Marek Bik, ur. 21 I 1962 w Rybniku. Ukończył XIV LO w Krakowie (1982). 1984-86 student historii UJ. 

Od 1978 (wraz z Jerzym Mohlem) wykonawca ulotek, napisów na murach, uczestnik manifestacji niepodległościowych. 27 IV 1980 współorganizator demonstracji na Rynku Głównym w Krakowie upamiętniającej ofiary Katynia, zatrzymany.

Od VIII 1981 współpracownik, współredaktor pisma młodzieży szkolnej „VIS” przy SI ZR Małopolska. Od XI 1981 w KPN i Komitecie Obrony Więzionych za Przekonania, uczestnik Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej, członek Obywatelskiego Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego przy Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Po 13 XII 1981 uczestnik strajków w zajezdniach MPK Kraków w Czyżynach i Łagiewnikach. 17 XII 1981 – VI 1982 członek Kierownictwa Akcji Bieżącej KPN w Krakowie; redaktor i drukarz tygodnika „Niepodległość KAB KPN”; współorganizator demonstracji 13 III i 13 IV 1982 na Rynku Głównym; współorganizator, uczestnik akcji plakatowych, ulotkowych, malowania na murach, pomocy finansowej dla represjonowanych, działalności samokształceniowej; współorganizator, uczestnik akcji happeningowych (Kraków 1982, Gdańsk Wrzeszcz 1987). 24 VI 1982 tymczasowo aresztowany, oskarżony o drukowanie i kolportaż ulotek, przetrzymywany w KW MO w Krakowie, od 30 VI w AŚ tamże, dotkliwie pobity w trakcie śledztwa, 8 X 1982 skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na 3 lata więzienia i pozbawienie praw publicznych na okres 2 lat, od 10 XI 1982 osadzony w ZK we Wrocławiu, od 3 III 1983 w Strzelinie, w IV 1983 autor listu do Rady Państwa w którym żądał nie rozpatrywania wniosków o ułaskawienie jego osoby, 3 VIII 1983 zwolniony na mocy amnestii z 21 VII 1983. W l. 80. wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, pobity; kilkakrotnie skazywany przez Kolegia ds. Wykroczeń. 1983-1984 zatrudniony w Zakładzie Doświadczalnym Akademii Rolniczej w Krakowie. 7 XI 1984 sygnatariusz Apelu do społeczeństwa Małopolski, współzałożyciel, działacz Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy. 1985-1990 hydraulik w Zakładzie Instalacji Sanitarnych w Krakowie. W X 1985 odesłał książeczkę wojskową, nast. powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, w XII 1985 odmówił złożenia przysięgi wojskowej. 1985 współzałożyciel i uczestnik Ruchu Wolność i Pokój w Krakowie: współorganizator, uczestnik większości demonstracji i akcji organizowanych przez WiP w 2. poł. l. 80., głodówek (19-25 II 1985 rotacyjnej w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie, 13-20 IX 1987 w kościele oo. Jezuitów w Bydgoszczy o uwolnienie Oskara Kasperka i Piotra Różyckiego skazanych za odmowę służby wojskowej), działalności samokształceniowej; uczestnik zjazdów WiP w Rabce i Poznaniu. IV/V 1988 uczestnik strajku w HiL, nast. w VIII 1988 w Hucie Stalowa Wola jako osoba wspomagająca, współorganizator demonstracji poparcia dla strajkujących, brutalnie pobity po manifestacji (tzw. ścieżka zdrowia).

1990-2003 własna działalność gospodarcza, m.in. 1990-1993 właściciel księgarni w Krakowie; uczestnik manifestacji proekologicznych (m.in. w 1991 współorganizator, uczestnik akcji protestacyjnej w Czorsztynie, w ramach WiP) i proczeczeńskich. Od 2003 w Wielkiej Brytanii. Odznaczony Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej (1999), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2010).

17 VIII 1982 -31 I 1990 rozpracowywany przez Wydział  III KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Konspiratorzy; 15 I 1985 – 19 XII 1987 rozpracowywany przez Wydział III WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Fantasta.

Paweł Goleń, Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house