Piotr Franciszek Marzec, ur. 20 VI 1954 w Wieliczce. Ukończył Technikum Elektrotechniczne w Krakowie (1976).

1976-1979 pracownik odpowiedzialny za utrzymanie ruchu elektrycznego w Zakładach Górniczych Lubin; 1979-1986 elektromechanik maszyn i urządzeń górniczych w Kopalni Soli Wieliczka; 1980 ? I 1981 oddelegowany do MKZ, przewodniczący KZ na etacie związkowym.

27 VIII 1980 współinicjator strajku w Kopalni Soli Wieliczka, współautor przedstawionych dyrekcji zakładu postulatów. 2-5 IX 1980 współorganizator strajku okupacyjnego tamże, wiceprzew. KS; we IX 1980 sygnatariusz Porozumienia Płacowego zawartego z wiceministrem Edwardem Grzywą. Od 15 IX 1980 członek założyciel MKZ ?S? Kraków, 1980-1981 organizator działalności wydawniczej Sekcji Informacji ?S? Regionu Małopolska. We IX 1980 współzałożyciel, do I 1981 przewodniczący Komitetu Założycielskiego ?S? w Kopalni Soli Wieliczka, I-XII 1981 przew. KZ ?S? w tej kopalni. 5 III 1981 sygnatariusz deklaracji założycielskiej KOWzP. 17 V 1981 uczestnik ?Białego Marszu? po zamachu na Jana Pawła II, 7 VIII 1981 marszu przeciwko zubożeniu. 15 XII 1981 ? 6 I 1982 w ukryciu (w prywatnych mieszkaniach i na plebaniach). 6 I ? 14 VI 1982 internowany w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa, I-II 1982 uczestnik strajku głodowego tamże; I-VI 1982 autor, redaktor, drukarz i organizator działalności wydawniczej w Załężu. 1982-1986 uczestnik konspiracyjnej ?S? i działalności opozycyjnej poza strukturami, m.in. organizator akcji ulotkowych i plakatowych, pomocy finansowej i materialnej dla represjonowanych, uczestnik działalności samokształceniowej oraz kolportażu niezależnych wydawnictw; 1982-1984 organizator zbierania informacji dot. samorządów pracowniczych. 1984-1986 członek Samorządu Pracowniczego w Kopalni Soli Wieliczka na zlecenie ?S?. W 1986 zmuszony do odejścia z pracy, brak możliwości zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami. Od 1986 właściciel firmy prywatnej.

2003-2006 ławnik Sądu Rejonowego w Wieliczce. W 2006 kandydat niezależny na radnego w Wieliczce w wyborach samorządowych; od 2010 radny miejski w Wieliczce (niezależny, z listy PO), wiceprzew. Klubu Radnych ?Platforma Ponad Podziałami?, członek Komisji Budżetu, Mienia i Rozwoju Gospodarczego oraz Praworządności i Porządku Publicznego. Od 2007 członek nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy AK.

Do 20 I 1983 rozpracowywany przez Wydz. V KW MO w Krakowie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego.

Paweł Goleń, Sławomir Chmura

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house