Piotr Zawiślak, ur. 26 1958 w Krakowie. Absolwent elektroniki na AGH w Krakowie.

W 1980 zatrudniony jako operator frezarki numerycznej w Krakowskiej Fabryce Aparatury Pomiarowej, nast. jako pomocnik techniczny w Uczelnianym Centrum Informatyki na AGH.

Od 1980 w ?S?. W 1981 drukarz w Sekcji Informacji ZR Małopolska ?S?. Po 13 XII 1981 wrócił do pracy w UCI jako konserwator sprzętu informatycznego. Po 13 XII 1981 drukował pismo ?13 Grudnia?. 1982-1983 kurier w ramach MKS Kraków, nast. członek tzw. Sekretariatu, m.in. odpowiedzialny za druk i kolportaż ?Kroniki Małopolskiej?. W 1983 zwolniony z pracy w związku z prowadzoną działalnością opozycyjną i przez kilkanaście miesięcy pozostawał na utrzymaniu związku. 1984-1985 zatrudniony w MPK Kraków jako starszy referent ds. technicznych. 1985-1994 pracownik Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet w Krakowie. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin, dwukrotnie aresztowany: po raz pierwszy podczas druku ulotek namawiających do bojkotu wyborów, uwolniony po kilku miesiącach na mocy amnestii; po raz drugi aresztowany 9 II 1985, skazany na rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata.

1989-1992 przewodniczący KZ ?S? w firmie Cyfronet. Od 1994 zatrudniony w spółce akcyjnej ESC. Rozpracowywany przez SB w ramach SOR krypt. Siodło.

Mateusz Konczal

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house