Maria de Hernandez-Paluch, ur. 4 II 1947 roku w Cieszanowicach, woj. opolskie, zm. 22 V 2009 w Krakowie. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek filologia polska (1972).

Redaktor, dziennikarka, publicystka. W 1968 uczestniczka demonstracji studenckich, zatrzymana (6 dni w areszcie), 26 IX 1968 skazana przez Sąd Powiatowy w Krakowie na 6 miesięcy aresztu w zawieszeniu na 2 lata. 1972–1979 asystent, nast. starszy asystent w Ośr. Badań Prasoznawczych UJ, 1979–1981 redaktor, publicystka dwutygodnika „Student”, 1980–1981 redaktor „Życia Literackiego”, w 1981 „Dziennika Polskiego”, 1982–1986 „Tygodnika Powszechnego”. 1980–1981 w KIK. Członkini Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy Absolwentów UJ, Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

IX/X 1980 w „S”, członek KZ w „Życiu Literackim”,  1981 publikowała w „Wiadomościach Krakowskich”.  Po 13  XII 1981 w ukryciu, w wyniku weryfikacji dziennikarzy pozbawiona prawa publikowania w oficjalnych gazetach i czasopismach. Od 1982 autorka artykułów do „Hutnika”,  po aresztowaniu Wojciecha Marchewczyka w IV 1984 redaktorka pisma, 1983–1984 współzałożycielka, członek redakcji, publicystka „Arki”, 1984–1986 współzałożycielka, redaktor nacz. „Bez Dekretu” (publikowała pod pseudonimem „Konrad Sturga”).

Od 13 VII 1986 na emigracji w Paryżu. Współpracowniczka mediów emigracyjnych: 1982–2000 autorka artykułów w paryskiej „Kulturze”, 1982–1992 w miesięczniku „Kontakt”, 1986–1994 korespondentka Radia Wolna Europa. 1989/1990 paryska korespondentka pisma „Małopolska” (tygodnik małopolskiej „S” wydawany od IX 1989). 1992–1998 korespondent zagraniczny Radia RMF FM w Paryżu, 1992–2002 dziennikarka „Przekroju” Od 2002 w Polsce. 2002–2004 dziennikarka „Gazety Krakowskiej”,  2002-2007  miesięcznika „Kraków”, współpracowała z „Dziennikiem Polskim” oraz  „Rzeczpospolitą” (2002-2007). Autorka książek Spisane będą czyny i rozmowy (wydana w podziemiu przez Krakowskie Towarzystwo Wydawnicze, 1982), Spiskowy żywot kresowego panicza (2008). Odznaczona Medalem za Zasługi dla Małopolskiej „S” (2007) oraz Medalem Niezłomnym w Słowie (2007).

4 IX 1968 – 19 II 1970 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Krakowie w ramach sprawy operacyjno-śledczej jako członek nielegalnego Międzyuczelnianego Komitetu Studentów. 12 IV 1983 – 14 XI 1988 rozpracowywana przez Wydz. IV WUSW w Krakowie w ramach KE krypt. Maria.

Jadwiga Zechenter

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house