Marian Włodzimierz Jaworski, ur. 4 IX 1946 w Suliszowie k. Chmielnika. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Elektryczny (1970).

W 1968 uczestnik wydarzeń marcowych: w III, IV, V współorganizator, uczestnik protestów studenckich na PWr, 1 V uczestnik niezależnego przemarszu ulicznego, który dotarł pod gł. trybunę oficjalnego pochodu. 1970-1975 stażysta, nast. inspektor nadzoru, kierownik techniczny w Zakładzie Energetycznym w Kielcach, 1976-1981 i 1983-1991 pomocnik projektanta, projektant i kierownik zespołu w Biurze Studiów i Projektów Przemysłowych Urządzeń Elektrycznych Elektroprojekt tamże.

Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Organizacyjnego w Elektroprojekcie, 3 X 1980 współorganizator godzinnego strajku, przew. Komitetu Założycielskiego „S”, nast. przew. KZ, członek Międzyoddziałowej Komisji Porozumiewawczej „S”; delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego, od VII 1981 przew. ZR, członek KK, delegat na I KZD. 14 XII 1981 – 21 VII 1982 dzięki pomocy duchownych ukrywał się w klasztorze księży Pallotynów na Karczówce w Kielcach, gdzie tworzył i przepisywał na maszynie do pisania (300-500 egz.) ulotkę, wydawaną raz w miesiącu pt. „Odezwa do członków «Solidarności» Regionu Świętokrzyskiego” (ukazało się 7 lub 8 n-rów), 22 VII 1982 ujawnił się, przez kilka miesięcy prawie codziennie wzywany na przesłuchania. W 1983 po złożonej przez niego pisemnej interwencji u min. spraw wewnętrznych Czesława Kiszczaka przywrócony do pracy w Elektroprojekcie na szeregowe stanowisko z najniższą pensją (na stanowisku kierowniczym ponownie od 1989). W 1986 współzałożyciel Tymczasowej Rady „S” Regionu Świętokrzyskiego, w 1987 Grupy Roboczej KK, w 1988 RKW.

W 1989 członek KO NSZZ „S” Regionu Świętokrzyskiego (powołanego 7 IV 1989; 7 IX 1989 nastąpiło przekształcenie w Świętokrzyski Komitet Obywatelski), uczestnik kampanii wyborczej; od 1989 delegat na kolejne WZD Regionu Świętokrzyskiego, w 1989 przew. ZR; 1990-1991 dyr. naczelny Funduszu Gospodarczego Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” Sp. z o.o. Od 1992 dyr. naczelny i prezes Zarządu Fundacji Gospodarczej św. Brata Alberta w Kielcach. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006).

4 IX 1980­–2 XII 1980 rozpracowywany w ramach SOS krypt. Budowlani; 24 X 1980–13 XII 1982 rozpracowywany w ramach SO krypt. Arka.

Marzena Grosicka

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house