Rafalski Zbigniew Franciszek, ur. 29 I 1952 w Iłży. Ukończył Technikum Mechaniczno-Odlewnicze w Końskich (1974).

1974–1975 zatrudniony w Miejskim Ośrodku Rekreacji w Starachowicach, 1975–1982 w Zakładzie Części Samochodowych w Iłży.

Od X 1980 w „S”; wiceprzew. Komitetu Założycielskiego w ZCS w Iłży, nast. przew. KZ; w VI i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Świętokrzyskiego. Po 13 XII 1981 organizator pomocy internowanym i ich rodzinom. 1982–2001 pracownik FSC w Starachowicach. W 1982 drukarz ulotek, organizator i uczestnik akcji ulotkowych, współorganizator manifestacji 31 VIII 1982 w Starachowicach, od 1982 koordynator działań podziemnej struktury miejskiej „S”, kolporter wydawnictw podziemnych (m.in. „CDN” i „KOS”), współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele Świętej Trójcy w Starachowicach; 11 V 1983 aresztowany za kolportaż ulotek, przetrzymywany w AŚ w Kielcach-Piaskach, 25 VII 1983 zwolniony na mocy amnestii; od 1986 członek Tymczasowej Rady „S” Regionu Świętokrzyskiego, 1988–1989 RKW; 15 VIII 1988 uczestnik strajku na wydz. remontowym Zakładów Dolnych FSC; 19 IX 1988 – VI 1989 przew. TKZ „S” w FSC, skazany za to przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny.

IV 1989–1991 członek KO „S” w Starachowicach; VI 1989–2001 przew. KZ „S” w FSC, od 1989 delegat na kolejne WZD Regionu Świętokrzyskiego, 1989–2001 delegat na KZD, od 2002 przew. Delegatury „S” w Starachowicach. Od 2002 w AWS; 1998–2002 radny powiatu starachowickiego z listy Razem Bezpieczni, od 2006 radny miasta Starachowice z listy Komitet Wyborczy dla Obywateli, od 2007 przew. Rady Miejskiej. Od IV 2008 członek-założyciel Stowarzyszenia Wolni i Solidarni 1980–1989 w Starachowicach.

9 V 1983–31 III 1985 rozpracowywany przez Wydz. V KWMO/WUSW w Kielcach w ramach SOR krypt. „Odezwa”; 26 VI 1985 – 28 VIII 1986 rozpracowany przez p. V RUSW w Starachowicach w ramach KE krypt. „Tokarz”; 29 XI 1988–29 IX 1989 rozpracowywany przez p. V RUSW w Starachowicach w ramach SOR krypt. „Komisja”.

Paweł Perchel

Aleksandra Dziedzic - radna Rady Miasta Krakowa, Prawo i Sprawiedliwość, PiS Kraków, Dzielnica XII, Bieżanów, Prokocim

Urodzona w 1986 r. Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość. Pracuje w Komisjach RMK: Budżetowej, Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa, Innowacji i Wykorzystania Funduszy Unijnych oraz Infrastruktury.Absolwentka prawa na Uniwersytetecie Jagielońskim.

drewniane okna i drzwi pasywne, panele elewacyjne, certyfikat passive house