Radosław Huget, ur. 29 VII 1960 w Krakowie. Ukończył I LO w Krakowie (1981). 1981-1988 student filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Od 1979 działacz KPN, zaangażowany w niezależną działalność wydawniczą, drukarz i kolporter ulotek i pism KPN, m.in. ?Opinii Krakowskiej?.

Od 1981 członek NZS. Od 1981 członek KOWzP w Krakowie (prowadził biuro). 28 IX 1981 aresztowany, 5 X oskarżony przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Kraków-Śródmieście o kolportaż ulotek 13 VII 1981 (Oświadczenie i Apel do Narodu sygnowane przez Kierownictwo Akcji Bieżącej KPN) zawierających fałszywe informacje, mogących zaszkodzić interesom PRL; przetrzymany w areszcie do 5 X, wypuszczony w wyniku protestu ZR Małopolska, groźby strajku MPK i poręczenia Jana Błońskiego, prorektora UJ. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie postanowieniem z 22 I 1982 na podstawie artykułu o abolicji Dekretu z 12 XII 1981 zawiesił postępowanie, nast. 4 I 1983 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia na tej samej podstawie umorzył sprawę. XI/XII 1981uczestnik okupacyjnego strajku studenckiego na UJ, członek KS.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia w Nowym Wiśniczu, Załężu k. Rzeszowa, Kielcach-Piaskach i Nowym Łupkowie; w VIII 1982 uczestnik buntu więźniów w Załężu; 4 XII 1982 zwolniony. 7 XI 1984 współzałożyciel i działacz Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy. W II 1985 pomysłodawca, współorganizator i uczestnik głodówki rotacyjnej w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. Pomysłodawca i współtwórca Ruchu Wolność i Pokój (IV 1985), organizator licznych manifestacji i akcji ulotkowych w Krakowie, za co kilkunastokrotnie skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na kary grzywny. W 1986 skazany na 80 dni aresztu za niezapłaconą grzywnę po odesłaniu w 1985 książeczki wojskowej ministrowi obrony narodowej, nast. wyrok uchylono na mocy amnestii. Wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, rewizje w mieszkaniu. 25-28 VIII 1988 uczestnik Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach.

Od 1990 prowadzi własną działalność gospodarczą. 1991-1993 działacz KLD, 1991-1992 przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie. Przed wyborami w 1993 wycofał się z polityki. Od 2000 mieszka w Londynie.

25 VII 1980 ? 24 V 1990 rozpracowywany przez Wydz. III/III-1/ OKPP KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Dama/Konspiratorzy/Fantasta.

Paweł Goleń

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house