Nowakowski Jan, ur. 10 III 1946 w Ślepietnicy k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wydz. Odlewnictwa (1969).

1969–1984 specjalista technolog, nast. kierownik informacji techniczno-ekonomicznej w Koneckich Zakładach Odlewniczych,

W 1968 uczestnik demonstracji studenckich w Krakowie.

Od IX 1980 w „S”; 9 IX uczestnik protestu w KZO; od X 1980 przew. Rady Zakładowej, inicjator gotowości strajkowej 12 XI 1980; od XII 1980 przew. KZ, organizator uroczystości z okazji Dnia Odlewnika 7 XII 1980, zbiórek pieniędzy m.in. na Pomnik Ofiar Grudnia 1970, autor audycji nadawanych przez zakładowy radiowęzeł kompromitujących działaczy partyjnych (Wydz. Śledczy KW MO w Kielcach stwierdził, że naruszył przepisy prawa karnego, jednak z powodu braku dowodów w postaci nagrań do założenia sprawy nie doszło); w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego. 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, nast. Nowym Łupkowie, 23 VII 1982 zwolniony; od VIII 1982 wielokrotnie przesłuchiwany; autor listów do dyrekcji KZO w obronie kolegów zwolnionych z pracy. 1984–1985 technolog w Odlewni Żeliwa w Stąporkowie, 1986–1989 specjalista technolog w Fabryce Samochodów Specjalizowanych Polmo-SHL w Kielcach.

1989–2004 kierownik marketingu, nast. dyr. techniczny w KZO; 2004–2006 świadczenie przedemerytalne, od 2006 na emeryturze. Współautor 13 patentów i wzorów użytkowych, autor dwóch nagrodzonych publikacji w „Przeglądzie Odlewnictwa”.

20 I 1981 – 15 VI 1984 rozpracowywany przez Wydz. III „A” KWMO w Kielcach/p. V RUSW w Końskich w ramach SOS; 26 X 1984 – 6 II 1989 kontrolowany przez p. V RUSW w Końskich w ramach KE.

Marzena Grosicka

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house