowany 16 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

 

Starkel Janusz Edward (ur. 24 VI 1952), kierowca w Krakowskich Zakładach Artykułów Gospodarstwa Domowego  „DOMGOS”, internowany 15 XII 1981, Nowy Wiśnicz,  Załęże, zwolniony 4 VI 1982.

 

Staszczak Aleksander Józef (ur. 2 III 1941), pracownik MPK, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, członek Robotniczego Ruchu Narodowego – KPN, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

 

Stelmach Bogdan (ur. 18 VII 1957), elektryk, pracownik HiL, członek Komisji Robotniczej Hutników, internowany 13 V 1982, Załęże, Kielce, Łupków, zwolniony 15 X 1982.

 

Stolarczyk Krzysztof (ur. 23 IX 1962), elektromonter w Szpitalu Psychiatrycznym, w Krakowie, ul. Skarbowa 4, internowany 1 IX 1982, Uherce, zwolniony 15 X 1982.

 

Suchorowska-Śliwińska Danuta (ur. 31 III 1930, zm. 2 XI 2011 ), skrzypaczka w Filharmonii Krakowskiej, przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność”, współpracowniczka „Gońca Małopolskiego”, internowana 17 XII 1981, zwolniona 24 XII 1981.

 

Sukiennik Wojciech Wincenty (ur. 22 I 1956), inżynier, redaktor „Krzyża Nowohuckiego”, członek Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy, internowany 13 XII 1981,Nowy Wiśnicz,  Załęże, zwolniony 8 VII 1982.

 

Swałtek Jacek (ur. 7 IV 1948), technik, w Przedsiębiorstwie Robot Kolejowych nr 9, członek NSZZ „Solidarność”, internowany 18 XII 1981, Nowy Wiśnicz,  Załęże, zwolniony 14 VI 1982.

 

Swoboda Jerzy (ur. 23 IV 1958), student IV roku  AGH, członek NZS, internowany 16 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 1 III 1982.

 

Syryjczyk Tadeusz (ur. 9 II 1948), pracownik naukowy w Instytucie Informatyki AGH, członek Prezydium Zarządu Regionu Małopolska, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów, internowany 13 XII 1981, Iława, Załęże, zwolniony 23 VII 1982.

 

Szczepański Andrzej (ur. 2 X 1941), prodziekan Wydziału Geologicznego AGH, członek NSZZ „Solidarność”, 16 XII 1981 internowany po pacyfikacji strajku na AGH, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 21 I 1982.

 

Szczybalski Krzysztof (ur. 3 III 1952), motorniczy w MPK,  internowany po strajku na AGH 17 XII 1981, Nowy Wiśnicz, zwolniony 30 XII 1981.

 

Szeremeta Jacek (ur. 22 VIII 1939), nauczyciel matematyki XV LO, członek NSZZ „Solidarność”, internowany 1 IX 1982, Uherce, zwolniony 15 X 1982.

 

Szewczuk Czesław (ur. 4 VII 1951), ślusarz w HiL - Walcownia Zgniatacz, v-ce przewodniczący Sekcji Informacji Komisji Robotniczej Hutników, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, Łupków, zwolniony 24 XI 1982.

 

Szwabowski Jan Paweł (ur. 22 VI 1937), elektryk w Krakowskich Zakładach Elektronicznych „Telpod”, członek KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 22 XII 1981, następnie aresztowany, 26 I 1982 skazany na rok  więzienia.

 

Szwed Anna (3 III 1955, zm. 28 I 2002),  polonistka, członek SKS, współpracownik KSS KOR, pracownik etatowy  ZR Małopolska, kierownik Wszechnicy Związkowej, internowana 13 XII 1981, Kielce, Gołdap, zwolniona 2 VII 1982.

 

Szymański Ryszard (ur. 1 V 1960), student III roku AGH, członek NZS, internowany 16 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 23 I 1982.

 

Śmigielski Zbigniew Ryszard (ur. 8 I 1948), rolnik indywidualny (Drabin), członek NSZZ „Solidarność” i KPN, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

 

Świder Piotr (ur. 28  IV 1960), student II roku Politechniki Krakowskiej, członek KPN, internowany 29 X 1982, Kielce, zwolniony 24 XI 1982.

 

Świerz Łukasz (ur. 27 X 1956), student UJ, członek NZS, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

 

Tatara Stanisław Franciszek (ur. 28 X 1945), zatrudniony w Fabryce Domów FADOM –Bieżanów, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, członek KPN, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

 

Urban Stanisław (ur. 9 IX 1932), technik mechanik w Krakowskich Zakładach Armatury, członek KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 15 XII 1981, zwolniony  17 XII 1981.

 

Warchał Andrzej Stanisław (ur. 16 III 1943), aktor kabaretu „Piwnica pod Baranami”, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 I 1982.

 

Warchałowski Andrzej (ur. 30 XI 1946), dziennikarz TVP, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Ośrodka RTV w Krakowie, członek ZR Małopolska, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów, internowany 18 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 7 VI 1982.

 

Wawrzycki Andrzej (ur. 10 II 1951), inżynier ceramik w Instytucie Obróbki Skrawaniem, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, członek ZR Małopolska, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów, internowany 15 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 23 I 1982.

 

Wilczkiewicz Zdzisław (ur. 24 I 1956), pracownik Drukarni Narodowej w Krakowie, członek KPN,  internowany 29 X 1982,  Kielce, zwolniony 18 XI 1982.

 

Witkowski Paweł Emil (ur. 21 VII 1956), student etnografii UJ, współpracownik SKS, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz,  Załęże, Kielce, zwolniony 23 VII 1982.

 

Włodarski Jerzy (ur. 3 III 1955), operator w HiL, członek NSZZ „Solidarność”, członek Prezydium Komisji Robotniczej Hutników, internowany 16 XII 1981,Nowy Wiśnicz,  brak daty zwolnienia.

 

Wójcik Kazimierz (ur. 16 II 1954), monter w  Zakładzie Remontowym Energetyki, członek NSZZ  „Solidarność”, internowany 24 XII 1981, Załęże, zwolniony 20 I 1982.

 

Wroński Artur (ur. 20 X 1959), student historii UJ, członek NZS, internowany w 5 I 1982 w Załężu, zwolniony 2 VII 1982.

 

Wróbel Jacek (ur. 27 II 1956), inżynier w Krakowskim Przedsiębiorstwie  Budownictwa Ogólnego, członek  NSZZ „Solidarność”, internowany 22 XII 1981, zwolniony 24 XII 1981.

 

Zadencki Jarosław Andrzej (ur. 23 VI 1958), student filozofii UJ, członek Zarządu Uczelnianego NZS, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

 

Zieliński Jan (ur. 25 III 1943), elektryk w HiL - Zakład Koksowniczy, członek NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, zwolniony 8 I 1982.

 

Zieliński Leszek (ur. 28 III 1956), pracownik Krakowskich Zakładach Elektronicznych „Telpod”, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 22 XII 1981, aresztowany 23 XII 1981, 26 I 1982 skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.

 

Zimmerer Katarzyna (ur. 24 VI 1961), studentka filologii polskiej UJ, członkini NZS internowana 20 XII 1981, Kielce, zwolniona 23 I 1982.

 

Zmarlik Kazimierz (ur. 23 V 1945), kierowca, w MPK, członek KPN, internowany 17 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, Uherce, zwolniony 13 VII 1982.

 

Zwaniecki Andrzej (ur. 27 XII 1950), dziennikarz, zatrudniony w redakcji pisma „Radar”, członek NSZZ „Solidarność”, internowany 13 V 1982, zwolniony 13 VII 1982.

 

Żebrowski Jerzy (ur. 13 XII 1937, zm.  15 XII 1995), rencista, prywatna pracownia ortopedyczna, członek KPN, internowany  29 X 1982, Kielce, zwolniony  6 XII 1982.

 

Żurek Michał Czesław (ur. 11 IX 1931, zm. 2008), pracownik MPK w Krakowie Czyżynach, członek KPN, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Nowy Wiśnicz, Załęże, IV 1982 uciekł  ze szpitala w Rzeszowie, formalnie  zwolniony 13 VII 1982.

Województwo Nowosądeckie

Bachleda-Księdzularz Franciszek (ur. 2 I 1947), z-ca przewodniczącego NSZZ  Rolników Indywidualnych „Solidarność” Regionu Spisza i Podhala, z-ca przewodniczącego Związku Podhalan, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 23 XII 1981.

 

Baran Eugeniusz (ur. 28 XI 1938), pracownik w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu, z-ca przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność”, członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej,  delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 8 II 1982.

 

Belski Andrzej (ur. 29 XII 1946), nauczyciel LO w Rabce, członek KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 25 I 1982.

 

Białoskórski Marian (ur. 9 IV 1942), nauczyciel, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Stronnictwa Demokratycznego w Nowym Sączu, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 7 V 1982.

 

Bodziony Stanisław (ur. 13 VII 1931), rolnik, przewodniczący Koła Gminnego NSZZ  Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Podegrodziu, z-ca przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego  NSZZ RI „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 2 III 1982.

 

Brataniec Franciszek (ur. 6 III 1946), pracownik Gorlickiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego „Forest” w Gorlicach, działacz NSZZ „Solidarność”, członek Prezydium Krajowej Komisji Branży Drzewnej NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 4 III 1982.

 

Chodorowicz Piotr (ur. 11 V 1954, zm. 29 X 2011),  plastyk w Urzędzie Miasta w Nowym Targu, członek KZ NSZZ „Solidarność”, współpracownik  Sekcji Kultury i Informacji Delegatury ZR Małopolska w Nowym Targu, internowany 14 XII 1981, Załęże, zwolniony 26 IV 1982.

 

Duchnik Jan Zenon (ur. 23 V 1945), pracownik Spółdzielni Kółek Rolniczych w Starej Wsi, członek KZ NSZZ „Solidarność”, działacz Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Limanowej, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 2 III 1982.

 

Dudek Stanisław (ur. 15 XII 1949), spawacz w Fabryce Maszyn Górniczych i Wiertniczych  „Glinik” w Gorlicach, członek NSZZ „Solidarność”, zatrzymany 7 V 1982, internowany 11 V 1982, Załęże, Uherce, zwolniony 10 VIII 1982.

 

Dyląg Mieczysław (ur. 13. VIII 1942), pracownik Fabryki Maszyn Górniczych i Wiertniczych  „Glinik” w Gorlicach, członek Prezydium KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 22 III 1982.

 

Figiel Tadeusz (ur. 11 VI 1948), inżynier elektronik w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Podhale” w Nowym Targu, przewodniczący Zakładowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 12 VII 1982.

 

Fryjewicz Krzysztof (ur. 9 V 1944) technik, zatrudniony w hotelu „Orbis-Kasprowy” w Zakopanem, członek KZ NSZZ „Solidarność,  internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 25 I 1982.

 

Galant Jacek (ur. 7 XII 1941), pracownik Spółdzielni Inwalidów „Cel”, zastępca kierownika Delegatury ZR Małopolska w Gorlicach, członek ZR Małopolska, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 26 IV 1982.

 

Gibadło Bronisław (ur. 21 VII 1940), pracownik Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego w Nowym Targu, członek KZ NSZZ „Solidarność” w NZPS „Podhale”, kierownik Delegatury ZR Małopolska w Nowy Targu, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 22 III 1982.

 

Gościej Janina (ur. 15 XII 1942), polonistka, nauczycielka II  LO w Zakopanem, członek Prezydium ZR Małopolska, internowana 31 XII 1981, Gołdap, zwolniona 8 III 1982.

 

Grela Aleksander (ur. 16 VIII 1926, zm. 22 VIII 2002), nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu, przewodniczący NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, Darłówek, zwolniony 29 VI 1982.

 

Grzyb Józef (ur. 25 VIII 1939), pracownik PKS w Nowym Sączu, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 25 I 1982.

 

Hałgas Adolf (ur. 27 V 1932), zatrudniony  w Rafinerii Nafty „Glimar” w Gorlicach, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 4 I 1982.

 

Haslinger Roman (ur. 21 IX 1932), uczestnik wydarzeń w Ursusie w 1976 r.,  nauczyciel w Technikum Elektrycznym w Nowym Sączu,  internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

 

Holender Krzysztof (ur. 15 I 1954), Fabryce Maszyn Górniczych i Wiertniczych  „Glinik” w Gorlicach,, członek KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 23 III 1982.

 

Ignacok Zdzisław (ur. 22 I 1935, zm. 20 XI 2006) taksówkarz (Zakopane), członek KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 14 XII 1981, Załęże, zwolniony 26 IV 1982.

 

Janeczek Ryszard (ur. 14 II 1944), pracownik Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Gorlicach,   przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”,  internowany w Załężu (od 11 V 1982), w Uhercach, zwolniony 2 VII 1982.

 

Jawor Jan (ur. 6 VIII 1941), pracownik Zakładów Sprzętu Motoryzacyjnego „Polmo-Autosan” w Gorlicach,  sekretarz KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 2 III 1982.

 

Jodłowski Czesław (ur. 6 VI 1934, zm. 8 III 2001), pracownik Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Podhale” w Nowym Targu, członek KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 10 V 1982, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

 

Joniec Zygmunt (ur. 24 III 1916, zm. 9 I 2002) (Limanowa),  członek oddziału „Odwet”, aresztowany w 1952, skazany na karę dożywotniego więzienia, amnestionowany w 1956, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 30 XII 1981.

 

Jung Tadeusz (ur. 28 X 1946) (Nowy Sącz), kierowca w  Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Nowy Sączu, członek KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 26 IV 1982.

 

Jungiewicz Józef (ur. 7 II 1936),  technolog w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych w Nowym Sączu, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów,  członek Krajowej Komisji, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 27 II 1982.

 

Kaleciak Stanisław (ur. 1 XI 1947, zm. 13 II 2003), inżynier w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Podhale” w Nowym Targu,, etatowy pracownik KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, Łupków, zwolniony 17 XI 1982.

 

Kałyniuk Roman (ur. 25 VI 1950), mechanik zatrudniony w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu, przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 6 III 1982.

 

Kandler Jerzy (ur. 7 IV 1949), inżynier budownictwa zatrudniony w Zakładach Stolarki Budowlanej „Stolbud” w Grybowie, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 14 XII 1981, Załęże, zwolniony 28 XII 1981.

 

Kolczak Edward (ur. 21 VIII 1947), elektryk w  Wytwórni Nart „Polsport” w Szaflarach,  członek KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 8 II 1982.

 

Kopacz Janusz (ur. 3 VII 1945) (Gorlice),  pracownik Fabryki Maszyn Górniczych i Wiertniczych  „Glinik” w Gorlicach, v-ce przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, etatowy pracownik Delegatury ZR Małopolska w Gorlicach,  internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 24 XII 1981.

 

Krawczyk Elżbieta (ur. 11 VI 1954), członek krakowskiego SKS (1978-1979), lekarka w Zespole Opieki Zdrowotnej w Rabce, inicjatorka założenia NSZZ „Solidarność” w ZOZ w Rabce, członkini ZR Małopolska, delegatka na I Krajowy Zjazd, internowana 13 XII 1981, Nisku, Gołdap, zwolniona 12 III 1982.

 

Krowicki Zdzisław (ur. 12 I 1953),  zatrudniony w Państwowy Ośrodek Maszynowy Zaskale, założyciel i przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”,  uczestnik głodówki w Akademii Medycznej w Gdańsku w V 1981, internowany 13 XII 1981, Załęże, Kielce, zwolniony 7 XII 1982.

 

Krzyściak Jacek (ur. 22 IX 1940) kierowca (Zakopane), przewodniczący Komitetu Założycielskiego  NSZZ „Solidarność” taksówkarzy zakopiańskich, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 14 I 1982.

 

Kuranda-Kukulska Grażyna (ur. 15 IX 1960), zatrudniona w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Podhale” w Nowym Targu, członek KZ NSZZ „Solidarność”, sekretarka w  Delegaturze ZR Małopolska w Nowym Targu, internowana 15 XII 1981, Nisko, Gołdap, zwolniona 12 III 1982.

 

Łabuz Kazimierz (ur. 12 XII 1947), mgr. geografii, członek NSZZ „Solidarność”, członek „PAX-u”, internowany 13 XII 1981, Załęże, Kielce, zwolniony 19 XI 1982.

 

Machowski Marek (ur. 26 XII 1954), frezer w  Fabryce Maszyn Górniczych i Wiertniczych  „Glinik” w Gorlicach, v-ce przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 4 III 1982.

 

Marsiske Bernard (ur. 22 VII 1952), działacz Niezależnych Związków Zawodowych MO w Nowym Sączu (zwolniony ze służby 20 VI 1981), internowany 19 XII 1981, Załęże, zwolniony 22 III 1982.

 

Martyniak Wacław (ur. 5 III 1936), dyżurny ruchu na stacji PKP-Zakopane, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, Uherce, Kielce, zwolniony 27 IX 1982.

 

Michalik Krzysztof (ur. 8 VIII 1957), zatrudniony w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych w Nowym Sączu, v-ce przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 26 IV 1982.

 

Mroczka Jerzy (ur. 14 X 1934), lekarz w szpitalu w Nowym Targu, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 15 II 1982.

 

Mrowca-Ciułacz Józef (ur. 14 I 1951), rolnik (Olcza k/ Zakopanego), organizator „Solidarności Wiejskiej” na terenie Olczy, członek Zarządu Regionu NSZZ  Rolników Indywidualnych „Solidarność” Podhala, Spisza i Orawy, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 4 I 1982.

 

Ochab Wacław (ur. 5 IV 1955), pracownik Spółdzielni Inwalidów „Cel” w Gorlicach,, członek KPN, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 2 IV 1982.

 

Opilo Henryk (ur. 29 XI 1952),  pracownik Państwowego Przedsiębiorstwa Uzdrowisk Krynicko-Popradzkich, przewodniczący Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Krynicy, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 26 III 1982.

 

Owczarek Krzysztof (ur. 19 VIII 1953),  inżynier elektryk w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Podhale” w Nowym Targu, członek Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” i  przewodniczący Sekcji Informacji, internowany 14 XII 1981, Załęże, zwolniony 26 IV 1982.

 

Ozorowski Robert (ur. 1 I 1958), fotoreporter, etatowy pracownik Delegatury ZR Małopolska w Nowym Targu, uczestnik głodówki w Akademii Medycznej w Gdańsku w V 1981, internowany, 15 XII 1981, Załęże, Kielce, zwolniony 14 XII 1982.

 

Pawłowski Henryk (ur. 21 VIII 1949), inżynier elektronik zatrudniony w Dyrekcji Rejonowej Kolei Państwowych w Nowym Sączu, przewodniczący Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność” w DRKP, członek Komitetu Koordynacyjnego NSZZ „Solidarność” przy Południowej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, internowany 13 XII 1981, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 4 V 1982.

 

Pawłowski Ryszard (ur. 15 I 1946), pracownik PKP, członek NSZZ „Solidarność” w Wagonowni w Nowym Sączu, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 8 II 1982 decyzja nr 157/81.

 

Piekarczyk Zbigniew (ur. 5 X 1938), zatrudniony w Wytwórni Nart „Polsport” w Szaflarach, działacz NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 4 I 1982.

 

Piekarz Józef Franciszek (ur. 20 I 1935), zatrudniony w  Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Nowym Sączu,  v-ce przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 13 I 1982.

 

Piksa Władysław (ur. 1 II 1939),  rolnik (Czerniec, gm. Łącko),, przewodniczący Komitetu Gminnego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Łącku, przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ RI „Solidarność” w Nowym Sączu, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 6 III 1982.

 

Postawka Ryszard (ur. 26 XII 1953), inżynier, artysta plastyk zatrudniony w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Podhale” w Nowym Targu,   członek Prezydium NSZZ „Solidarność”,  internowany 13 XII 1981, w Załężu i Uhercach, zwolniony 17 XI 1982.

 

Rogowski Jacek (ur. 4 VIII 1942), inżynier, kierownik wydziału w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych w Nowym Sączu, członek NSZZ „Solidarność”, 14 XII 1981 próbował zorganizować strajk, wyrzucony z pracy i internowany 14 XII 1981, Załęże, zwolniony 8 III 1982.

 

Rzemieniec Tadeusz (ur. 25 I 1951), pracownik Rejonu Dróg Publicznych w Limanowej, kierownik Delegatury ZR Małopolska w Limanowej, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 4 I 1982.

 

Sajdak Grzegorz (ur. 6 V 1953), tokarz w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych w Nowym Sączu, kierownik Delegatury ZR Małopolska w Nowym Sączu, członek ZR Małopolska, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 3 IV 1982.

 

Sikoń Jan (ur. 27 IV 1949), inżynier rolnik, działacz NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Łukowicy k. Limanowej, uczestnik strajku w Ustrzykach, członek Zarządu Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego  NSZZ RI „Solidarność” w Nowym Sączu, internowany 13 XII 1981 w Załężu, zwolniony 6 III 1982.

 

Skalski Władysław (ur. 25 III 1941, zm. 20 VIII 2011), zatrudniony w Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Podhale” w Nowym Targu, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, członek ZR Małopolska, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów,  internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 13 III 1982.

 

Solecki Wiesław (ur. 17 I 1938, zm.  21 II 2000), zatrudniony w  Wytwórni Nart „Polsport” w Szaflarach, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, 2 III 1982.

 

Sowa Wiktor (ur. 17 I 1941), zatrudniony w Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Podhale” w Nowym Targu, członek KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 25 I 1982.

 

Stawiarski Roman (ur. 9 VIII 1943), technik w  Fabryce Maszyn Górniczych i Wiertniczych  „Glinik” w Gorlicach, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 11 I 1982.

 

Strama-Obrochta Władysława (ur. 20 X 1940), nauczycielka w Zakopanem, przewodnicząca Międzyszkolnej Komisji NSZZ „Solidarność” w Zakopanem, internowana 30 XII 1981, Gołdap, zwolniona 29 IV 1982.

 

Sułkowski Antoni (ur. 18 III 1931, zm. 13 XI 2004), zatrudniony w Łososińskich Zakładach Przemysłu Drzewnego,  przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, członek ZR Małopolska, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 2 IV 1982.

 

Szajna Zenon (ur. 4 I 1952, zm. 21 X 2000), inżynier w Nowosądeckiej Fabryce Urządzeń Górniczych „Nowomag” w Nowym Sączu, uczestnik strajku okupacyjnego w nowosądeckim Ratuszu w 1981, v-ce przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 2 IV 1982.

 

Szkaradek Andrzej (ur. 6 VII 1948) (Nowy Sącz), ślusarz w Nowosądeckiej Fabryce Urządzeń Górniczych „Nowomag” w Nowym Sączu, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, v-ce przewodniczący Delegatury ZR Małopolska w Nowym Sączu, członek ZR Małopolska, internowany 13 XII 1981, Załęże, Uherce, Łupków, zwolniony 16 XI 1982.

 

Szopiński Wojciech (ur. 23 III 1937) prawnik zatrudniony w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Nowym Targu, przewodniczący Sekcji Interwencji KZ NSZZ „Solidarność”, członek zarządu Delegatury w Nowym Targu, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 2 III 1982.

 

Szuba Władysław (ur. 30 XI 1943), pracownik w Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego „Podhale” w Nowym Targu,, członek Prezydium KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 10 V 1982, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

 

Tomasik Marek (ur. 2 VII 1952) (Nowy Sącz), zatrudniony w  Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych w Nowym Sączu, v-ce przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 14 I 1982.

 

Wąsik Leszek (ur. 29 VIII 1943), zatrudniony w PKS w Gorlicach, pierwszy przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załężę, zwolniony 8 II 1982.

 

Woźniak Walerian (ur. 19 VII 1927) pracownik Fabryki Maszyn Górniczych i Wiertniczych  „Glinik” w Gorlicach, kierownik Delegatury ZR Małopolska w Gorlicach, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów,  internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 3 IV 1982.

 

Wójtowicz Mariusz (ur. 19 I 1950), pracownik Sądeckich Zakładów Elektro-Węglowych w Nowym Sączu, członek KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 4 III 1982.

 

Wyskiel Jerzy (ur. 8 VIII 1945), kierowca w WPK w Nowy Sączu,, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 11 II 1982.

 

Zacharko Jerzy (ur. 23 IV 1951), dekorator w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Zakopanem, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” i Komisji Koordynacyjnej w Zakopanem, internowany 13 XII 1981, Załęże, Uherce, zwolniony 22 XI 1982.

 

Zagórski Ryszard (ur. 17 III  1953), pracownik Ośrodka Badawczo-Rozwojowego przy Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych w Nowym Sączu, członek KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 2 IV 1982, ponownie internowany 13 V 1982, Kielce, zwolniony 22 XI 1982.

 

Zaremba Jacek (ur. 20 VIII 1948), pracownik etatowy Sekcji Informacji Delegatury ZR Małopolska w Nowym Sączu, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 26 III 1982.

 

Zielińska Maria (ur. 10 VIII 1949), inżynier chemik, etatowy pracownik KZ NSZZ „Solidarność” w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Podhale” w Nowym Targu,  internowana 13 XII 1981, Nisko, Gołdap, zwolniona 22 III 1982.

 

Żółtek Stanisław (ur. 1I 1943 – zm. 2 V 2003), kierowca PKS w Nowym Targu, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 25 I 1982.

 

Żurowski Stanisław (ur. 24 VIII 1943), etnograf, pracownik Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem,  kierownik Delegatury ZR Małopolska w Zakopanem, internowany  13 XII 1981, Załęże, zwolniony 3 VII 1982.

Województwo Tarnowskie

Ambrozik Adolf (ur. 8 VI 1939, zm. 2 VI 2004), tokarz w  Fabryce Silników Elektrycznych „Tamel”, w Tarnowie, członek Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”, członek ZR Małopolska, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 5 III 1982, ponownie internowany 20 V 1982,  zwolniony 28 VI 1982.

 

Bahr Antoni (ur. 30 V 1922), zatrudniony w Zakładach Azotowych w Tarnowie, członek KZ NSZZ „Solidarność”, członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej, internowany 14 XII 1981, Załęże, zwolniony 17 XII 1981.

 

Barczyński Jerzy (ur. 19 IV 1948), pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego w  Tarnowie, internowany 14 XII 1981, Załęże, zwolniony 22 III 1982.

 

Berek Jan (ur. 7 VII 1942), pracownik Kombinatu Rolno-Przemysłowego „Igloopol” w Dębicy, członek NSZZ Rolników Indywidualnych  „Solidarność”, internowany 16 XII 1981, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

 

Boryczko Józef, pracownik Zakładów Azotowych w Tarnowie, internowany 14 XII 1981, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

 

Brzozowski Jan (ur. 31 X 1953), ślusarz w Niedomickich Zakładach Celulozy w Niedomicach, członek NSZZ „Solidarność”, internowany 10 III 1982, Załęże, zwolniony 28 VI 1982.

 

 Bulanda Roman (ur. 14 IX 1936), nauczyciel w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie, członek KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 14 XII 1981, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

 

Cacoń Marian (ur. 15 VIII 1928 – zm. 27.XII 2000), pracownik Dębickich Zakładów Opon Samochodowych „Stomil” w Dębicy, członek KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 5 IV 1982.

 

Czesak Władysław (ur. 12 VII 1925), przewodniczący Koła Gminnego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Niedzieliskach, gm. Szczurowa, internowany 15 XII 1981, Załęże, zwolniony 30 I 1982.

 

Dudek Edward (ur. 17 XII 1930), inżynier-mechanik w Zakładach Mechanicznych „Ponar” w Tarnowie, członek NSZZ „Solidarność”, internowany 12 VI 1982, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

 

Dudek Józef (ur. 6 I 1924 – zm. 16 VI 1986), rolnik (Radłów),  internowany 15 XII 1981, zwolniony 21 XII 1981.

 

Dusza Stanisław (ur. 25 III 1936), pracownik Fabryki Silników Elektrycznych „Tamel” w Tarnowie, z-ca przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 18 XII 1981, zwolniony 19 XII 1981.

 

Dyląg Edward (ur. 30 I 1945), internowany po strajku w kopalni soli w Bochni 14 XII 1981, zwolniony 20 XII 1981.

 

Głuszak Józef (ur. 27 X 1913 – zm. 23 XI 1994),  rolnik (Koszyce Małe, k. Tarnowa), członek NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, internowany 14 XII 1981, Załęże, zwolniony 21 XII 1981.

 

Golonka Józef (ur. 17 III 1953),  pracownik Niedomickich Zakładów Celulozy w Niedomicach, członek NSZZ „Solidarność”, internowany 26 III 1982, Załęże, zwolniony 2 VII 1982.

 

Jurczak Adam (ur. 14 XII 1948),  dziennikarz, redaktor „TEMI” (Tarnowski Margazyn Informacyjny), członek NSZZ „Solidarność”, sekretarz POP PZPR, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 6 I 1982.

 

Kacer Ryszard (ur. 2 I 1951), pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie, współredaktor „Wiadomości Tarnowskich”, internowany 17 XII 1981, Załęże, zwolniony 28 XII 1981.

 

Kaczor Andrzej (ur. 30 VII 1944), zatrudniony w Zakładach Mięsnych w Tarnowie, członek KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 18 XII 1981, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

 

Kita Władysław (ur. 9 II 1951), rolnik (Jodłowa, k. Dębicy), członek NSZZ Rolników Indywidualnych  „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 5 III 1982 – 55/81.

 

Kolasa Anna (ur. 2 I 1934),  własne gospodarstwo hodowlane (Proszówka k. Bochni), działaczka NSZZ Rolników Indywidualnych  „Solidarność”, internowana 2 I 1982, Nisko, Gołdap, zwolniona 10 III 1982.

 

Kośla Kazimierz (ur. 4 XI 1955), rolnik (Dulcza Mała, k. Mielca), rolnik, członek NSZZ Rolników Indywidualnych  „Solidarność”, internowany 17 IV 1982, Załęże, zwolniony 29 V 1982.

 

Krasnodębski Karol (ur. 3 IX 1929) , inżynier chemik w Zakładach Mechanicznych „Ponar” w Tarnowie,  przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, kierownik Delegatury ZR  Małopolska w Tarnowie, internowany 13 XII 1981 w Załężu, zwolniony 30 IV 1982, ponownie internowany 14 VI 1982, zwolniony 21 VIII 1982, aresztowany IX 1982, oskarżony o  rozpowszechnianie "wiadomości mogących wywołać niepokój społeczny",  17 IX 1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Krakowie śledztwo umorzyła  z powodu braku dowodów popełnienia przestępstwa.

 

Krysa Tadeusz (ur. 16 XI 1934 – zm. 21 IV 1997), technik-mechanik, zatrudniony w Wojewódzkiej  Spółdzielni Mleczarskiej w Tarnowie, internowany 14 XII 1981, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

 

Kurlej Tadeusz (ur. 19 I 1934), pracownik Zakładów Mechanicznych „Ponar” w Tarnowie, wiceprzewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 29 V 1982.

 

Kurnik Stanisław (ur. 19 X 1951), pracownik Zakładu Przetwórstwa Hutniczego w Bochni, członek KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 23 XII 1981, Załęże, Kielce, zwolniony 15 X 1982.

 

Lis Józef (ur. 5 III 1951), pracownik Wojewódzkiego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów i Kanalizacji w Bochni, internowany 14 XII 1981 w związku z wywołaniem zbiegowiska przed siedzibą NSZZ „Solidarność” w Bochni, Załęże, zwolniony 13 II 1982.

 

Łączak Czesław (ur. 16 XI 1954), ekonomista, mistrz w Dębickich Zakładach Opon Samochodowych „Stomil” w Dębicy, członek ZR Małopolska, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 15 III 1982.

 

Mateja Józef (ur. 4 III 1934), rewident w Zakładach Tworzyw Sztucznych i Farb w Pustkowie k. Dębicy, członek KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 2 II 1982, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

 

Mojek Wacław (ur. 7 XI 1958, zm. 26 XI 2007), pracownik Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie, współpracownik KSS KOR, redaktor „Wiadomości Tarnowskich”, internowany 14 XII 1981, Załęże Kielce, zwolniony 15 X 1982.

 

Mojek Zbigniew (ur. 6 VII 1956), współpracownik KSS KOR, „Robotnika”, redaktor „Wiadomości Tarnowskich”, członek NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 8 II 1982.

 

Molczyk Władysław (ur. 12 IV 1914 – zm. 30 XII 1993), rolnik (Wierzchosławice, k. Tarnowa), członek NSZZ Rolników Indywidualnych  „Solidarność”, internowany 14 XII 1981, Załęże, zwolniony 9 I 1982.

 

Niemiec Stanisław (ur. 22 III 1935), technik mechanik w Dębickich Zakładów Opon Samochodowych „Stomil” w Dębicy, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 14 XII 1981, Załężę, Uherce, zwolniony 23 IX 1982.

 

Niemirski Wacław (ur. 7 VI 1933), pracownik Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Bochni, internowany 17 XII 1981, Załęże,  aresztowany  30 XII 1981, 9 I 1982 skazany na 3 miesiące aresztu,  ponownie internowany 20 V 1982 ,Załęże, Kielce, zwolniony 5 XI 1982.

 

Ornawka Stanisław (ur. 11 VII 1935), pracownik Wytwórni Urządzeń Chłodniczych w Dębicy, kierownik Delegatury ZR Małopolska w Dębicy, członek ZR Małopolska, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 14 VII 1982.

 

Rusznica Jan (ur. 11 II 1929), zatrudniony w Dębickich Zakładach Opon Samochodowych „Stomil” w Dębicy,  przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”,  internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

 

Rybowicz Jan (ur. 26 V 1949), literat, członek ZLP, zamieszkały  Lisiej Górze k. Tarnowa, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 8 III 1982.

 

Sikora Andrzej (ur. 2 VIII 1945) (Tarnów), informatyk w  Zakładach Azotowych w Tarnowie,, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, członek ZR Małopolska, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów,  internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

 

Simajchel Stefan (ur. 25 X 1944), technik-mechanik w  Zakładach Azotowych w Tarnowie, internowany 14 XII 1981, Załęże, zwolniony 13 II 1982.

 

Smoleń Władysław (ur. 8 VIII 1947), technik-mechanik w Chłodni Składowej w Tarnowie, internowany 15 XII 1981, Załęże, zwolniony 24 XII 1981.

 

Strach Ryszard (ur. 16 X 1956) (Tarnów), tokarz w Fabryce Silników Elektrycznych  „Tamel” w Tarnowie, członek KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 15 XII 1981, Załężę, zwolniony 24 VII 1982.

 

Surowiecka Janina (ur. 7 III 1953), inżynier meliorant w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Brzesku, internowana 14 XII 1981, Nisko, Gołdap, zwolniona 29 IV 1982.

 

Surowiecka Maria (ur. 19 XI 1945), zatrudniona w Fabryce Opakowań Blaszanych w Brzesku, przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność”,  internowana 13 XII 1981, Nisko, Gołdap, zwolniona 9 IV 1982.

 

Szpara Władysław (ur. 27 VI 1943), kierowca w Dębickich Zakładach Opon Samochodowych „Stomil” w Dębicy, internowany 25 I 1982, Załęże, 5 III 1982.

 

Szwiec Krzysztof (ur. 27 II 1954),  pracownik umysłowy w Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego w Bochni, przewodniczący  Samorządu Pracowniczego, internowany 18 XII 1981, Załęże, zwolniony 24 II 1982.

 

Trytko Jerzy (ur. 26 IX 1935), pracownik Zakładu Przetwórstwa Hutniczego w Bochni, członek KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

 

Tuszyński Stefan (ur. 5 XII 1943), zatrudniony w Dębickich Zakładach Opon Samochodowych „Stomil” w Dębicy, internowany 14 XII 1981, Załęże, zwolniony 24 IV 1982.

 

Tutaj Mieczysław (ur. 9 V 1950), brygadzista w Zakładach Azotowych Tarnów, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 5 III 1982 – decyzja nr 51/81.

 

Urban Jan (ur. 15 III 1958), rolnik (Jodłowa k/ Tarnowa),  członek NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, internowany 23 XII 1981, Załęże, zwolniony 11 I 1982.

 

Wilczkiewicz Maria (ur. 14 III 1936), pracownica Zakładów Tworzyw Sztucznych i Farb w Pustkowie k. Dębicy, internowana 2 II 1982, Nisko, Gołdap, zwolniona 22 III 1982.

 

Wiśniowski Stanisław (ur. 17 XII 1942), rolnik-ogrodnik (Gnojnik k. Brzeska), członek NSZZ Rolników Indywidualnych  „Solidarność”, internowany 14 XII 1981, Załęże, zwolniony 5 III 1982.

 

Wojciechowski Teofil (ur. 28 II 1939), kustosz w Muzeum Żup Solnych w Wieliczce, zatrzymany i internowany po strajku w kopalni Soli w Bochni, 14 XII 1981, zwolniony 18 XII 1981.

 

Wojtoń Romuald (ur. 8 II 1941),  pracownik Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Tarnowie, członek KZ NSZZ „Solidarność”, członek ZR Małopolska, delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 24 IV 1982.

 

Wróblewski Mieczysław (ur. 17 X 1927 – zm. 2 VIII 2003),  zatrudniony w  Zakładach Tworzyw i Farb w Pustkowie k. Dębicy, v-ce przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, internowany 13 XII 1981, Załęże, zwolniony 12 I 1982.

 

Ziemirski Wojciech (ur. 17 XII 1961),  pracownik Sekcji Informacji w Delegaturze ZR Małopolska   w Tarnowie, internowany 14 XII 1981, Załęże, zwolniony 5 IV 1982.

 

Zima Jan (ur. 17 VI 1933), pracownik Wytwórni Urządzeń Chłodniczych w Dębicy, następnie pracownik etatowy Delegatury ZR Małopolska  w Dębicy, internowany 23 XII 1981, Załęże, zwolniony 29 IV 1982.

 

Żabiński Władysław (ur. 27 VI 1942), rolnik  (Sukmanie k. Wojnicza), przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników Indywidualnych  „Solidarność” w Tarnowie, internowany 14 XII 1981, Załęże, zwolniony 11 II 1982.

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house