Mieczysław Pyrcz, ur. 1 VI 1946 w Dynowie (woj. podkarpackie). Ukończył LO w Dynowie (1964). 1966-1968 student Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie.

1971-1973 kierownik biura PTTK, Oddział w Dąbrowie Tarnowskiej; 1973-1990 z-ca dyrektora w PZU tamże. 1966-1990 członek i działacz ZSL; 1966-1970 w Duszpasterstwie Akademickim. W III 1968, jako student, współorganizator i aktywny uczestnik strajku okupacyjnego i manifestacji; drukarz ulotek i kolporter; relegowany z uczelni podczas zmiany trybu studiów ze stacjonarnego na zaoczny. 1975-1977 działacz Ruchu Oazowego Rodzin, od 1979 Duszpasterstwa Rodzin, doradca życia rodzinnego.

W 1980 aktywny uczestnik Komitetu Założycielskiego ?S? przy PZU w Dąbrowie Tarnowskiej, od X 1980 przewodniczący KZ, od III 1981 przewodniczący Międzyzakładowej Komisji Związkowej ?S? w Dąbrowie Tarnowskiej; VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska w Tarnowie. Organizator kolportażu i kolporter na terenie Dąbrowy Tarnowskiej niezależnych wydawnictw, m.in. ?Robotnika?, ?Gońca Małopolskiego?; założyciel biblioteki wydawnictw niezależnych w swoim mieszkaniu. Po 13 XII 1981 organizator i uczestnik akcji ulotkowych i plakatowych oraz działalności samokształceniowej; kolporter ?Tarniny? i ?Hutnika?. Zatrzymywany za demonstracyjne noszenie znaczka ?S?. 1982-1984 członek Tymczasowej Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej ?S?; w tym czasie wielokrotnie zatrzymywany, rewizje w mieszkaniu i miejscu pracy. W l. 80. współpracował, również w kolportażu, z: Marianem Rzeszutem, Jerzym Lizakiem, Władysławem Mickiem, Anną Zołoteńko (Kraków), Janem Kuklą, Józefem Małkiem, Leonardem Łąckim (Tarnów), Zbigniewem Królem, Kazimierzem Platą. W 1983 współorganizator i uczestnik Nadwiślańskich Spotkań Informacyjno-Zapoznawczych (uzgadnianie form działania w podziemiu): w Skrzynce k. Szczucina, Lubaszu k. Szczucina oraz w 1984 w Jadownikach Mokrych k. Radłowa, Ćwikowie, Woli Mędrzechowskiej, Laskówce Delastowskiej (spotkania z przedstawicielami terenu mieleckiego); w swym mieszkaniu gościł członków TTKK ?S? z Tarnowa. W V 1984 dwukrotnie aresztowany, przetrzymywany w WUSW w Tarnowie (odmawiał tu przyjmowania posiłków). W 1984 redaktor i wydawca (z Edwardem Orszulakiem), 2 n-rów ?Tarniny? (miało to na celu dezinformację SB co do faktycznych organizatorów i wydawców pisma).

W 1989 wiceprzewodniczący KO ?S? w Dąbrowie Tarnowskiej; aktywny uczestnik kampanii wyborczej. 1990-1994 radny z listy KO ?S? oraz burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej; 1994-1997 kierownik Wydz. i z-ca dyrektora w PZU tamże; w 1998 kierownik Urzędu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej; 1998-2008 ponownie kierownik i z-ca dyrektora w PZU. Od 2008 na emeryturze. Odznaczony Medalem Niezłomnym w Słowie (2010).

Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house