Paweł Chojnacki, ur. 26 IX 1968 w Łodzi. Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1995); doktorat z filozofii w zakresie historii społecznej na University College London (2009).

1973/1974?1987 harcerz XV Łódzkiej Drużyny Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego, działacz Ruchu Harcerskiego.

Od 1983 zaangażowany w działalność opozycyjną. 1984?1987 organizator, koordynator sieci kolportażu i kolporter wydawnictw podziemnych w łódzkich szkołach średnich (książki, pisma, m.in.: ?Biuletyn Łódzki?, ?Głos Łodzi?, ?Prześwit?, ?Tygodnik Mazowsze?, ?Wola?, ?Robotnik?, ?CDN?). 1984?1987 uczestnik Duszpasterstwa Harcerskiego oraz współpracownik Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy kościele oo. Jezuitów w Łodzi. 1985?1986 współzałożyciel, redaktor, autor pisma ?Jutro?, dodatku dla młodzieży szkół średnich łódzkiego pisma ?S? ?Prześwit?. 1987-1989 członek Koła Naukowego Historyków Studentów UJ, w 1988 współzałożyciel i organizator biblioteki wydawnictw niezależnych ?Bibułoteka u Historyków? tamże, organizator 2 studenckich sesji naukowych. III 1988 ? I 1991 uczestnik Ruchu Wolność i Pokój w Krakowie; współtwórca Akcji Studenckiej WiP; w 1988 uczestnik zjazdu WiP w Warszawie, 25-28 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. X 1988 ? 1992 członek NZS UJ; II 1989 ? X 1989 w Komisji Uczelnianej odpowiedzialny za reformę programu studiów (wcześniej członek komisji ds. bojkotu przedmiotów obligatoryjnych). 1988?1989 zaangażowany w działalność kolportażową (?Iskra?, ?Promieniści?, znaczki, kalendarze, kasety); do 1990 redaktor i wydawca prasy podziemnej, m.in.: ?Promieniści?, ?Biuletyn Bojkotowy?, ?Bez Tytułu?; publikował w ?Czasie Solidarności?, ?Enzetesiku?, ?bruLionie?, ?Universitas?, ?Nowym Dzienniku? (Nowy Jork), ?Iskra?, okazjonalnie w ?Tygodniku Powszechnym? i ?Gazecie Wyborczej?, 1989?1990 stały współpracownik ?PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych?. 1988?1989 uczestnik akcji organizowanych przez środowisko młodzieżowej opozycji w Krakowie, m.in. w V 1988 akcji poparcia dla strajkujących hutników; 6 X 1988 ? 7 XI 1988 i w 1989 współorganizator bojkotu studium wojskowego (oskarżony o ?użycie przemocy? wobec płk. Jana Raduchowskiego-Brochwicza, komendanta Studium Wojskowego UJ oraz o ?czynną napaść? na płk. Jana Migdała, komendanta Studium Wojskowego Politechniki Krakowskiej); w II 1989 uczestnik demonstracji studenckich; 20 IV 1989 współorganizator i uczestnik demonstracji w ramach ?ogólnopolskiego dnia protestu młodego pokolenia? w Krakowie, a w V 1989 przeciwko obecności wojsk sowieckich w Polsce; kilkukrotnie zatrzymywany.

W 1991 współorganizator manifestacji poparcia dla niepodległości Litwy. 1990?1992 dziennikarz ?Czasu Krakowskiego?, nast. współpracownik Radia Kraków, reporter ?Kroniki Krakowskiej? w TV Kraków; 1992?1993 redaktor nacz. i wydawca pisma ?Piątek Wieczorem?; 1993 założyciel i działacz Klubu Politycznego im. Józefa Mackiewicza. 1993?2003 redaktor nacz. i wydawca almanachu ?Organizacja?. 1993?2005 komentator i publicysta m.in. w ?Arce?, ?Arcanach?. ?Najwyższym Czasie?, ?Nowym Państwie?, ?Gazecie Polskiej?, ?WUJ-u?, ?Dzienniku Polskim? i ?Dzienniku Żołnierza? (Londyn). Kierował akcjami protestacyjnymi przeciw umorzeniu śledztwa w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa (pikiety, demonstracje i wmurowanie tablicy pamiątkowej). W 1994 współtwórca Akademickiego Stowarzyszenia na Rzecz Wolnej Czeczenii, w 1999 Komitetu Wolny Kaukaz, w 1995 sekretarz Czeczeńskiego Ośrodka Informacyjnego w Krakowie, współredaktor biuletynu ?Marszo! Znaczy wolność?, współorganizator akcji poparcia dla Czeczenii. 1995?1999 w ramach Inicjatywy Humanitarnej, nast. Inicjatywy Wschodniej, współorganizator i uczestnik konwojów z pomocą humanitarną dla Czeczenii; w XII 1997 wśród porwanych Polaków w Czeczenii, przetrzymywany do II 1998. 1998 ekspert Polsko-Czeczeńskiego Zespołu Parlamentarnego. W X 1998 współorganizator wizyty prezydenta Czeczenii w Polsce. W 2001 skazany na karę grzywny za spoliczkowanie działacza SLD Andrzeja Urbańczyka podczas uroczystości pod Krzyżem Katyńskim w Krakowie 3 V 1997. W 2003 współorganizator protestów przeciw udziałowi wojsk polskich w wojnie w Iraku. W XI i XII 2004 obserwator podczas wyborów prezydenckich na Ukrainie, w IV 2009 wyborów parlamentarnych w Mołdawii. 2001?2005 publicysta i współpracownik ?Tygodnia Polskiego? w Londynie. Od 2010 prowadzi w Krakowie (z żoną Izą) Pracownię Małe Dzieje. Autor książek: Porwani w Czeczenii. 53 dni w niewoli (współautor, 1998), Kasztany z Gudermesu. Doświadczenie czeczeńskie (1999), Gmina Polska Zachodniego Londynu 1959?1976?2003 (Lublin?Londyn, 2006), Ur. '68. Notatki z ulic Krakowa 1988?1989 (2010).

 20 I 1989 -29 XII 1989  rozpracowywany przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie w ramach SOS krypt. Aktywny.

Paweł Goleń, Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house