Małgorzata Kotarba, ur. 17 IX 1953 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydz. Psychologii (1977).

Po studiach zatrudniona jako psycholog w Domu Dziecka nr 6 w Krakowie.

1972-1977 związana z Dominikańskim Duszpasterstwem Akademickim Beczka w Krakowie. Od 1976 współpracowniczka KOR, współorganizatorka pomocy dla represjonowanych po wypadkach czerwcowych robotników z Radomia i Ursusa, kolporterka wydawnictw niezależnych. W V 1977 współorganizatorka tzw. czarnych juwenaliów po śmierci Stanisława Pyjasa. W V 1977 współzałożycielka, rzecznik SKS w Krakowie, 1977-1980 współorganizatorka obozów szkoleniowych SKS; 1978-1980 akcji samokształceniowych wśród uczniów szkół średnich Krakowa.

Od X 1980 w ?S?, członek Komitetu Założycielskiego NSZZ ?S? Nauczycielskiej Kraków-Śródmieście, od 1981 w KZ. 1980-1981 współorganizatorka Krakowskiej Rady Domów Dziecka. Na początku 1982 zawieszona w pracy na okres trzech miesięcy, pozbawiona poborów na skutek odmowy podpisania Dekretu o wprowadzeniu stanu wojennego. 1982-1983 związana z Duszpasterstwem dla Nauczycieli; redaktorka, współwydawca, kolporterka podziemnego pisma nauczycieli ?Solidarność?. Jesienią 1987 uczestniczka spotkania w Nowej Hucie Mogile, gdzie powołano jawny Komitet Założycielski NSZZ ?S? Nauczycielskiej w Krakowie, wraz ze złożeniem wniosku o rejestrację.

1991-1995 wizytator w krakowskim Kuratorium Oświaty i Wychowania, 1996-2000 inspektor ds. opieki w Wydz. Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Od 2000 własna firma ? PAGANINI SC. W 2002 założycielka Stowarzyszenia Maj ?77.

Martyna Skrzypczak

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house