Spis internowanych z Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność"

Prezentowany spis osób internowanych opracowany został na podstawie źródeł archiwalnych znajdujących się w zbiorach Archiwum Akt Nowych i Archiwum Diecezjalnego w Kielcach. Szeroką kwerendę przeprowadzono w materiałach zgromadzonych w Archiwach Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach (wykazy i spisy oraz akta osobowe poszczególnych internowanych), a także w Warszawie. Zdobyte w ten sposób informacje skonfrontowano ze wspomnieniami, różnego rodzaju listami i spisami oraz innymi dokumentami, wytworzonymi przez osoby internowane. W miarę możliwości zamieszczone w poniższym wykazie dane zostały zweryfikowane. Niemniej jednak nie we wszystkich przypadkach weryfikacja była możliwa, stąd też podane informacje mogą być niepełne lub nieścisłe. Wynika to z faktu, iż w niektórych aktach brakuje części danych lub podane w kilku dokumentach informacje są ze sobą sprzeczne. Niniejsza lista naświetla więc problem internowań w Regionie Świętokrzyskim, będąc jednocześnie wstępem do dalszych badań nad tą problematyką.

Nazwisko i imię; Imię ojca Data i miejsce urodzenia Nazwa zakładu pracy; Funkcja w NSZZ„Solidarność” Data internowania; Numer decyzji o internowaniu Miejsce internowania Data zwolnienia; Numer decyzji o uchyleniu internowania

Abramczyk Marian s. Stanisława

04.01.1942 Rusinów Zakłady Metalowe „Predom–Mesko” w Skarżysku–Kamiennej 30.08.1982 73/82 Kielce 28.09.1982 338/82

Adamus Tadeusz s. Stefana

03.12.1941 Łyczaków Cukrownia „Łubna” w Kazimierzy Wielkiej 14.12.1981 360/81 Kielce 29.04.1982 208/82

Antosik Leon s. Tadeusza

01.01.1946 Lipa Piekarnia w Ostrowcu Świętokrzyskim 13.12.1981 32/81 Kielce 16.01.1982 95/82

Arczyński Wojciech s. Jerzego

02.06.1947 Poznań Sąd Rejonowy w Kielcach; Członek Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”– Sekretarz 13.12.1981 58/81 Kielce 01.07.1982 276/82

Bałkowski Grzegorz s. Damiana

30.11.1918 Rzeczki Wytwórnia Urządzeń Komunalnych w Stąporkowie 13.12.1981 194/81 Kielce 20.01.1982 87/82

Baranowski Jarosław s. Franciszka

07.07.1957 Ostrowiec Świętokrzyski Student Politechniki Świętokrzyskiej 13.12.1981 243/81 Kielce 30.04.1982 227/82

Barański Janusz Tadeusz s. Jana

07.01.1948 Lubiechów Wojewódzki Urząd Statystyczny w Kielcach; Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach 30.08.1982 30/82 Kielce 16.09.1982 tymczasowo aresztowany

Bartosz Waldemar Józef s. Józefa

17.01.1954 Snochowice Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Jędrzejowie; Członek Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Delegatura w Jędrzejowie 13.12.1981 267/81 Kielce 18.05.1982 251/82
08.06.1982 17/82 Kielce, Załęże, Łupków 18.10.1982 372/82

Barwik Stefan Aleksander s. Alfonsa

24.09.1949 Świecie Kieleckie Zakłady Wyrobów Papierowych; Przewodniczący Komisji Oddziałowej 15.12.1981 231/81 Kielce 19.02.1982 138/82

Barycki Jan s. Stanisława

07.02.1953 Kielce   Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Kielcach 30.08.1982 31/82 Kielce 15.10.1982 356/82

Bednarczyk Eugeniusz s. Jana

29.10.1946 Pałęgi Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo–SHL” w Kielcach; Przewodniczący Komisji Zakładowej; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 13.12.1981 64/81 Kielce Załęże, Kielce 14.10.1982 353/82

Bętkowski Bolesław Jan s. Jana

06.02.1926 Gruchawka Zakłady Metalowe „Predom–Mesko” w Skarżysku–Kamiennej; Członek Komisji Zakładowej 13.12.1981 196/81 Kielce 20.01.1982 112/82

Białowąs Mieczysław Jan s. Mieczysława

02.12.1948 Chmielnik Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego 13.12.1981 113/81 Kielce 14.01.1982 83/82

Bieniek Stanisław Wincenty s. Stanisława

19.07.1944 Zagórze Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach; Członek Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 13.12.1981 55/81 Kielce, Łupków, Załęże 24.11.1982  377/82

Bijak Henryk Zdzisław s. Bolesława

01.01.1943 Skalbmierz Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Kielcach; Przewodniczący Komisji Zakładowej 13.12.1981 71/81 Kielce 30.04.1982 228/82

Bochniak Witold s. Józefa

17.07.1931 Krzyżanowice Przedsiębiorstwo Wodno–  Kanalizacyjne w Kielcach; Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej 13.12.1981 225/81 Kielce 14.01.1982 87/82

Borkowski Jan s. Józefa

20.06.1950 Tarnów Wojewódzki Związek Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Kielcach 19.12.1981 367/81 Kielce 17.03.1982 188/82

Borowiec Edmund s. Władysława

17.02.1933 Suchedniów Zakłady Metalowe „Predom–Mesko” w Skarżysku– Kamiennej; Przewodniczący Komisji Zakładowej 13.12.1981 144/81 Kielce 10.03.1982 176/82

Bors Andrzej s. Tadeusza

08.10.1938 Grodno Rozgłośnia Polskiego Radia i Telewizji w Kielcach 15.12.1981 326/81 Kielce 15.01.1982 92/81

Boś Zbigniew s. Stanisława

29(09).10. 1952 Chmielnik Baza Sprzętu, Transportu Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych 13.12.1981 119/81 Kielce 30.04.1982 229/82

Braun Juliusz Jan s. Juliusza

29.08.1948 Mielechowy Dziennikarz „Echo Dnia” 13.12.1981 86/81 Kielce, Łupków, Uherce, Załęże 20.08.1982  318/82

Braun Teresa c. Juliusza

30.05.1932 Morsko Dolne Historyk sztuki, nie pracuje 13(14).12. 1981 281/81 Kielce 02.01.1982 60/82

Bryzek Wiesław s. Jana

18.09.1952 Garwolin Kieleckie Zakłady Wyrobów Papierowych; Członek Komisji Zakładowej 15.12.1981 221/81 Kielce 30.04.1982 230/82

Brzeziński Krzysztof Zygmunt s. Stanisława

02.05.1962 Skarżysko–Kamienna Nie pracuje 13.12.1981 25/81 Kielce 15.01.1982 89/81

Bugaj Henryk Józef s. Jana

05.01.1932 Kielce Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo– SHL” w Kielcach 15.12.1981 308/81 Kielce 24.12.1981 39/81

Bujnowski Krzysztof Marian s. Władysława

30.10.1962 Kielce ?   13.12.1981 365/81 Kielce 23.12.1981 12/81

Bujnowski Władysław s. Józefa

06.01.1923 Bęczków Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”, współpraca z NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych 15.12.1981 108/81 Kielce Załęże, Kielce 18.10.1982 370/82

Bukała Marian Wawrzyniec s. Józefa

28.11.1924 Bałtów Huta im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim– Zakład Metalurgiczny 13.12.1981 33/81 Kielce 21.12.1981 2/81

Ceglarski Jerzy s. Jana

21.09.1955 ? Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim 13.12.1981 34/81 Kielce 28.06.1982 267/82

Chałoński Michał Hubert s. Stanisława

03.11.1943 Kielce Kieleckie Zjednoczenie Budownictwa; Członek Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność – Zastępca Przewodniczącego 13.12.1981 56/81 Kielce 01.07.1982 277/82

Chamera Stanisław s. Jana

24.02.1950 Wygiełzów Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach; Członek Prezydium Komisji Zakładowej” 13.12.1981 62/81 Kielce 04.01.1982 61/82

Chlewicki Bogusław Stanisław s. Władysława

20.11.1957 Huta Podłysica Rolnik 10(11).01. 1982 111/81 Kielce 10.07.1982 299/82

Chliwiński Feliks s. Józefa

22.06.1944 Legden Polskie Koleje Państwowe w Kielcach; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 13(14).12. 1981 131/81 Kielce 02.07.1982 282/82

Chmielewska Danuta c. Juliusza

27.06.1945 Starachowice Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Budownictwa w Kielcach; Przewodnicząca Komisji Zakładowej 13(14).12. 1981 262/81 Kielce 24.12.1981 26/81

Chochowski Henryk s. Józefa

24.01.1950 Tomaszów Mazowiecki Spółdzielnia Pracy „Młot Elektromet” w Końskich; Członek Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 13.12.1981 174/81 Kielce 25.06.1982 266/82

Chojnacki Stefan s. Mieczysława

24.06.1944 Limbach Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo– SHL” w Kielcach; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 13.12.1981 229/81 Kielce 13.03.1982 287/82

Chojnecka Leokadia c. Józefa

08.09.1949 Rykoszyn Cementownia Małogoszcz 31.08.1982 114/82 Kielce 17.09.1982 327/82

Chojnecki (Chojnacki) Gabriel s. Michała

07.08.1931 Rykoszyn Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „Transbud” Kielce; Przewodniczący Komisji Zakładowej 13.12.1981 81/81 Kielce 04.03.1982 150/82

Chudziński Krzysztof s. Stanisława

21.07.1924 Dotsunow Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skarżysku–Kamiennej 13.12.1981 138/81 Kielce 14.01.1982 85/82

Chudzia Janusz Witold s. Stefana

17.02.1944 Górka Szkoła Gminna w Działoszycach, Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Delegatura w Miechowie 13.12.1981 189/81 Kielce 29.04.1982 209/82

Cieślak Małgorzata Barbara c. Mieczysława

24(28).09. 1954 Kraków Zakłady Drobiarskie w Kielcach, Członek Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 17.12.1981 213/81 Kielce, Gołdap 29.04.1982 206/82

Cieślik Wiesław Wojciech s. Stanisława

22.07.1952 Oleszno Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo–SHL” w Kielcach 15.12.1981 304/81 Kielce 19(20).01. 1982 115/82

Cybuch Zdzisław s. Antoniego

06.10.1934 Odrowąż FSC „Polmo” Zakłady Metalurgiczne w Końskich; Członek Komisji Zakładowej 14(15).12. 1981 339/81 Kielce 19.02.1982 139/82

Czubińska Maria Teresa c. Konstantego

02.02.1936 Busko– Zdrój Dom Opieki Społecznej „Zbowidowiec” 30.08.1982 34/82 Kielce 01.10.1982 348/82

Czyżewski Mirosław Maciej s. Zygmunta

24.02.1960 Chlewiska Student Politechniki Świętokrzyskiej 13(14).12. 1981 246/81 Kielce 23.12.1981 16/81

Dachno Dezyderiusz Stefan s. Józefa

12.05.1929 Skarżysko–Kamienna Zakłady Metalowe „Predom–Mesko” w Skarżysku Kamiennej; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Delegatura w Skarżysku– Kamiennej 13.12.1981 133/81 Kielce 22.03.1982 192/82

Dajewski Edward s. Józefa

02.01.1947 Kunów Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Delegatura w Starachowicach 13.12.1981 153/81 Kielce 29.04.1982 210/82

Darmas Marek Roman s. Zenona

11.12.1947 Działoszyce Dziennikarz, „Słowo Ludu” 13.12.1981 87/81 Kielce 09.03.1982 168/82
08.06.1982 ? Kielce 29.06.1982 272/82

Dekarczyk Tadeusz s. Czesława

25.08.1949 Międzylesie Polskie Koleje Państwowe w Skarżysku–Kamiennej 14 (15,16). 12.1981 348/81 Kielce 24.12.1981 tymczasowo aresztowany

Derek Wiesław Andrzej s. Ludwika

15.10.1948 Szczekociny Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” w Kielcach; Członek Komisji Zakładowej 13.12.1981 273/81 Kielce 19.02.1982 142/82

Dering Andrzej Józef s. Franciszka

04.07.1942 Toruń Były pracownik etatowy MZK w Gdańsku 04.03.1982 7/82 Kielce 24.07.1982 314/82

Derszniak Andrzej Kazimierz s. Józefa

02.07.1947 Kielce Pracownik Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 13.12.1981 212/81 Kielce 12.01.1982 75/82

Doboszyński Adam Antoni s. Jana

03.11.1918 Wysoka/Zawircie Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo–SHL” w Kielcach 13.12.1981 219/81 Kielce 20.01.1982 108/82

Doboszyński Andrzej Jan s. Adama

09.06.1951 Kielce Wojewódzka Spółdzielnia Motoryzacyjna w Kielcach 13(15).12. 1981 331/81 Kielce 05.07.1982 295/82

Domagała Bronisław Marian s. Bronisława

29.07.1951 Kielce Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach; 13.12.1981 210/81 Kielce 21.06.1982 264/82

Domińczyk Mirosław Mikołaj s. Bogusława

06.12.1953 Kraków Kieleckie Przedsiębiorstwo Instalacji Budownictwa; Przewodniczący Komisji Zakładowej; Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 13.12.1981 65/81 Kielce Łupków, Załęże, Kielce 14.10.1982 350/82

Drożdżał Józef s. Antoniego

05.04.1929 Gadka Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo–SHL” w Kielcach 28.08.1982 119/82 Kielce 14.10.1982 354/82

Drygulski Stanisław Józef s. Zygmunta

04.09.1957 Starachowice Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach 28.08.1982 86/82 Kielce 15.10.1982 357/82

Dulnik Stanisław s. Stefana

21.04.1938 Borków Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Kielcach 13(16).12. 1981 357/81 Kielce 24.12.1981 41/81

Durlej Maria Danuta c. Czesława

26.09.1946 Kielce Zakład Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” w Kielcach; Sekretarz Komisji Zakładowej 13(14).12. 1981 275/81 Kielce 24.12.1981 32/81

Dymora Piotr Jan s. Jana

19.07.1943 Pysznica Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej „Budopol” w Kielcach 13.12.1981 82/81 Kielce 10.03.1982 178/82

Dzioba Ireneusz s. Jana

09.05.1934 Garbacz Rolnik 13.12.1981 169/81 Kielce 23.12.1981 13/81

Dziwosz Stefan s. Tadeusza

29.08.1942 Kawczyn Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej „Budopol” w Kielcach; Przewodniczący Komisji Zakładowej 13.12.1981 216/81 Kielce 27.03.1982 198/82

Eberhardt Marek s. Emila

13.10.1944 Kraków Zakład Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” w Kielcach Przewodniczący Komisji Zakładowej; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 13.12.1981 70/81 Kielce 02.07.1982 288/82

Fatyga Andrzej Józef s. Stefana

15.11.1948 Kielce Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo–SHL” w Kielcach 13(14,15).12. 1981 313/81 Kielce 24.12.1981 42/81

Fiącek Józef Kazimierz s. Piotra

13.01.1952 Żdziary Zakłady Metalowe „Predom-Mesko” w Skarżysku–Kamiennej Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej 13.12.1981 134/81 Kielce 05.07.1982 292/82

Fidor Mieczysław s. Stanisława

11.07.1951 Miedzierza Kieleckie Zakłady Wyrobów Papierowych; Przewodniczący Komisji Wydziałowej 14(15).12. 1981 325/81 Kielce 11.02.1982 133/82

Figiel Józef s. Jana

31.01.1928 Działoszyce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach 13.12.1981 235/81 Kielce 30.04.1982 231/82

Filanowski Jan Alojzy s. Feliksa

12.05.1952 Brodnica Wytwórcza Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Kielcach; Członek Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 13.12.1981 63/81 Kielce 19.01.1982 102/82

Flagowski Bogdan s. Jana

16.09.1953 Górno Iławieckie FSC „Polmo” Zakłady Metalurgiczne w Końskich; Przewodniczący Komisji Zakładowej 13.12.1981 175/81 Kielce 06.03.1982 155/82

Flis Stanisław s. Władysława

23.12.1936 Brzeziny Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach 14(15).12. 1981 319/81 Kielce 09.03.1982 170/82

Florecki (Florencki)Marian s. Franciszka

14.09.1946 Nowa Wieś Zakład Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chmar” w Kielcach 30.08.1982 35/82 Kielce 22(23).09. 1982 334/82

Frej Stanisław s. Romana

10.01.1950 Kossów Politechnika Świętokrzyska 13.12.1981 240/81 Kielce 01.07(08). 1982 373/82

Frydrych Adam s. Juliana

06.09.1939 Samsonów Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo–SHL” w Kielcach; Członek Komisji Zakładowej 14(15).12. 1981 317/81 Kielce 22.12.1981 8/81

Fudala Józef s. Piotra

08.12.1850 Pełczyce Ostrowieckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego; Przewodniczący Komisji Zakładowej 19.12.1981 372/81 Kielce 13(15).01. 1982 tymczasowo aresztowany

Gajda Wojciech s. Stanisława

18.08.1950 Kielce Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo–SHL” w Kielcach 14(15).12. 1981 305/81 Kielce 05.01.1982 65/82

Gajewski Krzysztof Józef s. Władysława

05.12.1951 Starachowice Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach 04.09.1982 129/82 Kielce 16.10.1982 363/82

Galus Marian s. Mariana

02.10.1946 Jawor Pracuje dorywczo 13.12.1981 48/81 Kielce 16.01.1982 94/82

Gała Marian s. Jana

22.07.1936 Górno Rolnik 13.12.1981 112/81 Kielce 30.12.1981 53/81

Gałązka Waldemar Filip s. Eugeniusza

10.07.1956 Duszniki Zdrój Wojewódzki Urząd Pocztowy w Kielcach 13(16).12. 1981 251/81 Kielce 16.01.1982 96/82

Garbat Stanisław s. Antoniego

16.07.1937 Jaworznia Spółdzielnia Pracy „Twórczość”; Przewodniczący Komisji Zakładowej 13(14).12. 1981 286/81 Kielce 07.04.1982 201/82

Gawlik Stanisława c. Jana

16.11.1946 Bilcza Politechnika Świętokrzyska 08.09.1982 130/82 Kielce 15.09.1982 tymczasowo aresztowana

Gawroński Ryszard Rene s. Wacława

27.10.1924 Łowicz Politechnika Świętokrzyska; Doradca Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 13.12.1981 96/81   Kielce, KGMO Warszawa, Jaworze 20.04.1982 204/82
08(09).06. 1982 19/82 Kielce, Załęże 01.07.1982 280/82

Gibała Henryk s. Aleksandra

06.03.1955 Końskie Odlewnia Żeliwa w Stąporkowie; Przewodniczący Komisji Zakładowej 16.12.1981 362/81 Kielce 23.12.1981 11/81

Giera Adam Jarosław s. Antoniego

02.06.1957 Dąbrówka Nie pracuje 10(11).02. 1982 19/82

 Kielce

17.05.1982 248/82

Giler Witold Jan s. Mariana

30.05.1949 Kielce Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo–SHL” w Kielcach; Członek Komisji Zakładowej 13.12.1981 75/81 Kielce 10.03.1982 180/82

Głażewski (Gałażewski)

Jacek Barnaba s. Stanisława-Henryka

16.02.1939 Warszawa Zakład Opieki Zdrowotnej w Jędrzejowie, lekarz rejonowy 13.12.1981 186/81 Kielce 30.06.1982 (01.07.1982) 278/82

Głąb Krzysztof Kazimierz s. Józefa

24.02.1932 Olkusz Zakłady Metalowe „Predom–Mesko” w Skarżysku–Kamiennej; Członek Komisji Zakładowej 13.12.1981 135/81 Kielce 05.07.1982 293/82

Główka Przemysław Lucjan s. Bolesława

12.04.1959 Kielce Telefonista przy Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 13.12.1981 278/81 Kielce, Szpital więzienny w Krakowie 30.12.1981 51/81

Gołuchowski Tadeusz s. Jana

03.06.1934 Strawczynek Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo–SHL” w Kielcach 14(15).12. 1981 299/81 Kielce 19.01.1982 100/82

Gorzkowski Jerzy Lucjan s. Eugeniusza

23.08.1933 Chmielnik Kieleckie Zakłady Napraw Samochodowych 13.12.1981 114/81 Kielce 24.12.1981 20/81

Green Włodzimierz Janusz s. Juliana

23.01.1949 Kielce Zakład Techniki Obliczeniowej Budownictwa „ETOB” w Kielcach; Sekretarz Komisji Zakładowej 13(16).12. 1981 120/81 Kielce 30.04.1982 232/82

Gromada Eugeniusz s. Marianny

04.11.1950 Sandomierz Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach 13.12.1981 237/81 Kielce 12.03.1982 182/82

Gruszka Henryk Mikołaj s. Stefana

04.12.1954 Ćmielów Huta im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim; Przewodniczący Komisji Zakładowej 13.12.1981 167/81 Kielce 30.04.1982 244/82

Grygo Mirosław s. Lucjana

04.02.1955 Rajgród Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach 15(16).12. 1981 360/81 Kielce 09.02.1982 124/82

Grzela Czesław s. Antoniego

29.04.1942 Pardołów Odlewnia Żeliwa w Stąporkowie; Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej 30.08.1982 103/82 Kielce 23.10.1982 373/82

Grzelka Maciej Feliks s. Wacława

24.10.1942 Skarżysko-Kamienna Zakłady Metalowe „Predom– Mesko” w Skarżysku–Kamiennej 13.12.1981 195/81 Kielce 31.12.1981 59/81

Gula Alfred s. Stanisława

06.04.1922 Brzeście Zakłady Metalowe „Predom– Mesko” w Skarżysku– Kamiennej; Członek Komisji Zakładowej 13.12.1981 192/81 Kielce 30.12.1981 52/81

Gurczyński Józef s. Jana

06.09.1947 Ostrowiec Świętokrzyski Huta im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim- Zakład Metalurgiczny; Członek Komisji Zakładowej 13.12.1981 166/81 Kielce 29.04.1982 211/82

Helis Klementyna c. Andrzeja

09.09.1929 Solec Zdrój Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach 14(16).12. 1981 288/81 Kielce 21.12.1981 6/81

Herman Włodzimierz s. Henryka

18.03.1952 Skarżysko–Kamienna Zakłady Metalowe „Predom– Mesko” w Skarżysku–Kamiennej 30.08.1982 75/82 Kielce 13.10.1982 352/82

Imiela Edward Wiktor s. Michała

07.03.1947 Starachowice Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach; Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Delegatura w Starachowicach 13.12.1981 158/81 Kielce 24.12.1981 44/81

Iwanowski Stanisław s. Stefana

29.04.1939 Gudołówka Zakład Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” w Kielcach 14.12.1981 279/81 Kielce 24.12.1981 31/81

Jabłoński Antoni s. Franciszka

30.04.1941 (03.01.194) Borki Przedsiębiorstwo Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż” w Kielcach; Przewodniczący Komisji Zakładowej 13.12.1981 74/81 Kielce 04.06.1982 254/82

Jabłoński Hieronim s. Stanisława

21.06.1950 Luborcza Cementownia Małogoszcz 14(15).12. 1981 353/81 Kielce 22.07.1982 304/82

Jabłoński Stanisław Jan s. Władysława

23.10.1932 Kielce Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo– SHL” w Kielcach; Członek Komisji Zakładowej 13.12.1981 83/81 Kielce 24.12.1981 43/81
10.05.1982 10/82 Kielce 02.07.1982 286/82

Jakubczyk Władysław s. Stanisława

01.08.1955 Ciechostowice Zakłady Metalowe „Predom–Mesko” w Skarżysku–Kamiennej 30.08.1982 76/82 Kielce 20.09.1982 333/82

Jakubowski Ireneusz Jan s. Marcelego

20.10.1931 Bodzentyn Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Kielcach 28.08.1982 120/82 Kielce 26.11.1982 384/82

Jamróz Jan Franciszek s. Wincentego

14.07.1932 Zagórze Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo– SHL” w Kielcach 14(15).12. 1981 318/81 Kielce 19(20).01. 1982 114/82

Jamróz Zbigniew Józef s. Józefa

16.03.1950 Dyminy Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach 13(26).12. 1981 247/81 Kielce 08.03.1982 165/82

Janas Bogusław s. Jana

22(28).08. 1932 Cukrówka Zakład Obuwia „Fasko” w Skarżysku–Kamiennej; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Delegatura w Skarżysku–Kamiennej 13.12.1981 145/81 Kielce 08.01.1982 73/82

Janaszek Tadeusz Czesław s. Franciszka

08.06.1944 Kielce Zakład Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” w Kielcach; Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 13.12.1981 76/81 Kielce 29.04.1982 212/82

Jaworski Ryszard s. Stanisława

21.02.1953 Skarżysko–Kamienna Wytwórcza Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Skarżysku–Kamiennej; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Delegatura w Skarżysku–Kamiennej 13(15).12. 1981 270/81 Kielce 24.12.1981 35/81

Jaźwiec Zbigniew Wojciech s. Michała

18.04.1948 Ostrowiec Świętokrzyski Polskie Koleje Państwowe w Ostrowcu Świętokrzyskim 13.12.1981 35/81 Kielce 31.12.1981 55/81

Jura Wojciech Janusz s. Stanisława

27.05.1953 Kielce Kieleckie Zakłady Napraw Samochodowych 13.12.1981 116/81 Kielce 07.04.1982 200/82

Kacperski Tadeusz Piotr s. Jana

12.06.1958 Końskie Nie pracuje 18(19).12. 1981 42/81 Kielce 02.03.1982 149/82

Kaleta Zygmunt s. Władysława

03.01.1957 Kielce Zakład Poligraficzny w Kielcach; Przewodniczący Komisji Zakładowej 13.12.1981 253/81 Kielce, Łupków 10.07.1982 300/82

Kałaska (Kołaska) Tomasz Andrzej s. Kazimierza

17.04.1948 Garwolin Cementownia Ożarów; Przewodniczący Komisji Zakładowej 13(14).12. 1981 261/81 Kielce 04(05).01. 1982 64/82

Kamiński Wincenty Stanisław s. Henryka

19.07.1946 Opatów Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Kielcach 16(29).12. 1981 355/81 Kielce 29.06.1982 268/82

Kania Aleksander Adam s. Józefa

01.12.1945 Bruśnik Politechnika Świętokrzyska; Delegat na Zjazd Krajowy NSZZ „Solidarność” 13.12.1981 93/81 Kielce 02.07.1982 284/82

Kantyka Kazimierz s. Michała

22.10.1926 Kielce V Liceum Ogólnokształcące im. P. Ściegiennego w Kielcach; Członek Wszechnicy Związkowej 08(09).06. 1982 16/82 Kielce, Załęże 17.08.1982 317/82

Kapral Bogdan s. Bolesława

06.01.1947 Sieczków Polskie Koleje Państwowe w Kielcach 30.08.1982 39/82 Kielce 13.09.1982 tymczasowoaresztowany

Kapusta Sławomir s. Mieczysława

11.07.1954 Ostrowiec Huta im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim; Przewodniczący Komisji Oddziałowej 13.12.1981 199/81 Kielce 04.06.1982 255/82

Karbownik Feliks s. Władysława

24.10.1942 Miedzna Drewniana Kielecki Kombinat Cementowo–Wapienniczy „Nowiny”; Przewodniczący Komisji Zakładowej 13.12.1981 122/81 Kielce 06.03.1982 154/82
30.08.1982 40/82 Kielce 20.09.1982 331/82

Karwacki Jan s. Stanisława

05.10.1946 ? Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo– SHL” w Kielcach 14.12.1981 300/81 Kielce 04.01.1982 62/82

Kasprzyk Krzysztof s. Jana

15.10.1960 Starachowice Student Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach 13.12.1981 248/81 Kielce 05.07.1982 298/82

Kędracki Jan s. Mariana

10.01.1960 Sieńsko Student Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach 13.12.1981 103/81 Kielce 01.07.1982 275/82

Kędzior Bogdan s. Władysława

11.01.1938 Zbrza Spółdzielnie Pracy Przemysłu Zabawkarskiego „Gromada” w Kielcach; Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej 14(15).12. 1981 329/81 Kielce 30.01.1982 122/82

Kidoń Lech s. Henryka

28.10.1957 Ostrowiec Świętokrzyski Huta im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim–Walcownia Drobna 13.12.1981 203/81 Kielce 19.02.1982 140/82
30(31).08.1982 94/82 Kielce 26.11.1982 383/82

Kiraga Andrzej s. Janusza

02.01.1950 Lubań Śląski Polskie Koleje Państwowe w Sitkowie; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 13.12.1981 115/81 Kielce 13.02.1982 137/82

Kita Józef s. Jana

20.03.1939 Godów Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach 10(12).05. 1982 9/82 Kielce 21.06.1982 263/82

Klinicki Tadeusz s. Józefa

15.10.1935 Rosja Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju 13.12.1981 50/81 Kielce (04.03.1982 16.08.1982 23.10.1982) tymczasowo aresztowany

Kłosińska Danuta c. Romana

21.02.1956 Połaniec Huta im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim; Przewodnicząca Komisji Oddziałowej 19.12.1981 374/81 Gołdap 29.04.1982 205/82

Kobyłecki Tadeusz Henryk s. Stefana

06.02.1949 Górki Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo–SHL” w Kielcach 15.12.1981 315/81 Kielce 08.01.1982 72/81

Kogut Adam s. Adama

15.08.1934 Olechów ZSRR Zakład Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica”; Przewodniczący Komisji Zakładowej, Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 13.12.1981 123/81 Kielce 18.05.1982 250/82
08.06.1982 20/82   Kielce, Łupków, Szpital Miejski w Sanoku 22.07.1982 306/82

Kopeć Andrzej Antonii s. Józefa

20.04.1944 Piekoszów Kopalnie Skalnych Surowców Drogowych w Wiśniówce 13.12.1981 259/81 Kielce 22.12.1981 7/81

Korona Marek Wojciech s. Jana

11.04.1951 Kielce Rolnicza Spółdzielnia Pracy „Inwestbud” w Dyminach; Członek Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” –Skarbnik 09.06.1982 26/82 Kielce 01.07.1982 279/82

Koruba Kazimierz Władysław s. Jana

25.11.1952 Zwierzyniec Poradnia Wychowawcza w Busku Zdroju; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Delegatura w Busku–Zdroju 13.12.1981 187/81 Kielce Łupków, Załęże 11.12.1982 386/82

Korus Henryk s. Józefa

25.10.1936 Kielce Kieleckie Zakłady Wyrobów Papierowych 14(15).12. 1981 321/81 Kielce 30.04.1982 234/82

Kos Adam Zdzisław s. Aleksandra

23.12.1955 Klimontów Zakłady Metalowe „Predom-Mesko” w Skarżysku–Kamiennej; Członek Komisji Zakładowej 15(16).12. 1981 197/81 Kielce 22.07.1982 302/82

Kosakowski Andrzej Stanisław s. Tadeusza

12.02.1948 Tomaszów Mazowiecki FSC „Polmo” Zakłady Metalurgiczne w Końskich; Członek Komisji Zakładowej 13.12.1981 181/81 Kielce 06.03.1982 156/82

Kosmal Jan Ryszard s. Artura

07.11.1935 Warszawa Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo–SHL” w Kielcach 14(15).12. 1981  297/81 Kielce 14.01.1982 79/82

Kościański Paweł s. Franciszka

28.05.1940 Koniecpol Wojewódzki Urząd Pocztowy w Kielcach, Członek Komisji Zakładowej 15.12.1981 252/81 Kielce 24.12.1981 18/81

Kotfis (Kotsis)

Leszek Antoni s. Gustawa

21.06.1951 Kielce Pracownik Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 13(16).12. 1981 209/81 Kielce 30.04.1982 233/82
08(09).06. 1982 23/82 Kielce 05.07.1982 297/82

Kowalski Włodzimierz s. Tadeusza

11.08.1948 Kielce Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego w Kielcach 13.12.1981 110/81 Kielce 31.12.1981 54/81

Kozieł Bogusław s. Mirosława

13.06.1960 Kielce Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo–SHL” w Kielcach 14(15).12.1981 310/81 Kielce 09.03.1982 173/82

Kozłowski Leszek Tadeusz s. Wacława

13.09.1956 Kraków Pracownik Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 15.12.1981 265/81 Kielce 24.12.1981 33/81

Kozłowski Marek Ignacy s. Jana

10.07.1958 Rudki Zakłady Urządzeń Chemicznych „Metalchem” w Rudkach   14.12.1981 256/81 Kielce 24.12.1981 29/81

Kozłowski Marian Józef s. Mieczysława

03.05.1952 Kielce Polskie Koleje Państwowe w Kielcach 13.12.1981 264/81 Kielce 31.12.1981 57/81
03.09.1982 ? Kielce 13.10.1982 ?

Kozub Konrad Józef s. Antoniego

27.02.1939 Słupiec Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach; Członek Komisji Zakładowej 14.12.1981 356/81 Kielce 22.03.1982 191/82

Koźlecki Jacek s. Alfreda

27.01.1955 Nowe Skalmierzyce Cementownia Ożarów; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Delegatura w Ostrowcu Świętokrzyskim 13(14).12. 1981 258/81 Kielce 24.12.1981 27/81

Krajewski Błażej Franciszek s. Feliksa

14.03.1958 Bodzechów Huta im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim; Członek Komisji Zakładowej 13.12.1981 202/81 Kielce 10.03.1982 179/82

Krawczyk Janusz Stefan s. Stanisława

15.05.1947 Kielce Wojewódzka Spółdzielnia Motoryzacyjna w Kielcach; Członek Komisji Zakładowej 14(15).12. 1981 330/81 Kielce 08.01.1982 71/81

Krogulec Tadeusz Jerzy s. Jana

22.08.1946 Kielce Kombinat Budowlany w Kielcach; Członek Komisji Zakładowej 15.12.1981 338/81 Kielce 10.02.1982 125/82

Krupa Jerzy Franciszek s. Andrzeja

10.03.1945 Skarżysko–Kamienna Zakłady Metalowe „Predom–Mesko” w Skarżysku– Kamiennej; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Delegatura w Skarżysku-Kamiennej 13(14).12. 1981 254/81 Kielce 24.12.1981 25/81

Krzemień Andrzej Edward s. Edwarda

27.10.1954 Kielce Kieleckie Zakłady Wyrobów Papierowych; Członek Komisji Zakładowej 23.02.1982 (01.03.1982) 6/82 Kielce 09.06.1982 258/82

Kuca Zygmunt s. Stanisława

07.04.1950 Modrzewice Przedsiębiorstwo Transportu i Handlu Wewnętrznego w Kielcach; Przewodniczący Komisji Zakładowej 13.12.1981 227/81 Kielce 04.03.1982 153/82

Kuderski Jerzy Piotr s. Piotra

01.08.1938 Kielce Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego w Kielcach 13(16).12.1981 88/81 Kielce 24.12.1981 19/81

Kudła Teodor Michał s. Stanisława

20.09.1937 Kielce Nie pracuje 11.09.1982 132/82 Kielce 25.11.1982 382/82

Kula Marek Władysław s. Krzysztofa

13.07.1954 Łódź Wojewódzki Urząd Poczty w Kielcach; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 15(16).12.1981 92/81 Kielce 28.01.1982 120/82

Kulig Edward s. Jana

14.10.1954 Młodowie Przedsiębiorstwo Transportu i Handlu Wewnętrznego w Kielcach Filia w Ostrowcu Świętokrzyskim; Przewodniczący Komisji Zakładowej 13.12.1981 170/81 Kielce 17(18).06.1982 261/82

Kuliński Henryk s. Franciszka

21.06.1932 Kielce Zakład Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” w Kielcach; Członek Komisji Zakładowej; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 13.12.1981 61/81 Kielce 07.04.1982 199/82

Kułagowski Bogdan s. Zygmunta

26.01.1950 Pierzchnica Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo–SHL” w Kielcach 14(15).12.1981 294/81 Kielce 20.01.1982 111/82

Kupis Jacenty s. Stanisława

16.08.1950 Mąchocice Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach 13(16).12.1981 124/81 Kielce 20.01.1982 109/82

Kupis Jan s. Franciszka

12.11.1939 Końskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich 30.08.1982 104/82 Kielce 20.09.1982 332/82

Kuranda Czesław s. Wojciecha

29.08.1935 Zrecze Chałupczańskie Rolnik, rencista 13(20).12.1981 98/81 Kielce 30.04.1982 235/82

Kurowska Irena Erika c. Wiktora

05.04.1942 Studzienice Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach; Sekretarz Komisji Zakładowej; Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność”; Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 13.12.1981 80/81 Kielce, Gołdap 29.04.1982 207/82

Kuźlan Edmund Maksymilian s. Leona

29.09.1932 Obrzydek Zakłady Metalowe „Predom– Mesko” w Skarżysku–Kamiennej; Członek Komisji Zakładowej 13.12.1981 136/81 Kielce 10.02.1982 126/82

Kwapisiewicz Antoni s. Piotra

13.09.1959 Kielce Student Akademii Rolniczej w Lublinie 13(16).12.1981 102/81 Kielce 29.04.1982 213/82

Kwaśniewski Jerzy Bogdan s. Ludwika

05.10.1953 ? Zakłady Energetyki Cieplnej w Skarżysku–Kamiennej 13.12.1981 20/81 Kielce 26.12.1981 47/81

Kwiecień Lech s. Franciszka

02.08.1935 Skarżysko–Kamienna Polskie Koleje Państwowe w Skarżysku–Kamiennej 13.12.1981 140/81 Kielce 13.02.1982 136/82

Kwiecień Zenon s. Teofila

02.01.1941 Kielce Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach 13.12.1981 66/81 Kielce 30.04.1982 246/82

Lasota Daniel Władysław s. Jana

14.04.1933 Kielce Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Kielcach 13.12.1981 224/81 Kielce 06.03.1982 163/82

Lewicki Romuald Kazimierz s. Czesława

10.04.1937 Brześć Kieleckie Zakłady Wyrobów Papierowych 13.12.1981 84/81 Kielce 29.04.1982 214/82

Lipiec Krzysztof Bogdan s. Bolesława

11.10.1959 Starachowice Student Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach 13.12.1981 104/81 Kielce 02.07.1982 291/82

Lipińska-Baranowska Hanna c. Tadeusza

15.12.1956 Annopol Studentka Politechniki Świętokrzyskiej 13.12.1981 242/81 Kielce, Gołdap 01(02).07.1982 281/82

Lis Hieronim Michał s. Jana

10.09.1933 Franklinów Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego; Członek Komisji Zakładowej 13.12.1981 125/81 Kielce 30.04.1982 236/82

Lisowski Janusz s. Stanisława

01.04.1959 Ostrowiec Św Huta im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim; Członek Komisji Zakładowej 13.12.1981 200/81 Kielce 18(19).01.1982 97/82

Lisowski Stefan s. Ludwika

10.04.1925 Podlesie Koneckie Zakłady Odlewnicze w Końskich; Gospodarstwo rolne 14.12.1981 340/81 Kielce 20.01.1982 106/82

Ludwiczuk Jacek Stanisław s. Stanisława

24.03.1950 Siedlce Huta im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim 01.09.1982 125/82 Kielce 28.09.1982 342/82

Łakomiec Feliks Zdzisław s. Stanisława

24.05.1942 Brzezinki Zakłady Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” w Kielcach 15.12.1981 335/81 Kielce 30.04.1982 245/82

Łakomiec Krzysztof Aleksander s. Tadeusza

25.05.1960 Tarnów Wojewódzki Urząd Telekomunikacji w Kielcach 13.12.1981 232/81 Kielce 13.02.1982 134/82

Łazarczyk Henryk Kazimierz s. Jana

12.03.1951 Jędrzejów Zakład Przemysłu Dziewiarskiego „Rekord” w Jędrzejowie; Przewodniczący Komisji Zakładowej 13.12.1981 205/81 Kielce 06.03.1982 158/82

Łączek Benon Stanisław s. Władysława

08.05.1944 Łachów Zakłady Stolarki Budowlanej–Włoszczowa; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Delegatura Włoszczowa 13.12.1981 255/81 Kielce 07.04.1982 202/82
09.06.1982 14/82 Kielce 02.07.1982 285/82

Łowicki Józef s. Władysława

09.04.1939 Promnik–Piekoszów Okręgowy Zarząd Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej w Kielcach; Przewodniczący Komisji Zakładowej 13(16).12.1981 361/81 Kielce 02.07.1982 290/82

Łukasiak Ryszard Jan s. Henryka

24.07.1950 Strzegom Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo– SHL” w Kielcach; Członek Komisji Zakładowej 13.12.1981 126/81 Kielce 07.01.1982 66/81

Łutczyk Kazimierz s. Stanisława

25.02.1940 Ostojów Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Skarżysku–Kamiennej 13(16).12.1981 141/81 Kielce 14.01.1982 84/82

Majcher Stefan Antoni s. Mieczysława

06.02.1944 Kielce Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Kielcach 13(16).12.1981 226/81 Kielce 04.03.1982 152/82

Majka Zbigniew Zenon s. Henryka

04.11.1953 Kielce Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Kielcach; Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej 14(15)12.1981 283/81 Kielce 06.03.1982 161/82

Majta Józef Jan s. Tomasza

30.08.1938 Dziewin Zespół Szkół Ekonomicznych nr 2 w Kielcach; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 13.12.1981 260/81 Kielce 16.12.1981 ?
30.08.1982 50/82   Kielce 01.09.1982 tymczasowo aresztowany

Markiewicz Marian Wojciech s. Leonarda

02.02.1943 Suchedniów Zakłady Metalowe „Predom– Mesko” w Skarżysku– Kamiennej; Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej 13.12.1981 271/81 Kielce 24.12.1981 38/81
30.08.1982 77/82 Kielce 25.11.1982 380/82

Markowski Andrzej Jan s. Jana

07.03.1939 Starachowice Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach; Przewodniczący Komisji Zakładowej; Delegat na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” 13.12.1981 159/81 Kielce 29.04.1982 226/82

Mastyna Alfred s. Stanisława

28.10.1925 Miechów Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Kielcach 13.12.1981 228/81 Kielce 12.01.1982 74/82

Matlak Wiesław s. Bronisława

27.05.1951 Sienne Kieleckie Zakłady Wyrobów Papierowych; Członek Komisji Zakładowej 13.12.1981 223/81 Kielce 09.03.1982 172/82

Matusiak Tadeusz Kazimierz s. Kazimierza

18.11.1950 Bolesławiec Cementownia Małogoszcz; Członek Komisji Zakładowej 14(15).12.1981 351/81 Kielce 29.04.1982 216/82

Matz Ryszard s. Wacława

05.10.1948 Słupia Nowa Cementownia Małogoszcz; Przewodniczący Komisji Zakładowej 14(15).12.1981 350/81 Kielce 29.04.1982 215/82

Michalski Andrzej s. Mariana

11.11.1959 Skarżysko Kościelne Nie pracuje 13.12.1981 21/81 Kielce 13.03.1982 tymczasowo aresztowany

Michalski Zdzisław Leon s. Eugeniusza

11.04.1932 Skarżysko Kościelne Zakłady Metalowe „Predom– Mesko” w Skarżysku–Kamiennej; Członek Komisji Zakładowej 13.12.1981 146/81 Kielce 20.01.1982 105/82

Michta Gabriel Stefan s. Wojciecha

18.09.1932 Janowice Dom Książki w Miechowie 15.12.1981 346/81 Kielce 29.04.1982 217/82

Mielczarek Ryszard s. Jana

14.02. 1950 Łódź Kieleckie Zakłady Wyrobów Papierowych; Przewodniczący Komisji Oddziałowej 15.12.1981 230/81 Kielce 09.03.1982 171/82

Miernik Andrzej Tadeusz s. Stanisława

28.10.1948 Starachowice Szpital Miejski w Starachowicach 30.08.1982 88/82 Kielce 16.10.1982 368/82

Miernikiewicz Henryk s. Józefa

03.04.1937 Adamów Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach 13.12.1981 154/81   06.05.1982 247/82

Migas Bogdan s. Stanisława

09.10.1954 Kielce CPN Kielce 01.09.1982 49/82 Kielce 10.10.1982 369/82

Mikołajczyk Józef s. Stefana

02.02.1937 Niewachlów k/Kielc Polskie Koleje Państwowe lokomotywownia Kielce–  Herby 13.12.1981 117/81 Kielce 13.02.1982 135/82

Mikołajek Aleksander Jan s. Jana

09.02.1941 Wojciechowice Huta im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim 21.12.1981 36/81 Kielce 16.01.1982 93/82

Minkiewicz Andrzej Marek s. Wacława

15.08.1948 Łódź Polskie Koleje Państwowe Lokomotywownia w Sędziszowie; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Delegatura w Jędrzejowie 14.12.1981 184/81 Kielce, Załęże, Łupków 13.10.1982 349/82

Minkina Robert s. Edwarda

19.04.1956 Ostrowiec Św Huta im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim; Członek Komisji Zakładowej 13.12.1981 168/81 Kielce   29.04.1982 218/82

Misztal Józef s. Jana

01.01.1947 Dzierżyniów Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach; Przewodniczący Komisji Zakładowej 16.12.1981 359/81 Kielce 02.07.1982 287/82

Misztal Witold s. Stanisława

22.11.1924 Częstocice Zakłady Metalowe „Predom– Mesko” w Skarżysku– Kamiennej 13.12.1981 191/81 Kielce 21.12.1981 (21.01.1982) 4/81

Mitura Adam s. Feliksa

29.06.1922 Ciszyce Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowcu Świętokrzyskim; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Delegatura w Ostrowcu Świętokrzyskim 13.12.1981 ? Kielce 10.03.1982 ?

Mońka Marian s. Marcina

03.01.1930 Zajęczki Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach 13.12.1981 127/81 Kielce 10.02.1982 127/82

Moskal Ludwik s. Antoniego

14.01.1952 Zalezianka Nie pracuje 19(23).02.1982 4/82 Kielce 25.03.1982 196/82

Myszkowski Zbigniew s. Wiktora

13.02.1930 Oziębło Spółdzielnie Pracy Przemysłu Zabawkarskiego „Gromada” w Kielcach 14(15).12.1981 295/81 Kielce 11.02.1982 132/82

Nassalski Antoni Jan s. Jana

16.02.1946 Kielce Okręgowa Spółdzielnia Pracy Usług Kolejowych i Różnych w Kielcach 13.12.1981 277/81 Kielce 24.12.1981 30/81

Nawojski Henryk s. Michała

03.11.1941 Burgodorf Niemcy Huta im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim; Sekretarz Komisji Zakładowej 13.12.1981 171/81 Kielce 13.03.1982 186/82

Niedopytalski Krzysztof s. Stanisława

19.01.1951 Topola Wytwórcza Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Kielcach Oddział w Starachowicach 31(30).08.1982 87/82 Kielce 28.09.1982 341/82

Nobis Jerzy Józef s. Stefana

01.09.1944 Seredzice Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach; Członek Komisji Fabrycznej, Członek Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 13.12.1981 198/81 Kielce, Załęże, Łupków 24.11.1982 379/82

Nowak Jacek Łukasz s. Jana

06.05.1952 Radom Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach; Członek Komisji Wydziałowej 13(15).12.1981 333/81 Kielce 30.04.1982 237/82

Nowak Jan Leszek s. Jana

06.02.1930 Jędrzejów Zakłady Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” w Kielcach; Przewodniczący Komisji Zakładowej 15.12.1981 336/81 Kielce 23.12.1981 14/81

Nowak Krzysztof Jan s. Zygmunta

03.02.1953 Starachowice Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Delegatura w Starachowicach 15.12.1981 269/81 Kielce 06.03.1982 (30.04.1982) 162/82

Nowak Leszek s. Stanisława

15.10.1949 Starachowice Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach; Przewodniczący Komisji Zakładowej 11(12).05.1982 12/82 Kielce 23.07.1982 313/82

Nowakowski

 Jan s. Stanisława

10.03.1946 Ślapietnica Koneckie Zakłady Odlewnicze w Końskich; Przewodniczący Komisji Zakładowej 13.12.1981 176/81 Kielce, Łupków 23(24).07.1982 310/82

Nurzyński (Nużyński) Krzysztof s. Józefa

11.08.1939 Skarżysko–Kamienna Zakłady Metalowe „Predom– Mesko” w Skarżysku–Kamiennej; Przewodniczący Komisji Zakładowej 13.12.1981 147/81 Kielce 22.07.1982 309/82

Obara Helena c. Władysława

05.05.1951 Końskie Rejon Dróg Publicznych w Końskich; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Delegatura w Końskich 13(15).12. 1981 179/81 Kielce 23.12.1981 15/81

Ofman (Offman) Tomasz Stanisław s. Stanisława

11.05.1958 Starachowice Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Starachowicach; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Delegatura w Starachowicach 16.12.1981 155/81 Kielce 20.01.1982 113/82

Ogonowski Józef s. Wincentego

18.03.1935 Wielka Wieś FSC „Polmo” Zakłady Metalurgiczne w Końskich; Członek Komisji Zakładowej 13.12.1981 182/81 Kielce 29.04.1982 219/82

Olejarz Ryszard Józef s. Mariana

18.01.1954 Kopcie Odlewnia Żeliwa w Stąporkowie; Członek Komisji Zakładowej 16.12.1981 363/81 Kielce 04.01.1982 63/82

Olejnik Marianna Janina c. Seweryna

07.02.1942 Koluszowy Zakłady Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” w Kielcach; Sekretarz Komisji Zakładowej 15.12.1981 337/81 ? 24.12.1981 45/81

Olkiewicz Jan s. Walentego

 

28.06(09). 1943 Nowe Chrusty Kieleckie Zakłady Wyrobów Papierowych; Członek Komisji Zakładowej 14(15).12.1981 215/81 Kielce 17.06.1982 260/82

Opasik Kazimierz Jan s. Czesława

20.02.1955 Karlin Kieleckie Zakłady Wyrobów Papierowych; drukarz w dziale poligrafii Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 13.12.1981 304/81 Kielce 24.12.1981 37/81

Orzeł Czesław s. Jana

05.12.1936 Biała b. pow. Janów Lub. Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach 13.12.1981 69/81 Kielce 30.04.1982  238/82

Osmala Wiesław Marek s. Józefa

01.12.1953 Ostrowiec Świętokrzyski Spółdzielnia Pracy „MODEX” w Ostrowcu Świętokrzyskim; Przewodniczący Komisji Zakładowej 13.12.1981 172/81 Kielce 29.04.1982 220/82
28.08.1982 ? Kielce 25.11.1982 ?

Oziębło Zbigniew s. Adama

08.04.1949 Nowy Folwark Kombinat Kredowo–Gipsowy w Gackach 13.12.1981 51/81 Kielce 14.01.1982 86/82

Pabian (Pabjan)

Wacław Marian s. Mariana

13.08.1937 Kielce Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach 15.12.1981 332/81 Kielce 07.01.1982 67/81

Pać Edward s. Bronisława

 

28.05.1949 Wyżnianka Polskie Koleje Państwowe w Kielcach 13.12.1981 91/81 Kielce 23.01.1982 119/82

Pagór Henryk s. Zenona

07.02.1950 Piła Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo– SHL” w Kielcach; Członek Komisji Zakładowej 13(14).12.1981 291/81 Kielce 22.12.1981 9/81

Paniec Aleksander s. Lucjana

25.12.1947 Julianów k. Tarnobrzega Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach 13.12.1981 160/81 Kielce 09.06.1982 259/82

Pasternak Kazimierz Czesław s. Stefana

21.07.1953 Grotniki Duże Kielecki Kombinat Cementowo–Wapienniczy „Nowiny”; Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej 14.12.1981 312/81 Kielce 30.04.1982 239/82

Pawłowski Stanisław s. Stanisława

23.04.1950 Radoszyce Koneckie Zakłady Odlewnicze w Końskich; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Delegatura w Końskich 13(15).12.1981 177/81 Kielce 20.01.1982 109/82
30(31).08.1982 109/82 Kielce 15.10.1982 358/82

Pawłowski Tadeusz s. Henryka

28.05.1959 Wola Uhruska Student Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach 13.12.1981 239/81 Kielce 18(22).07.1982 303/82

Perczak Edward Adolf s. Bolesława

10.04.1937 Daleszyce Centrum Produkcyjne Pneumatyki „Prema” w Kielcach; Przewodniczący Komisji Zakładowej 13.12.1981 68/81 Kielce 06.03.1982 159/82

Pęksyk Zygmunt s. Adama

24.04.1949 Garbarka Elektrownia Połaniec 21.12.1981 ? Kielce 10.05.1982 ?

Pisarczyk Andrzej s. Józefa

19.09.1955 Kielce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach 30.08.1982 53/82 Kielce 16.10.1982 364/82

Pisarczyk Barbara Sabina c. Jana

29.08.1955 Chmielnik Kieleckie Zakłady Wyrobów Papierowych 14(15).12.1981 322/81 Kielce 19.01.1982 99/82

Płoski Michał Józef s. Andrzeja

20.09.1951 Kielce Pracownik Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” – odpowiedzialny za bibliotekę 13.12.1981 208/81 Kielce, Łupków 22.07.1982 308/82

Płoskonka Józef s. Stanisława

08.05.1946 Kraków Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach 13.12.1981 236/81 Kielce 29.04.1982 221/82

Podsiedlik Andrzej s. Jana

13.01.1952 Skarżysko Kamienna. Rencista 13(14).12.1981 22/81 Kielce 23.12.1981 10/81

Polański - Kita Stanisław s. Stanisława

16.06.1944 Piotrów Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach; Członek Komisji Zakładowej 13.12.1981 60/81 Kielce, Łupków 23.07.1982 311/82
02.09.1982 126/82 Kielce 14.10.1982 355/82

Pomianowska Wanda c. Szczepana

22.11.1919 Warszawa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach 21.12.1981 250/81 Kielce 13.01.1982 76/82

Posłowski Andrzej Stefan s. Jana (Józefa)

28.08.1953 Niewachlów Kieleckie Zakłady Wyrobów Papierowych 14(15).12.1981 324/81 Kielce 20.01.1982 104/82

Posłowski Bogusław s. Antoniego

27.01.1949 Niewachlów Kieleckie Zakłady Wyrobów Papierowych; Przewodniczący Komisji Oddziałowej 13.12.1981 128/81 Kielce 09.03.1982 169/82

Postuła Adam Józef s. Józefa

02.11.1949 Kielce Politechnika Świętokrzyska 16.12.1981 358/81 Kielce 22.07.1982 305/82

Poterała Andrzej Wojciech s. Stanisława

06.10.1949 Sieradz Fabryka Urządzeń Odpylających i Wentylacyjnych „Kowent” w Końskich; Przewodniczący Komisji Zakładowej 13.12.1981 178/81 Kielce 19.02.1982 143/82

Prasek Krzysztof s. Mieczysława

28.07.1951 Głowaczów Zakłady Metalowe „Predom–Mesko” w Skarżysku– Kamiennej; Członek Komisji Zakładowej 14(15).12. 1981 148/81 Kielce 10.03.1982 177/82

Purski Jerzy Henryk s. Ludwika

19.01.1927 Radom Szpital Miejski w Starachowicach 13.12.1981 152/81 Kielce 21.12.1981 3/81

Putowski Zbigniew s. Mariana

07.03.1947 Jędrzejów Spółdzielnia Produkcji Ogrodów i Lasów 13.12.1981 46/81 Kielce 15.01.1982 303/82

Pytlarz Michał Marian s. Józefa

30.09.1949 Jędrzejów Zakłady Mięsne w Starachowicach   13.12.1981 161/81 Kielce 23.04.1982 203/82

Radomski Wojciech Jerzy s. Jana

20.04.1953 Kielce Zespół Szkół Zawodowych w Kielcach 15.12.1981 354/81 Kielce 30.01.1982 123/82
30.08.1982 ? Kielce 1.09.1982 tymczasowo aresztowany

Radwański Tadeusz s. Jana

27.10.1934 Jadwisin Polskie Koleje Państwowe w Skarżysku–Kamiennej 13.12.1981 157/81 Kielce 14.01.1982 82/82

Rak Andrzej s. Stefana

 

10.09.1956 Kielce Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach 30.08.1982 58/82 Kielce 28.09.1982 343/82

Rembosz Wacław s. Józefa

04.08.1926 Kielce Prywatny zakład i gospodarstwo rolne 13.12.1981 106/81 Kielce 12.03.1982 183/82
09.06.1982 27/82 Kielce 24.07.1982 315/82
31.08.1982 59/82 Kielce 31.12.1982 (3.09.1982) tymczasowo aresztowany

Rurarz Czesław s. Józefa

11.12.1950 Końskie Kombinat Budowlany w Skarżysku–Kamiennej 30.08.1982 78/82 Kielce 11.09.1982 322/82

Rurarz Zenon s. Mariana

01.06.1933 Czerwaka Polskie Koleje Państwowe w Skarżysku–Kamiennej; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Delegatura w Skarżysku–Kamiennej 13.12.1981 142/81 Kielce 27.03.1982 197/82

Rutkiewicz Władysław s. Piotra

12.01.1943 Zalesie Wytwórcza Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Kielcach 13.12.1981 257/81 Kielce 31.12.1981 58/81

Ryczel Karol s. Brunona

01.03.1943 Lubliniec Kieleckie Zakłady Wyrobów Papierowych 13.12.1981 214/81 Kielce 15.01.1982 91/81
08(09).06. 1982 19/82 Kielce 21.06.1982 262/82

Ryś Bogdan Jerzy s. Wojciecha

23.07.1945 Bydgoszcz Polskie Koleje Państwowe w Skarżysku–Kamiennej; Członek Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego; NSZZ „Solidarność” Delegatura w Skarżysku– Kamiennej 13.12.1981 132/81 Kielce 25.03.1982 193/82

Rzadkowski Stanisław Jerzy s. Franciszka

02.05.1953 Kielce Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo–SHL” w Kielcach 15.12.1981 290/81 Kielce 06.03.1982 166/82

Sadowski Adam Jakub s. Jana

25.07.1932 Bliżyn Kieleckie Zakłady Wyrobów Papierowych; Przewodniczący Komisji Zakładowej 13(16).12. 1981 78/81 Kielce 01.06.1982 253/82
08(09).06. 1982 21/82 Kielce 23(24).06. 1982 265/82

Sadowski Jacek s. Jerzego

14.05.1953 Starachowice Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo– SHL” w Kielcach; Członek Komisji Zakładowej 13.12.1981 156/81 Kielce, Łupków 15(22).07. 1982 307/82

Sarna Edmund Adolf s. Edmunda

22.01.1939 Katowice Klub Sportowy „Łysogóry”, Liceum Ekonomiczne nr 2 w Kielcach 13.12.1981 97/81 Kielce, Załęże, Uherce, Łupków 18.10.1982 372/82

Sędek Andrzej s. Leona

09.05.1960 Busko–Zdrój Nie pracuje 13.12.1981 52/81 Kielce 02.03.1982 148/82

Siwiec Henryk s. Józefa

25.01.1950 Iłża ? 28.08.1982 89/82 ? 15.10.1982 359/82

Skarżyński Mirosław s. Zdzisława

26.08.1952 Kielce Instytut Kształcenia Nauczycieli w Kielcach 01.09.1982 62/82 Kielce 16.10.1982 365/82

Skopowski Stanisław Marek s. Stefana

05.01.1953 Kazimierza Wielka Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo– SHL” w Kielcach 14(15).12. 1981 316/81 Kielce 14.01.1982 78/82

Skowron Jerzy Józef s. Władysława

19.03. 1944 Kielce Zakłady Transportu Przemysłu Mięsnego w Kielcach. Przewodniczący Komisji Zakładowej 10.05.1982 8/82 Kielce, Łupków 23.07.1982 312/82

Skrzyniarz Marek Jerzy s. Józefa

18.08.1943 Kielce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach 13.12.1981 233/81 Kielce 27.05.1982 252/82

Skrzypczyk Anna Zofia c. Piotra

28.02.1954 Kielce „Elton” Kielce 14(13).12. 1981 272/81 Kielce 24.12.1981 24/81

Skrzypek Marek Sławomir s. Józefa

11.03.1953 Kielce Pracownik Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 14.12.1981 320/81 Kielce 22.01.1982 116/82

Skurski Paweł Bogdan s. Antoniego

24.05.1950 Wieluń Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej 14.12.1981 284/81 Kielce 01.07.1982 274/82

Skuza Marek Władysław s. Henryka

04.04.1958 Trzemosna Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach 14.12.1981 245/81 Kielce 08.03.1982 166/82

Smelcerz Józef s. Wojciecha

28.03.1928 Bilcza Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo– SHL” w Kielcach 14(15).12. 1981 293/81 Kielce 20.01.1982 110/82

Sobieraj Edward Aleksander s. Edwarda

07.09.1943 Mstyczów Spółdzielnia Pracy „Twórczość” w Kielcach Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej 13(14).12. 1981 287/81 Kielce 09.03.1982 174/82

Soboń Jerzy s. Wincentego

30.10.1947 Wierzbontowice Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach 30.08.1982 90/82 Kielce 28.09.1982 339/82

Standzikowski Wiesław Witold s. Zygmunta

17.06.1938 Ostrowiec Świętokrzyski. Huta im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim; Przewodniczący Komisji Zakładowej Huty na dwa Zakłady 13.12.1981 173/81 Kielce 13.03.1982 185/82
08(09).06. 1982 13/82 Kielce 04(05).07. 1982 296/82

Stanek Władysław Henryk s. Władysława

14.06.1938 Wola Zafiowska Politechnika Świętokrzyska; Członek Komisji Zakładowej 13.12.1981 238/81 Kielce 27.02.1982 146/82

Staniak Jan s. Stanisława

22.06.1945 Jędrzejów Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego w Kielcach 13.12.1981 118/81 Kielce 21.12.1981 1/81

Stanikowski Marek Jerzy s. Klemensa

13.03.1953 Nowa Ruda Kieleckie Zakłady Wyrobów Papierowych; Przewodniczący Komisji Wydziałowej 14(15).12. 1981 352/81 Kielce 14.01.1982 88/82

Stefański Tadeusz Ireneusz s. Lucjana

14.12.1952 Skarżysko-Kamienna Zakłady Metalowe „Predom–Mesko” w Skarżysku–Kamiennej; Członek Komisji Zakładowej 13.12.1981 190/81 Kielce 11.02.1982 130/82

Stelmasiński Marian s. Stanisława

25.03.1932 Umianowice Fabryka Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach; Przewodniczący Komisji Zakładowej 13.12.1981 19/81 Kielce 22.03.1982 190/82

Stelmaszczyk Marian s. Franciszka

25.05.1932 Kielce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach 13.12.1981 90/81 Kielce 25.03.1982 195/52
08(09).06. 1982 22/82 Kielce 02.07.1982 283/82

Stępień Anna Sabina c. Józefa

1.01(04). 1954 Olkusz Huta im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Delegatura w Ostrowcu Świętokrzyskim 17.12.1981 373/81 Kielce, Gołdap 10.03.1982 164/82

Stępień Jerzy Adam s. Mariana

07.09.1946 Staszów Radca prawny – Sanepid Kielce; Ośrodek Badawczo Rozwojowy przy Fabryce Łożysk Tocznych „Iskra”; Członek Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” – Zastępca Przewodniczącego 13.12.1981 59/81 Załęże, Uherce, Łupków 13(23).12. 1982 tymczasowo aresztowany

Stępień Jerzy s. Stanisława

10.01.1945 Pogorzałe Zakłady Metalowe „Predom– Mesko” w Skarżysku– Kamiennej 30.08.1982 79/82 Kielce 30.09.1982 346/82

Stępień Marian Stanisław s. Józefa

08.02.1952 (1954) Busko– Zdrój Zakład Weterynarii w Busku Zdroju 13.12.1981 53/81 Kielce 23.01.1982 118/82

Stopa Jerzy Tadeusz s. Romana

03.02.1953 Wrocław Polskie Koleje Państwowe w Skarżysku–Kamiennej 30.08.1982 80/82 Kielce 16.10.1982 366/82

Stradowski Jerzy Andrzej s. Tadeusza

20.01.1942 Kielce Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo– SHL” w Kielcach 14.12.1981 292/81 Kielce 11.02.1982 131/82

Strychalski Andrzej s. Zachariasza

08.08.1942 Kielce Zakład Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” w Kielcach; Przewodniczący Komisji Zakładowej 13.12.1981 217/81 Kielce 30.04.1982 240/82

Styła Andrzej Piotr s. Józefa

15.05.1941 Czechowice–Dziedzice Cementownia Małogoszcz; Członek Komisji Zakładowej 14.12.1981 349/81 Kielce 13.03.1982 184/82

Szaran Janusz s. Leona

05.07.1951 Ostrowiec Świętokrzyski Huta im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim; Wiceprzewodniczący Komisji Wydziałowej 19.12.1981 201/81 Kielce 15.01.1982 tymczasowo aresztowany

Szczepanik Bolesław Wacław s. Wacława

21.02.1952 Końskie Nie pracuje 18.12.1981 44/81 Kielce 25.03.1982 194/82

Szczepański Jerzy s. Jana

06.08.1919 Włoszczowa Emeryt 12.06.1982 29/82 Kielce 24.07.1982 316/82

Szczerba Andrzej s. Józefa

15.04.1941 Kielce Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo– SHL” w Kielcach 14(15).12. 1981 303/81 Kielce 10.02.1982 129/82

Szczygieł Stanisław Leon s. Stanisława

22.09.1946 Starachowice Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach 13(15).12. 1981 218/81 Kielce 24.12.1981 34/81
03.09.1982 128/82 Kielce 28.09.1982 340/82

Szczykutowicz Tadeusz s. Tadeusza

27.03.1951 Ćmielów Huta im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim 13.12.1981 37/81 Kielce 31.12.1981 56/81

Szewczyk Janusz Bogusław s. Feliksa

06.08.1947 Radom Cementownia Małogoszcz 14(15).12. 1981 352/81 Kielce 14.01.1982 88/82

Szlapa Jadwiga c. Kazimierza

23.01.1951 Garbatka Letnisko Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach; Pracownik Etatowy Komisji Fabrycznej 13(14).12. 1981 263/81 Kielce 24.12.1981 28/81

Szozda Henryk s. Stanisława

23.11.1938 Skarżysko Kam. Nie pracuje 14.12.1981 24/81 Kielce 02.03.1982 147/82

Sztando Ryszard s. Zygmunta

11.09.1948 Mostki Zakłady Metalowe „Predom– Mesko” w Skarżysku–Kamiennej 30.08.1982 81/82 Kielce 23.09.1982 337/82

Sztefko Zbigniew Antoni s. Juliana

17.01.1945 Wiślica Elektrownia Połaniec 13.12.1981 54/81 Kielce 23.01.1982 117/82

Szymczyk Eugeniusz s. Jana

24.10.1941 Gnieździska Polskie Koleje Państwowe w Małogoszczy 27.08.1982 118/82 Kielce 16.10.1982 362/82

Ścisło Krzysztof s. Władysława

25.02.1947 Przynotecko woj. Zielona Góra Radiowo–Telewizyjne Centrum Nadawcze – Święty Krzyż 13.12.1981 234/81 Kielce 24.12.1981 29(23)/81

Śledzik Marian s. Stanisława

15.08.1949 Kielce Sąd Wojewódzki w Kielcach; Członek Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 13.12.1981 79/81 Kielce 29.06.1982 271/82

Ślufarski Adam s. Kazimierza

27.05.1955 Korytków FSC „Polmo” Zakłady Metalurgiczne w Końskich; Członek Komisji Zakładowej 15.12.1981 341/81 Kielce 06.03.1982 157/82

Ślusarczyk Stanisław s. Józefa

22.07.1945 Końskie Wytwórcza Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Końskich 30.08.1982 110/82   23.10.1982 375/82

Ślusarski Henryk s. Józefa

01.08.1949 Kielce Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Kielcach 30.08.1982 64/82 Kielce 16.10.1982 367/82

Śmiałkowski Onufry Feliks s. Feliksa

21.07.1926 Kielce Rencista 13.12.1981 101/81 Kielce 13.12.1981 zwolniony ze względu na zły stan zdrowia

Światkowski Janusz s. Ryszarda

29.08.1934 Końskie Koneckie Zakłady Odlewnicze w Końskich 13(14).12. 1981 359/81 Kielce, Szpital więzienny w Krakowie 08.03.1982 167/82

Świetliński Marek s. Antoniego

09.07.1959 Słupia Jędrzejowska NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych 14.12.1981 206/81 Kielce, szpital więzienny w Krakowie 29.01.1982 121/82

Tarnowski Witold Mikołaj s. Stefana

10.09.1942 Kielce Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo– SHL” w Kielcach 14.12.1981 309/81 Kielce 24.12.1981 36/81

Tekiel Jan s. Józefa

20.05.1948 Siedlce Kieleckie Zakłady Wyrobów Papierowych 30.08.1982 66/82 Kielce 23.09.1982 336/82

Tobała Zbigniew Jan s. Jerzego

08.02.1949 Złotoryja Spółdzielnia Pacy „Twórczość”; Skarbnik Komisji Zakładowej 13(14).12. 1981 285/81 Kielce 08.01.1982 70/81

Tomasik Halina c. Stanisława

18.03.1949 Kielce Kielecka Fabryka Domów w Dyminach; Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo– SHL” w Kielcach 30.08.1982 122/82 Kielce 20.09.1982 329/82

Tomtas Ryszard Henryk s. Eugeniusza

24.11.1957 Skarżysko Kam Polskie Koleje Państwowe w Skarżysku–Kamiennej 13(15).12. 1981 347/81 Kielce 22(24).12. 1981 tymczasowo aresztowany
30.08.1982 82/82 Kielce 06(05).11. 1982 376/82

Urbaniak Wincenty s. Andrzeja

22.01.1936 Więcbork Kieleckie Zakłady Wyrobów Papierowych 14(15).12. 1981  327/81 Kielce 29.06.1982 269/82

Wachla Jerzy Andrzej s. Edwarda

04.01.1943 Kielce Kieleckie Zakłady Drobiarskie 13.12.1981 282/81 Kielce 30.04.1982 241/82

Wajerczyk Andrzej Józef s. Alojzego

16.03.1946 Sępólno Krajeńskie Cementownia Małogoszcz; Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej 13.12.1981 220/81 Kielce, Załęże, Łupków 29.09.1982 344/82

Walasiak Andrzej Władysław s. Władysława

03.01.1939 Chodzież Politechnika Świętokrzyska 13.12.1981 280/81 Kielce 24.12.1981 46/81

Wątrobiński Czesław s. Władysława

02.07.1938 Łączna Służba Ochrony Kolei w Skarżysku–Kamiennej 13.12.1981 143/81 Kielce 24.12.1981 22/81

Wesołowski Marek Krzysztof s. Stefana

22.05.1952 Kielce Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo– SHL” w Kielcach 14(15).12. 1981  306/81 Kielce 10.02.1982 128/82

Wesołowski Stanisław s. Jana

06.01.1941 Wandów Rencista 13.12.1981 Kielce 02.03.1982

Wesołowski Tomasz Bogusław s. Edmunda

22(23).03. 1954 Sandomierz Ośrodek Badawczo Rozwojowy przy Fabryce Łożysk Tocznych „Iskra” w Kielcach; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 13(14).12. 1981 130/81 Kielce 30.04.1982 242/82

Węglarski Jerzy Antoni s. Mariana

01.01.1943 Biała Podlaska Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Łopusznie; Pracownik Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” – komórka poligraficzna 13.12.1981 99/81 Kielce, Załęże, Łupków 24.11.1982 378/82

Wierzbicki Jacek Mieczysław s. Henryka

23.06.1950 Wrocław Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Kielcach 13.12.1981 241/81 Kielce 27.02.1982 144/82

Więsak Kazimierz s. Franciszka

26.11.1952 Wola Suchożebrowska /Siedlce Politechnika Świętokrzyska 16.12.1981 94/81 Kielce 29.04.1982 222/82

Wijas Maciej s. Stanisława

28.01.1962 Kielce Przedsiębiorstwo Budowy Obiektów Użyteczności Publicznej „Budopol” w Kielcach 08.09.1982 131/82   13.09.1982 tymczasowo aresztowany

Wikierski Józef s. Józefa

20.03.1933 Wilczyce Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach; Przewodniczący Komisji Zakładowej 13.12.1981 162/81 Kielce 21.12.1981 5/81

Wiszniewski Andrzej Ludwik s. Jana

13.04.1942 Wilno Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo–SHL” w Kielcach; Przewodniczący Komisji Zakładowej 14.12.1981 307/81 Kielce 10.03.1982 175/82

Witek Przemysław Jerzy s. Romana

23.09.1947 Kielce Technikum Geologiczne w Kielcach; Redaktor naczelny Biuletynu NSZZ „Solidarność” Regionu Świętokrzyskiego 13(14).12. 1981 95/81 Kielce, Załęże, Łupków 25.09.1982 335/82

Wojciechowski Marian s. Wacława

17.08.1942 Kielce Zakład Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” w Kielcach; Przewodniczący Komisji Zakładowej 13.12.1981 218/81 Kielce 18.01.1982 (18.07.1982) 98/82

Wojnowski Leszek s. Jerzego

15.09.1955 Kielce Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Spółdzielni Pracy „Start” w Kielcach 15.12.1981 266/81 Kielce 29.06.1982 270/82

Wojtusik Józef Roman s. Stefana

09.08.1944 Kielce Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Kielcach 15.12.1981 334/81 Kielce 24.12.1981 40/81

Wołowiec Marian s. Jana

28.12.1950 Wilków Gm. Bodzentyn Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo– SHL” w Kielcach 14(15).12. 1981 298/81 Kielce 26.12.1981 48/81

Wotliński Stanisław Bronisław s. Jana

08.07.1947 Ostrów Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo– SHL” w Kielcach; Członek Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 14.12.1981 67/81 Kielce 05.07.1982 294/82
30.08.1982 69/82 Kielce 20.09.1982 330/82

Woźniak Mieczysław s. Józefa

15.09.1925 Lipowe Pole ? 30.08.1982 83/82 ? 15.10.1982 360/82

Wójcik Andrzej Adam s. Mieczysława

20.02.1953 Wir k/Przysuchy Szkoła Podstawowa     15(17,19).12.1981 375/81 Kielce 29.04.1982 223/82

Wójcik Józef s. Adama

20.11.1935 Gorzków Zakłady Metalowe „Predom– Mesko” w Skarżysku– Kamiennej 30.08.1982 84/82 Kielce 30.09.1982 345/82

Wójcik Lech s. Bronisława

14.07.1958 Chlewiska Student Politechniki Świętokrzyskiej 14.12.1981 289/81 Kielce 19.01.1982 101/82

Wójcik Zenon s. Józefa

17.12.1944 Krynki–Iłża Zakład Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” w Kielcach; Członek Komisji Zakładowej 13.12.1981 276/81 Kielce 19.02.1982 141/82
12.06.1982 28/82 Kielce 19.07.1982 301/82

Wrona Jan Kazimierz s. Jana

06.04.1942 Samsonów Dyrekcja Rejonowa Kolei Państwowych w Kielcach; Członek Prezydium Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” 13.12.1981 89/81 Kielce 27.02.1982 145/82

Zabielski Piotr Kazimierz s. Kazimierza

20.04.1953 Kielce Uzdrowisko Busko–Solec; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Delegatura w Busku–Zdroju. 13.12.1981 188/81 Kielce 29.04.1982 224/82

Zaborowska (Wilczyńska) Danuta c. Jana

22.01.1936 Janowo Niedzica Huta im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim 01(02).09. 1982 124/81 Kielce 17.09.1982 328/82

Zagozda Andrzej s. Władysława

20.04.1956 Skarżysko–Kam. Zakłady Metalowe „Predom– Mesko” w Skarżysku– Kamiennej; Przewodniczący Komisji Zakładowej 13.12.1981 149/81 Kielce 08.01.1982 69/81

Zając Andrzej s. Władysława

04.08.1957 Kielce Nie pracuje 19(22).02. 1982 3/82 Kielce 17.05.1982 249/82

Zając Krzysztof s. Antoniego

04(05).02.1954 Goniwilek Kieleckie Zakłady Wyrobów Papierowych 23.02.1982 (01.03.1982) 5/82 Kielce 09.06.1982 257/82

Zając Mirosław Kazimierz s. Józefa

23.01.1941 Rejowiec Cementownia Małogoszcz; Wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej 14(15).12. 1981 185/81 Kielce 02.07.1982 289/82

Zajączkowski Ryszard Stanisław s. Alojzego

07.03.1932 Radom Fabryka Samochodów Ciężarowych w Starachowicach 30(31).08. 1982 91/82 Kielce 15.10.1982 361/82

Zapała Tadeusz Mieczysław s. Stanisława

17.04.1949 Brynica Fabryka Samochodów Specjalizowanych „Polmo– SHL” w Kielcach 15.12.1981 314/81 Kielce 08.01.1982 68/82

Zarzycki Henryk Eugeniusz s. Franciszka

01.11.1939 Skarżysko–Kamienna Zakłady Metalowe „Predom– Mesko” w Skarżysku– Kamiennej; Członek Komisji Zakładowej 14.12.1981 150/81 Kielce 09.06.1982 256/82

Zawadzki Jerzy s. Jana

23.06.1936 Warszawa Polskie Koleje Państwowe Dyrekcja Regionu Kielce 13.12.1981 109/81 Kielce 24.12.1981 21/81

Ziemiszewski Andrzej s. Jana

10.09.1951 Kraków Zakład Urządzeń Kotłowych w Stąporkowie 30.08.1982 111/82 Kielce 23.10.1982 374/82

Ziemkiewicz Zygmunt s. Antoniego

06.04.1921 Wąchock Zakłady Metalowe „Predom– Mesko” w Skarżysku– Kamiennej; Członek Komisji Zakładowej 15.12.1981 193/81 Kielce 14.01.1982 80/82

Zięba Jan Henryk s. Henryka

21.09.1944 Kielce Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Kielcach 13.12.1981 85/81 Kielce 26.12.1981 49/81

Zioło Aleksander s. Stanisława

01.10. 1944 Malice Kieleckie Zakłady Wyrobów Papierowych; Członek Komisji Zakładowej 15.12.1981 222/81 Kielce 14.01.1982 81/82

Żak Bogusław Andrzej s. Franciszka

19.02.1954 Broniszewice Huta im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim; Członek Komisji Zakładowej; Członek Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Delegatura w Ostrowcu Świętokrzyskim 19.12.1981 371/81 Kielce 22.03.1982 189/82

Żak Stanisław s. Michała

08.02.1932 Kielce Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach; Członek Komisji Zakładowej 13.12.1981 100/81 Kielce 30.04.1982 243/82
08(09).06. 1982 15/82 Kielce, Załęże, Łupków 11.12.1982 385/82

Żelazko Edward Marian s. Antoniego

20.09.1950 Fabryka Urządzeń Odpylających i Wentylacyjnych „Kowent” w Końskich; Członek Komisji Zakładowej 13.12.1981 183/81 Kielce 26.12.1981 50/81

Żmijewski Zdzisław s. Kazimierza

08.09.1932 PogrzałeF Zakłady Metalowe „Predom– Mesko” w Skarżysku– Kamiennej; Przewodniczący Komisji Zakładowej 13.12.1981 151/81 Kielce 29.04.1982 225/82

Żurowska Krystyna c. Stanisława

30.12.1947 Starnchów Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach 28.08.1982 121/82 Kielce 01.10.1982 347/82

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house