Marek Lasota, ur. 14 V 1960 r. w Olkuszu. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1984), w 2009 doktorat na Papieskiej Akademii Teologicznej tamże. 1982-1984 student na Wydziale Historii Kościoła PAT, 1984-1987 filmoznawstwa na UJ.

1979-1980 sympatyk SKS, uczestnik spotkań samokształceniowych, kolporter niezależnych wydawnictw, m.in. „Robotnika”, „Indeksu”, „Sygnału” oraz twórczości Leszka Kołakowskiego, Czesława Miłosza i Georga Orwella. 

Od IX 1980 współorganizator NZS na UJ, członek Zarządu Uczelnianego, uczestnik prac odradzającego się samorządu studenckiego. Od I 1981 członek Klubu Myśli Politycznej Jagiellonia. 1981-1987 uczestnik Duszpasterstwa Akademickiego. I 1982 – III 1983 współzałożyciel, członek kierownictwa (obok Adama Kality, Krzysztofa Koszarskiego, Tadeusza Marandy, Andrzeja Kaczmarczyka) konspiracyjnej Krakowskiej Komisji Wykonawczej NZS; współorganizator spektakli teatru niezależnego (domowego). W 1982 redaktor i kolporter pism „Mimo Wszystko” oraz „Serwisu Informacyjnego Podziemnej Agencji Prasowej Studentów i «Solidarności»”; do XII 1986 rozprowadzał wydawnictwa niezależne poprzez antykwariat (działający w ramach samorządu studenckiego) w Collegium Novum UJ. Organizator kontaktów z zagranicą (Andrzejem Mietkowskim we Francji); uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych. II 1982 – 1985 pozostawał w kontakcie z Arcybiskupim Komitetem Pomocy. We IX 1982 współorganizator i uczestnik (obok Jana Rokity i Anny Zechenter z d. Smolarczyk) akcji w rocznicę wiecu założycielskiego NZS z 1980 przy Collegium Broscianum UJ. Kilkakrotnie zatrzymywany przez SB, przeszukiwany. 1986-1988 pracownik Biblioteki Jagiellońskiej. 25-28 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach. W 1988 starszy inspektor ds. teatru w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Krakowa, 1988-1990 nauczyciel j. polskiego w Zespole Szkół nr 1 w Krakowie.

W 1989 uczestnik kampanii przedwyborczej: organizator spotkań z kandydatami, kolportażu; pracownik Sekcji Informacji ZR Małopolska „S”. 1990-1991 nauczyciel j. polskiego w LO nr 1 w Olkuszu. 1990-1993 członek Porozumienia Centrum, wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego. 1991-1993 poseł RP z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum, sekretarz Sejmu, członek Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego, a także Młodzieży, Kultury Fizycznej i Sportu. 1993-1995 nauczyciel j. polskiego w LO nr 1 w Olkuszu, 1995-1996 funkcjonariusz w MSW, 1996-1999 dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej, 1999-2000 dyrektor Gimnazjum nr 3 w Olkuszu. 1996-2000 w SKL, członek Zarządu Małopolskiego. Od 2000 w Oddziale IPN, Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, kolejno kierownik Referatu Wystaw i Edukacji Historycznej, od XI 2007 dyrektor Oddziału Krakowskiego. 2002-2010 radny Sejmiku Województwa Małopolskiego: w 2002 z listy PO-PiS, 2006 PO; 2002-2006 przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Kultury, przewodniczący Klubu Radnych PO, 2006-2010 członek Komisji Kultury, a także Polityki Prorodzinnej i Społecznej. Od 2004 członek Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, od 2005 członek Rady Muzeum AK w Krakowie; od 2007 w Kapitule Nagrody Kustosz Pamięci Narodowej; od 2007 wykładowca w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie; od 2007 członek Inicjatywy Małopolskiej im. Króla Władysława Łokietka; w 2008 współzałożyciel Stowarzyszenia NZS1980, członek; od 2008 uczestnik prac organizacyjnych, afiliowanego przy Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego PAT (od 2010 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), Programu Ochrony Dokumentów Kościelnych na Wschodzie „Podkowa”, członek Rady Programowej; od 2009 członek Rady Programowej Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II; od 2010 w Kapitule Medalu Niezłomnym w Słowie; członek Bractwa św. Benedykta i Stowarzyszenia Absolwentów UJ.

Autor Kościół zraniony. Proces księdza Lelity i sprawa kurii krakowskiej (współautor, 2003), Polska. Historia 1943-2003 (współautor, 2004), Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach bezpieki (2006), Kościół Katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały. Tom III (współautor, 2010), Niezłomni. Ku prawdzie i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec kard. Karola Wojtyły. Tom III (współautor, 2010). Publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Arcanach”, „Gościu Niedzielnym”, „Dzienniku Polskim”, „Gazecie Polskiej”, „Wprost”, „Rzeczpospolitej”. Współautor, prowadzący i konsultant programów telewizyjnych i radiowych poświęconych tematyce historycznej, w 2007 prowadził program historyczny w TVP Historia.

Laureat nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich „Feniks” za książkę Donos na Wojtyłę… (2007)

Martyna Skrzypczak, Sławomir Chmura

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house