Mieczysław Górski, ur. 15 V 1954 w Starogardzie Gdańskim. Ukończył Technikum Elektryczne w Nowym Sączu (1975).

Od 1969 kolejno elektromonter, brygadzista w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu (2005 zmiana nazwy na NEWAG S.A.

1968 uczestnik wydarzeń marcowych, a w XII 1970 protestów robotniczych na ulicach Gdańska.

W VIII 1980 współorganizator kilkugodzinnych przestojów w ZNTK. Od IX 1980 w ?S?, członek Komisji Wydziałowej W-5. 9-11 I 1981 uczestnik strajku w nowosądeckim Ratuszu (11-19 I 1981 kontynuacja strajku w Domu Robotniczym ZNTK), nast. I-VI 1981 uczestnik rozmów MKZ Małopolska - Komisja w Nowym Sączu z Komisją Rządową w sprawie niezrealizowanych postulatów. Po 13 XII 1981 uczestnik i współorganizator wiecu i akcji ulotkowych na terenie ZNTK. XII 1981 ? 1989 w podziemnych strukturach ?S?; kolporter ?Wiadomości Nowosądeckich?, ?Zeszytów Historycznych?, ulotek oraz przedmiotów pamiątkowych wykonanych przez więźniów politycznych w ZK w Hrubieszowie. W 1982 w grupie działającej na rzecz pomocy internowanym. 8 III 1982 zatrzymany, nast. aresztowany, przetrzymywany w KW MO i AŚ w Nowym Sączu, nast. Krakowie; 6 V 1982 skazany w trybie doraźnym przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na karę 3 lat pozbawienia wolności za działalność w zawieszonym związku oraz kolportaż nielegalnego związkowego pisma ?Nowosądeckie Wiadomości?. Osadzony w ZK w Nowym Sączu i Hrubieszowie; w VI 1982 zwolniony z pracy; 14-19 IX 1982 w ZK w Hrubieszowie uczestnik głodówki o status więźnia politycznego. Zwolniony warunkowo 26 V 1983, nast. zwolniony na mocy amnestii z 1983. 1983-1984 założyciel i organizator biblioteki wydawnictw niezależnych. 1983-1989 członek grupy pomagającej aresztowanym. Zbierał składki na działalność związkową i pomoc represjonowanym; organizował pomoc materialną i samopomoc społeczną dla rodzin uwięzionych. Kilkukrotnie zatrzymywany, przeprowadzano z nim rozmowy ostrzegawcze, wielokrotne rewizje w mieszkaniu, stosowano groźby wobec rodziny, inwigilowano, wywierano presję psychiczną, proponowano opuszczenie kraju. W V 1988 uczestnik kilkugodzinnych przestojów w pracy na terenie ZNTK w ramach solidaryzowania się ze strajkującymi w kraju.

23 III 1989 ? 1991 w KO ?S? w Nowym Sączu; 1989 zaangażowany w plakatowanie, uczestnik wieców w kampanii wyborczej. Od 1989 w zalegalizowanej ?S?: 1995-2000 wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ ?S? przy ZNTK, 1995-2000 przewodniczący Komisji Koordynacyjnej NSZZ ?S? przy NFI Foksal. W 1996 ukończył państwowy kurs na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, 1997-1998 członek rady nadzorczej Piotrkowskiej Fabryki Mebli.

28 II 1984 ? 11 III 1986 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW Nowy Sącz, następnie ref. V SB RUSW w Nowym Sączu w ramach KE krypt. Młody; po 11 III 1986 rozpracowywany w ramach SO krypt. Tabor.

Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house