Maria Sierotwińska-Rewicka, ur. 12 VI 1937 w Krakowie, zm. 13 X 2011 w Chrzanowie. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Wydz. Filologii Polskiej (1956), Wyższej Szkoły Muzycznej, tamże (1959).

W 1950 relegowana z LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie za profanację portretów przywódców partyjnych, ukończyła prywatne LO PP Prezentek tamże. W 1956 uczestniczka demonstracji po inwazji wojsk sowieckich na Węgry.

1960-1962 asystentka w WSP w Krakowie, filia w Katowicach, 1962-1968 nauczycielka w Technikum Ekonomicznym w Krakowie-Nowej Hucie, 1968-1972 w LO PP Prezentek w Krakowie, 1972-1981 w XIII LO im. Bohaterów Westerplatte tamże. Od 1977 współpracowniczka KOR, nast. KSS KOR, sygnatariuszka listów protestacyjnych, 1977-1980 kolporterka wydawnictw niezależnych KOR/KSS KOR, KPN, ROPCiO.

Od IX 1980 w ?S?, we IX 1980 współinicjatorka powołania MKZ Kraków, od 15 IX członek MKZ (odpowiedzialna za informację); członek KZ w XIII LO, nast. pracownik etatowy Sekcji Informacji ZR Małopolska, przedstawicielka MKZ i ZR na zebraniach założycielskich ?S? w zakładach pracy Krakowa i Małopolski; w XI 1980 współzałożycielka pisma ?Solidarność. Biuletyn Informacyjny? (od XII 1980 ?Goniec Małopolski?), autorka tekstów, współredaktorka, organizatorka pracy wydawniczej, od IX 1981 w redakcji ?Aktualności?; założycielka biblioteki wydawnictw niezależnych w ZR; od 5 III 1981 członek KOWzP w Krakowie. 13 XII 1981 internowana w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, Gołdapi, tam autorka podziemnego pisma ?Gołdapianka? (ręcznie spisywane wiadomości z nasłuchu RWE przez radio ukradzione pijanemu funkcjonariuszowi ZOMO), Darłówku, 11 VII 1982 zwolniona. Po wyjściu, na emigracji w USA, działaczka w środowisku Polonii w Los Angeles, była jednym z dyr. Kongresu Polonii Amerykańskiej w Kalifornii (1983-1986); współorganizatorka rocznicowych uroczystości patriotycznych, akcji zbierania funduszy na kolonie dla dzieci z Bieszczad, innych akcji charytatywnych, 1983-1989 członek Ruchu Społeczno-Politycznego Pomost, uczestniczka Renounce Yalta (Odwołać Jałtę); 1983-1992 stały współpracownik RWE, Polskiej Fali Radiowej w Los Angeles, ?Nowego Dziennika? (Nowy Jork), ?Gwiazdy Polarnej? (West Point); aktorka i piosenkarka Polsko-Amerykańskiego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej, współinicjatorka akcji medialnej mającej na celu rozpropagowanie Muzeum H. Modrzejewskiej w Santa Ana, działaczka i wykładowca w Klubie Inteligencji im. H. Modrzejewskiej w Los Angeles.

Od 13 XII 1992 w Polsce. 1993-1996 nauczycielka w XIII LO w Krakowie. W 1994 współorganizatorka strajku nauczycieli w krakowskich szkołach średnich. Od 1995 na emeryturze. 1996-2001 nauczycielka w Prywatnym Liceum Aktorskim w Krakowie. Od 2000 członek Stowarzyszenia Internowani (Poznań), od 2005 w Stowarzyszeniu Wolnego Słowa. Autorka książki Rzeka Bernarda Ładysza (2006), współautorka (wraz z córką Bereniką Rewicką-Ładysz) Internowana, czyli pamiętnik podwójnie pisany (2006),

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2001), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008).

Anna Kawalec, Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house