Marciniak-Kurowska Maria, ur. 24 V 1925 w Jadowie k. Warszawy, zm. 12 I 2009 w Kielcach. Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, Wydz. Farmacji (1952).

1953–1986 farmaceutka, z-ca kierownika, nast. kierownik w aptekach Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm-Kielce, od 1986 na emeryturze.

Od IX 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego „S” w Cefarmie-Kielce, nast. przew. KZ; kolporterka niezależnych wydawnictw, także po 13 XII 1981. 1982–1985 działaczka Biskupiego Komitetu Pomocy Potrzebującym w Kielcach, do 1990 społecznie kierowała apteką leków z darów zagranicznych (bezpłatne wydawanie medykamentów osobom potrzebującym oraz placówkom państwowym).

W 1989 członek KO „S” Regionu Świętokrzyskiego (powołany 7 IV, 7 IX przekształcony w Świętokrzyski KO), uczestniczka prac komisji wyborczych; 1989–2009 członek KZ „S” w Cefarmie-Kielce; 1990–2004 kierownik apteki przy ZR.

Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Towarzystwa Dobroczynności w Kielcach, KIK.

Odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Marzena Grosicka

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house