Maria Sierotwińska-Rewicka, ur. 12 VI 1937 w Krakowie, zm. 13 X 2011 w Chrzanowie. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Wydz. Filologii Polskiej (1956), Wyższej Szkoły Muzycznej, tamże (1959).

W 1950 relegowana z LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie za profanację portretów przywódców partyjnych, ukończyła prywatne LO PP Prezentek tamże. W 1956 uczestniczka demonstracji po inwazji wojsk sowieckich na Węgry.

1960-1962 asystentka w WSP w Krakowie, filia w Katowicach, 1962-1968 nauczycielka w Technikum Ekonomicznym w Krakowie-Nowej Hucie, 1968-1972 w LO PP Prezentek w Krakowie, 1972-1981 w XIII LO im. Bohaterów Westerplatte tamże. Od 1977 współpracowniczka KOR, nast. KSS KOR, sygnatariuszka listów protestacyjnych, 1977-1980 kolporterka wydawnictw niezależnych KOR/KSS KOR, KPN, ROPCiO.

Od IX 1980 w „S”, we IX 1980 współinicjatorka powołania MKZ Kraków, od 15 IX członek MKZ (odpowiedzialna za informację); członek KZ w XIII LO, nast. pracownik etatowy Sekcji Informacji ZR Małopolska, przedstawicielka MKZ i ZR na zebraniach założycielskich „S” w zakładach pracy Krakowa i Małopolski; w XI 1980 współzałożycielka pisma „Solidarność. Biuletyn Informacyjny” (od XII 1980 „Goniec Małopolski”), autorka tekstów, współredaktorka, organizatorka pracy wydawniczej, od IX 1981 w redakcji „Aktualności”; założycielka biblioteki wydawnictw niezależnych w ZR; od 5 III 1981 członek KOWzP w Krakowie. 13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, Gołdapi, tam autorka podziemnego pisma „Gołdapianka” (ręcznie spisywane wiadomości z nasłuchu RWE przez radio ukradzione pijanemu funkcjonariuszowi ZOMO), Darłówku, 11 VII 1982 zwolniona. Po wyjściu, na emigracji w USA, działaczka w środowisku Polonii w Los Angeles, była jednym z dyr. Kongresu Polonii Amerykańskiej w Kalifornii (1983-1986); współorganizatorka rocznicowych uroczystości patriotycznych, akcji zbierania funduszy na kolonie dla dzieci z Bieszczad, innych akcji charytatywnych, 1983-1989 członek Ruchu Społeczno-Politycznego Pomost, uczestniczka Renounce Yalta (Odwołać Jałtę); 1983-1992 stały współpracownik RWE, Polskiej Fali Radiowej w Los Angeles, „Nowego Dziennika” (Nowy Jork), „Gwiazdy Polarnej” (West Point); aktorka i piosenkarka Polsko-Amerykańskiego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej, współinicjatorka akcji medialnej mającej na celu rozpropagowanie Muzeum H. Modrzejewskiej w Santa Ana, działaczka i wykładowca w Klubie Inteligencji im. H. Modrzejewskiej w Los Angeles.

Od 13 XII 1992 w Polsce. 1993-1996 nauczycielka w XIII LO w Krakowie. W 1994 współorganizatorka strajku nauczycieli w krakowskich szkołach średnich. Od 1995 na emeryturze. 1996-2001 nauczycielka w Prywatnym Liceum Aktorskim w Krakowie. Od 2000 członek Stowarzyszenia Internowani (Poznań), od 2005 w Stowarzyszeniu Wolnego Słowa. Autorka książki Rzeka Bernarda Ładysza (2006), współautorka (wraz z córką Bereniką Rewicką-Ładysz) Internowana, czyli pamiętnik podwójnie pisany (2006),

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2001), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Anna Kawalec, Sławomir Chmura

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house