Płoskonka Józef Stanisław, ur. 8 V 1946 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Fizyki (1970), w 1975 doktorat.

1974–1975 fizyk w Instytucie Naftowym w Krakowie, 1975–1986 i 1989–1990 adiunkt w Instytucie Fizyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, 1981–1982 wicedyr. tamże.

W III 1968 uczestnik protestu studenckiego na UJ. Od IX 1980 w „S”; członek Komitetu Założycielskiego w WSP w Kielcach, wiceprzew. KZ; 13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach, zwolniony 29 IV 1982; 1982–1985 członek Biskupiego Komitetu Pomocy Potrzebującym w Kielcach. V 1983–1987 pełnomocnik regionu w KOS Regionu Świętokrzyskiego, kolporter wydawnictw podziemnych, m.in. „Tygodnika Mazowsze” i „Tygodnika Wojennego”; 27 III 1986 aresztowany podczas kolportażu „Biuletynu Regionu Świętokrzyskiego «Tematy»” (z Michałem Chałońskim i Marianem Wojciechem Markiewiczem), do 29 III przetrzymywany w KW MO w Kielcach, 29 III skazany przez Sąd Rejonowy w Kielcach na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 4 lata za gromadzenie i rozpowszechnianie wydawnictw opozycyjnych; zwolniony z pracy w WSP (przywrócony w 1989).

W 1989 wiceprzew. KO „S” Regionu Świętokrzyskiego (powołanego 7 IV, 7 IX przekształcony w Świętokrzyski KO); 1989–1990 dyr. Biura Poselsko-Senatorskiego OKP, 1990–1994 wojewoda kielecki, 1994–1997 prezes Zarządu spółki Omega Partner, 1998 prezes Zarządu Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 1998–2001 wicemin. spraw wewnętrznych i administracji, od 2002 doradca prezesa Najwyżej Izby Kontroli. Autor prac naukowych z dziedziny fizyki (do 1980) oraz zarządzania publicznego (po 1995).

1982–1987 rozpracowywany przez Wydz. III KWMO/WUSW w Kielcach w ramach SO krypt. „Alfa”; 1986–1989 rozpracowywany przez Wydz. V WUSW w Kielcach w ramach SOR krypt. „Prezes”.

Marzena Grosicka

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house