Marek Jakubowski, ur. 20 IV 1967 w Krakowie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące tamże (1990).

1976-1977 w ZHP.

1982-1985 współinicjator, współorganizator Grup Oporu/Ruchu Młodzieży Niezależnej w Krakowie-Nowej Hucie, nast. 1985-1988 Federacji Młodzieży Walczącej w Krakowie (wraz z Piotrem Fuglem, Wiktorem Wszołkiem, Robertem Kubiczem, Wojciechem Polaczkiem, Bogdanem Rymanowskim, Adamem Kołodziejczykiem, Marią Bartczak-Kubicz). 1983-1988 organizator kolportażu, kolporter literatury i pism podziemnych, m.in. „Hutnika”, „Tygodnika Mazowsze”, „ABC”, „BMW”, „FBI”, „A Capelli” oraz ulotek, kaset audio, znaczków poczty podziemnej i tzw. cegiełek wśród znajomych, współpracowników, na terenie szkół i Huty im. Lenina; organizator biblioteki wydawnictw niezależnych w Nowej Hucie, akcji ulotkowych, plakatowania, malowania na murach, a także szkoleń z zakresu małego sabotażu; współorganizator manifestacji patriotycznych i rocznicowych, m.in. 3 V, 31 VIII, 13 X, 11 XI, 13 XII w Nowej Hucie; uczestnik Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Duszpasterstwa Akademickiego, Mszy za Ojczyznę, pikiet, happeningów, 1984 słuchacz Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Krakowie-Mistrzejowicach; współpracował z podziemnymi strukturami „S”: ze Społecznym Funduszem Pomocy Pracowniczej w organizowaniu leków dla potrzebujących i pomocy niepełnosprawnym, z MKS Nowa Huta ws. lekcji doszkalających dla maturzystów na terenie kościołów. 1986-1988 uczestnik Ruchu Wolność i Pokój. Kilkakrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany (V 1984, III 1986); I 1988 aresztowany, przetrzymywany w DUSW Kraków-Nowa Huta; 1984 skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny za kolportaż ulotek; 1986 brak promocji do następnej klasy w Technikum Elektrycznym przy HiL w następstwie zaangażowania w działalność opozycyjną, do 1988 w ukryciu w związku z odmową zasadniczej służby wojskowej, ścigany listem gończym. IV/V 1988 współorganizator akcji informacyjnej nt. strajku w HiL. 25-28 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. 1989 uczestnik kampanii wyborczej KO „S”, organizator akcji informacyjnych.

Od 1989 własna działalność gospodarcza. 2000-2007 członek Stowarzyszenia Krakowski Szwadron Ułanów im. Józefa Piłsudskiego. Zdobył Mont Blanc (1998), Kilimandżaro (2001), Elbrus (2010).

Sławomir Chmura

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house