Perchel Paweł Daniel, ur. 11 XII 1964 w Starachowicach. Ukończył Liceum Zawodowe przy FSC w Starachowicach (1983).

1984–1986 pracownik FSC w Starachowicach, 1986–1988 zasadnicza służba wojskowa, 1988–1994 pracownik Starachowickiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego; od 1994 własna działalność gospodarcza.

1979–1980 w ZSMP.

VIII 1984 – VII 1989 współorganizator i działacz Grupy Młodych w Starachowicach, VIII 1984 – IV 1985 drukarz (z Pawłem Bargiełowskim) i kolporter w założonym przez siebie wydawnictwie Lud, IV 1985–1989 autor i drukarz (także podczas zasadniczej służby wojskowej) ulotek kolportowanych w Starachowicach, organizator i uczestnik wielu akcji ulotkowych i malowania haseł, X 1985 – IV 1986 współtwórca (z Teresą Barszowską i Robertem Adamczykiem) wydawnictwa Pro Kontra, I–IV 1986 redaktor i drukarz podziemnego pisma „Pro kontra”; IX 1988 – VII 1989 współzałożyciel i drukarz gazetki „Nasze Sprawy”.

W III 1989 członek Komitetu Założycielskiego „S” w SPPD i Tymczasowej Delegatury RKW w Starachowicach, 1989–1992 wiceprzew., 1992–1994 przew. KZ „S” w SPPD; 1991–1994 członek Prezydium KKK „S” Drzewiarzy; w 1989 wydawca i drukarz „Biuletynu Informacyjnego Tymczasowego Międzyszkolnego Komitetu Uczniowskiego” i „Biuletynu Informacyjnego Delegatury «Solidarności» w Starachowicach”. Współzałożyciel, od IV 2008 prezes Stowarzyszenia Wolni i Solidarni 1980–1989 w Starachowicach.

Robert Jerzy Adamczyk

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house