Markowska Ewa, ur. 31 VIII 1947 w Bukowcu k. Kowar. Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Warszawie (1983).

1967–1976 pracownica FSC w Starachowicach, 1976–1990 Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej tamże.

1959–1965 w ZHP, 1967–1971 w ZMS.

Od X 1980 w „S”; przew. Komitetu Założycielskiego w PZOZ, nast. KZ; w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego, X–XII 1981 współpracowniczka pisma Delegatury „S” w Starachowicach „Wolne Słowo”. Po 13 XII 1981 zaangażowana w pomoc i opiekę nad represjonowanymi i ich rodzinami, organizatorka kasy funduszu związkowego w PZOZ; w 1982 drukarz ulotek, od 1982 kolporterka podziemnych czasopism (m.in. „KOS”, „Wola”) i ulotek; współorganizatorka Mszy za Ojczyznę w kościele Wszystkich Świętych w Starachowicach, 1985–1990 uczestniczka Duszpasterstwa Ludzi Pracy tamże.

IV 1989–1991 członek KO „S” w Starachowicach; 1989–1990 ponownie przew. KZ w PZOZ, delegat na II WZD Regionu Świętokrzyskiego, członek Komisji Rewizyjnej. 1990–1994 kierownik referatu w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, 1994–1999 inspektor Rejonowego Urzędu Pracy tamże, 1998–2000 w RS AWS; 1999–2002 pracownica Starostwa Powiatowego w Starachowicach, od 2002 na emeryturze; od 2000 członek Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Starachowicki, od 2002 Stowarzyszenia Samorząd 2002, od IV 2008 członek-założyciel Stowarzyszenia Wolni i Solidarni 1980–1989 w Starachowicach.

Paweł Perchel

Ogrody Zimowe, Szkło Architektoniczne, tarasy, elewacje drewniane, oranżerie, werandy, przeszklenia wintegarden

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house