Lucyna Marszałek, ur. 8 II 1961 w Dynowie k. Rzeszowa. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Filozoficzno-Historyczny, kier. historia (1987), Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, studia podyplomowe, kier. komunikacja w biznesie (2007).

1976-1978 członek ZHP, drużynowa.

W II 1981 (w związku z odmową rejestracji NZS) i XI-XII 1981 uczestniczka studenckich strajków okupacyjnych na UJ. 1981-1988 kolporterka niezależnych wydawnictw w środowisku akademickim, głównie publikacji oficyn CDN i Biblioteki Promienistych, Zeszytów Historycznych oraz pism „Naprzód”, „Kronika Małopolska”, „Indeks. Pismo NZS AR, PK, WSP”, „Dzień. Pismo Akademickiej Komisji Porozumiewawczej NSZZ «S» w Krakowie”, „Tygodnik Mazowsze”, „Promieniści”.

13-15 XII 1981 uczestniczka punktu informacyjnego „S” w Collegium Novum UJ, łączniczka ze strajkującą Fabryką Kabli i Maszyn Kablowych „Kabel”, nast. w podziemnych strukturach NZS. Uczestniczka manifestacji, m.in. 17 XII 1981 przeciwko stanowi wojennemu na Rynku Głównym, a także akcji ulotkowych. 1982-1984 aktywna uczestniczka Mszy św. za Ojczyznę. W 1983, w związku z wpadką siatki kolportażu m.in. Podziemnej Agencji Prasowej Studentów i Solidarności oraz zatrzymaniem działaczy Krakowskiej Komisji Wykonawczej NZS, wielokrotnie przesłuchiwana, objęta aktem oskarżenia, postępowanie umorzono na mocy amnestii z 22 VII 1983; odmówiła przyjęcia amnestii, zaskarżając postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dnia 26 VIII 1983 w sprawie zastosowania amnestii, Sąd Najwyższy odrzucił to zażalenie. 1984-1985 sekretarz Rady Samorządu Studentów UJ, przedstawicielka studentów w Radzie Instytutu Historii i Radzie Wydz. Fil.-Hist. UJ. W 1985 członek komitetu organizacyjnego pierwszego Przeglądu Kabaretów Amatorskich PaKA; 1985-1986 współorganizatorka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach niezależnych koncertów w ramach tego przeglądu (w 1988 podziemna „S” przyznała nagrodę kulturalną Komitetowi Organizacyjnemu). 1986-1987 instruktorka ds. kulturalno-oświatowych w Klubie Osiedlowym Spółdzielni Mieszkaniowej Podgórze w Krakowie.

1987-2000 kierownik, nast. do 2009 dyrektor Domu Kultury „Ruczaj”, od 2009 kierownik Centrum Kultury Ruczaj. 1995-2001 członek-założyciel Stowarzyszenia Twórców Kabaretu i Satyry PAKA. Od 2005 członek Stowarzyszenia Podgórskiego, od 2007 Inicjatywy Małopolskiej im. Króla Władysława Łokietka, członek-założyciel Stowarzyszenia Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA. Od 2009 nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie.

Mateusz Konczal, Sławomir Chmura

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house