Paweł Chojnacki, ur. 26 IX 1968 w Łodzi. Absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1995); doktorat z filozofii w zakresie historii społecznej na University College London (2009).

1973/1974–1987 harcerz XV Łódzkiej Drużyny Harcerzy im. Andrzeja Małkowskiego, działacz Ruchu Harcerskiego.

Od 1983 zaangażowany w działalność opozycyjną. 1984–1987 organizator, koordynator sieci kolportażu i kolporter wydawnictw podziemnych w łódzkich szkołach średnich (książki, pisma, m.in.: „Biuletyn Łódzki”, „Głos Łodzi”, „Prześwit”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „Robotnik”, „CDN”). 1984–1987 uczestnik Duszpasterstwa Harcerskiego oraz współpracownik Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy kościele oo. Jezuitów w Łodzi. 1985–1986 współzałożyciel, redaktor, autor pisma „Jutro”, dodatku dla młodzieży szkół średnich łódzkiego pisma „S” „Prześwit”. 1987-1989 członek Koła Naukowego Historyków Studentów UJ, w 1988 współzałożyciel i organizator biblioteki wydawnictw niezależnych „Bibułoteka u Historyków” tamże, organizator 2 studenckich sesji naukowych. III 1988 – I 1991 uczestnik Ruchu Wolność i Pokój w Krakowie; współtwórca Akcji Studenckiej WiP; w 1988 uczestnik zjazdu WiP w Warszawie, 25-28 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach. X 1988 – 1992 członek NZS UJ; II 1989 – X 1989 w Komisji Uczelnianej odpowiedzialny za reformę programu studiów (wcześniej członek komisji ds. bojkotu przedmiotów obligatoryjnych). 1988–1989 zaangażowany w działalność kolportażową („Iskra”, „Promieniści”, znaczki, kalendarze, kasety); do 1990 redaktor i wydawca prasy podziemnej, m.in.: „Promieniści”, „Biuletyn Bojkotowy”, „Bez Tytułu”; publikował w „Czasie Solidarności”, „Enzetesiku”, „bruLionie”, „Universitas”, „Nowym Dzienniku” (Nowy Jork), „Iskra”, okazjonalnie w „Tygodniku Powszechnym” i „Gazecie Wyborczej”, 1989–1990 stały współpracownik „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”. 1988–1989 uczestnik akcji organizowanych przez środowisko młodzieżowej opozycji w Krakowie, m.in. w V 1988 akcji poparcia dla strajkujących hutników; 6 X 1988 – 7 XI 1988 i w 1989 współorganizator bojkotu studium wojskowego (oskarżony o „użycie przemocy” wobec płk. Jana Raduchowskiego-Brochwicza, komendanta Studium Wojskowego UJ oraz o „czynną napaść” na płk. Jana Migdała, komendanta Studium Wojskowego Politechniki Krakowskiej); w II 1989 uczestnik demonstracji studenckich; 20 IV 1989 współorganizator i uczestnik demonstracji w ramach „ogólnopolskiego dnia protestu młodego pokolenia” w Krakowie, a w V 1989 przeciwko obecności wojsk sowieckich w Polsce; kilkukrotnie zatrzymywany.

W 1991 współorganizator manifestacji poparcia dla niepodległości Litwy. 1990–1992 dziennikarz „Czasu Krakowskiego”, nast. współpracownik Radia Kraków, reporter „Kroniki Krakowskiej” w TV Kraków; 1992–1993 redaktor nacz. i wydawca pisma „Piątek Wieczorem”; 1993 założyciel i działacz Klubu Politycznego im. Józefa Mackiewicza. 1993–2003 redaktor nacz. i wydawca almanachu „Organizacja”. 1993–2005 komentator i publicysta m.in. w „Arce”, „Arcanach”. „Najwyższym Czasie”, „Nowym Państwie”, „Gazecie Polskiej”, „WUJ-u”, „Dzienniku Polskim” i „Dzienniku Żołnierza” (Londyn). Kierował akcjami protestacyjnymi przeciw umorzeniu śledztwa w sprawie śmierci Stanisława Pyjasa (pikiety, demonstracje i wmurowanie tablicy pamiątkowej). W 1994 współtwórca Akademickiego Stowarzyszenia na Rzecz Wolnej Czeczenii, w 1999 Komitetu Wolny Kaukaz, w 1995 sekretarz Czeczeńskiego Ośrodka Informacyjnego w Krakowie, współredaktor biuletynu „Marszo! Znaczy wolność”, współorganizator akcji poparcia dla Czeczenii. 1995–1999 w ramach Inicjatywy Humanitarnej, nast. Inicjatywy Wschodniej, współorganizator i uczestnik konwojów z pomocą humanitarną dla Czeczenii; w XII 1997 wśród porwanych Polaków w Czeczenii, przetrzymywany do II 1998. 1998 ekspert Polsko-Czeczeńskiego Zespołu Parlamentarnego. W X 1998 współorganizator wizyty prezydenta Czeczenii w Polsce. W 2001 skazany na karę grzywny za spoliczkowanie działacza SLD Andrzeja Urbańczyka podczas uroczystości pod Krzyżem Katyńskim w Krakowie 3 V 1997. W 2003 współorganizator protestów przeciw udziałowi wojsk polskich w wojnie w Iraku. W XI i XII 2004 obserwator podczas wyborów prezydenckich na Ukrainie, w IV 2009 wyborów parlamentarnych w Mołdawii. 2001–2005 publicysta i współpracownik „Tygodnia Polskiego” w Londynie. Od 2010 prowadzi w Krakowie (z żoną Izą) Pracownię Małe Dzieje. Autor książek: Porwani w Czeczenii. 53 dni w niewoli (współautor, 1998), Kasztany z Gudermesu. Doświadczenie czeczeńskie (1999), Gmina Polska Zachodniego Londynu 1959–1976–2003 (Lublin–Londyn, 2006), Ur. '68. Notatki z ulic Krakowa 1988–1989 (2010).

 20 I 1989 -29 XII 1989  rozpracowywany przez Wydział III-1 WUSW w Krakowie w ramach SOS krypt. Aktywny.

Paweł Goleń, Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house