Nowak Leszek, ur. 15 X 1949 w Starachowicach. Ukończył ZSZ w Starachowicach (1968).

1965–1968 pracownik MPK w Starachowicach, 1968–1971 i 1972–1988 FSC tamże, 1971–1972 Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Mysłowicach.

Od X 1980 w „S”; inicjator i przew. Komitetu Założycielskiego „S” w Zakładzie Transportu Zakładowego FSC w Starachowicach, przew. Komisji Wydziałowej, członek Komisji Fabrycznej; w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego. Po 13 XII 1981 przez ok. 2 tygodnie ukrywał się; 11 V 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, nast. w Nowym Łupkowie, zwolniony 23 VII 1982; w XI 1982 powołany do służby w Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze, zwolniony 5 II 1983; 1982–1989 działacz struktury miejskiej „S”, kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „CDN”, „KOS”, „Pro Kontra”, „Tygodnik Mazowsze”), w 1982 drukarz ulotek, uczestnik akcji ich rozrzucania i malowania haseł, współorganizator Mszy za Ojczyznę; wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany, szykanowany w pracy. 1988–1991 pracownik Przedsiębiorstwa Transportowo-Sprzętowego w Kielcach, Oddział w Starachowicach.

Od III 1989 członek Tymczasowej Delegatury „S” RKW w Starachowicach; IV 1989–1991 członek KO tamże; 1989–1991 przew. „S” w PTS. 1989–1992 członek KPN. 1991–1996 pracownik firmy Constar S.A. w Starachowicach, w 1996 Zakładu Cukierniczego tamże, nast. na świadczeniu przedemerytalnym. Od 2000 inspektor w Związku Strzeleckim Strzelec Wolność-Równość-Niepodległość; od 2002 członek Światowego Związku Żołnierzy AK.

11 XI 1987 – 23 VIII 1989 rozpracowywany przez p. V RUSW w Starachowicach w ramach KE krypt. „Plastyk”.

Paweł Perchel

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house