Maciej Mach, ur. 3 VIII 1955 w Krakowie. Ukończył Technikum Elektroniczne w Krakowie (1975).

1975?1993 pracownik Wydziału Blach Karoseryjnych (ZB-2) Huty im. Lenina (od 1989 pn. Kombinat Metalurgiczny Nowa Huta, 1990-2004 Huta im. Tadeusza Sendzimira, 2004?2007 Mittal Steel Poland S.A Oddzial Kraków, od X 2007 ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków).

Od IX 1980 w ?S?, członek Komitetu Założycielskiego w Walcowni Blach Karoseryjnych HiL, nast. sekretarz Komisji Wydziałowej. 13 XII 1981 organizator strajku okupacyjnego na wydziale; na przełomie I i II 1982 inicjator powołania Komitetu Ocalenia Solidarności (pierwszej tajnej struktury ?S? w HiL ? do X 1982); w VIII 1982 współzałożyciel (z Wojciechem Danielem, Zbigniewem Kubiakiem i ks. Władysławem Palmowskim) organizacji o nazwie GROT,  pierwszej tajnej struktury koordynującej podziemną działalność związkową w Krakowie-Nowej Hucie (do pocz.  XI 1982); IX 1982 ? IV 1989 współorganizator i koordynator działalności Tajnej Komisji Robotniczej Hutników; od 1982 współorganizator sieci kolportażu w HiL, kolporter wydawnictw podziemnych, od połowy 1982 współpracownik pisma ?Hutnik?; współorganizator niezależnych manifestacji w Nowej Hucie. Od X 1983 delegat do Regionalnego Komitetu Solidarności.  Zatrzymany 18 II 1985, od 20 II tymczasowo aresztowany, oskarżony o rozpowszechnianie nielegalnych pism nawołujących do strajku, 7 VI 1985 skazany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty na karę 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat oraz grzywnę 50 tys. złotych. VIII 1986 ? IV 1989 współredaktor (z Uną Gurawską i Jerzym Mieleńczukiem) oraz drukarz pisma ?Solidarność Hutników?; członek Komitetu Założycielskiego NSZZ ?S? w HiL, składającego 4 XII 1987 wniosek do sądu o rejestrację; 26 IV ? 4/5 V 1988 przew. KS w Walcowni Blach Karoseryjnych podczas strajku okupacyjnego w HiL, członek KS HiL, zatrzymany w czasie pacyfikacji, od 6 V tymczasowo aresztowany pod zarzutem kierowania strajkiem w HiL, 16 V Prokurator Wojewódzki w Krakowie uchylił areszt, stosując w zamian poręczenie społeczne (Rady Pracowniczej HiL) - 13 I 1989 prokuratura umorzyła śledztwo w wyniku nie stwierdzenia przestępstwa; 17 V 1988 członek-założyciel Komitetu Organizacyjnego NSZZ ?S? HiL, od 30 IX 1988 członek jawnego, powołanego12 IX RKS Małopolska. 23 VIII 1988 kierował strajkiem w Walcowni Blach Karoseryjnych ? domagano się legalizacji ?S?. 1988?1989 uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany.

W 1989 członek KO w Krakowie, uczestnik kampanii wyborczej KO ?S?. 1989?1993 członek Zarządu KRH, wiceprzew. ds. organizacyjnych. 1993?1997 dyr. biura posła Marka Zielińskiego; w 1995 współzałożyciel, nast. członek BBWR. 1998?2002 własna działalność gospodarcza, od 2002 na  rencie. Odznaczony Medalem Niezłomnym w Słowie (2010)

1983 - 1984 rozpracowywany przez Wydział V KW MO/WUSW w Krakowie, nast.  DUSW Kraków-Nowa Huta pion V  w ramach SOR krypt. Automaty; 1984?1986 rozpracowywany przez DUSW Kraków-Nowa Huta pion V  w ramach SOR krypt. Nowotwór,  1986?1987 SOS/SOR krypt. Rozłam II; 25 IX 1987 - 18 IX1989 rozpracowywany przez DUSW SB Kraków-Nowa Huta pion V w ramach SOR krypt. Komisja,  od VII 1988 SOS/SOR krypt. Strajk, nast. od XII 1988  SOR krypt. Komitet.

Dorota Nowok

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house